Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ Α.Ε.Π. ΤΗΣ Π.Στ.Ε.


Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ
9 – 3 – 2017
        Την Τρίτη, 7 – 3 – 2017, πραγματοποι- ήθηκε, στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνάντηση των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Στερεάς Ελλάδας με τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων – ΕΣΠΑ κ. Παναγιώτη Κορκολή.
        Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση και των δύο μερών σχετικά με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 – 2020.
        Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γνωστό πρόβλημα των δυσμενών, για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, χρηματοδοτικών συνεπειών, που είχε η ένταξή της, κατά την προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο (2007 – 2013), στον στόχο 2 του προγράμματος, στρέβλωση που συνεχίζεται και στο τρέχον πρόγραμμα.
        Θυμίζουμε ότι, τότε, το ΑΕΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είχε θεωρηθεί, λανθασμένα, υψηλότερο από το πραγματικά εμφανιζόμενο τα τελευταία 15 χρόνια, λόγω συνυπολογισμού σ’ αυτό του παραγόμενου ΑΕΠ της περιοχής Οινοφύτων / Σχηματαρίου. Αν δεν είχε συμβεί αυτό, η Στερεά Ελλάδα θα ήταν, την περίοδο 2007 – 2013, περιφέρεια στόχου 1, με όλες τις θετικές επιπτώσεις που θα υπήρχαν στο ύψος της χρηματοδότησής της.
        Οι Βουλευτές της Περιφέρειας ζήτησαν από τον Γ.Γ., που ήταν ήδη γνώστης του θέματος, την εξασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλυτέρων κονδυλίων, για την άρση των συνεπειών της παραπάνω στρέβλωσης, που αποτελεί πάγια θέση όλων των φορέων της Στερεάς Ελλάδας και τη χρηματοδότηση έργων με έμφαση στο περιβάλ-λον και την επιχειρηματικότητα.
        Ο Γ.Γ. δεσμεύτηκε ότι, με τη ρήτρα αναθεώρησης του τρέχοντος προγράμ-ματος, θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, στην κατεύθυνση της διόρθωσης της προηγούμενης αδικίας, με την εξασφάλιση και διανομή στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επί πλέον κονδυλίων της Ε.Ε.
                                                                                       Οι Βουλευτές ΣΥ.ΡΙΖ.Α
                                                                                            Στερεάς Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου