Τρίτη 14 Μαρτίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΛΟΓΩΝ


Νέον αίμα!...

   Όπως είναι γνωστό, την προηγουμένη Κυριακή 12 Μαρτίου 2017, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών, προκειμένου να εκλέξει :
- Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου
- Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και
- Μέλη της Επιτροπής Ποιότητος Ζωής.

Να υπενθυμίσουμε ότι η θητεία όλων των νεοεκλεγέντων στις αντίστοιχες θέσεις, έχει διάρκεια 2,5 ετών, όσην δηλαδή και το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων αυτής της αυτοδιοικητικής περιόδου.

   Μετά από τις σχετικές διεργασίες και με παρόντα 25 μέλη του Σώματος μαζί με τον Δήμαρχο και με απόντα 9, εξελέγησαν αντιστοίχως :

Α. Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας του Δ.Σ.

Αξιοπρόσεκτον είναι το ότι, παρ’ ότι οι τρεις εκλεγέντες ήσαν η πρόταση της πλειοψηφούσης δημοτικής παρατάξεως, εν τούτοις τα αποτελέσματα ήσαν
- Για τον πρόεδρο             : 18 ψήφοι, 6 λευκά
- Για τον αντιπρόεδρο      : 18 ψήφοι, 5 λευκά, 1 άκυρο...
- Για το Γραμματέα          : 16 ψήφοι, 8 λευκά...


Β. Οικονομική Επιτροπή

Γ. Επιτροπή Ποιότητος Ζωής


1 σχόλιο: