Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΩΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ...Cartoon!

Δείγματα γραφής

   Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφίσσης, έχει πάρει πολύ “ζεστά” και σοβαρά την ανάληψη του έργου της, αυτό της προστασίας πολιτών και περιουσιών στην περιοχή μας. Για αυτό, εκτός από την συνεχή εξάσκηση
του προσωπικού της, εκτός από την διαρκή ενημέρωσή μας για ότι άπτεται των κινδύνων προκλήσεως πυρκαϊάς, φροντίζει και με έναν ευχάριστο τρόπο να μας μεταφέρει τους τρόπους αντιμετωπίσεως και προστασίας μας, από μια ενδεχομένως, άσχημη κατάσταση.
Και αυτό το κάνει το προσωπικό της, με την μετάφραση από την Γαλλική στην Ελληνική γλώσσα, ενός διπτύχου οδηγιών υπό μορφή cartoon, για πυρκαϊές εντός διαμερισμάτων, υιοθετημένου από το Γαλλικό Πυροσβεστικό Σώμα του Παρισιού.
Αξιόλογη και επαινετή προσπάθεια.

Και το Γαλλικό πρωτότυπο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου