Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΡΡΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΡΡΑΣ


                         
 1.      Κίρρα, 17 Μαρτίου  2017

     Αρ. Πρωτ : οικ. 5445


  ΠΡΟΣ:  Συμβούλους Τ.Κοιν. Κίρρας:
 1.)Γεωργία Καπαρέλη- Καπούρου
 2.) Γεώργιος Τιμολέων
             
ΚΟΙΝ.:   Πίνακας Αποδεκτών                                        
                       Πρόσκληση  
  σύγκλησης  συμβουλίου  της Τοπικής Κοινότητας  Κίρρας
                       
Σχετικά  :Τα άρθρα 88, 89  του Ν.3852/2010
Σας προσκαλούμε την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 17:30 να προσέλθετε στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας σε δημόσια συνεδρίαση, στα  θέματα της  ημερησίας διάταξης:
 1. Τοποθέτηση ταϊστρών και ποτιστρών  αδέσποτων ζώων (σκύλων)
 2. Καθορισμός  αριθμού  θέσεων των υδρονομέων  στην  Τοπική Κοινότητα Κίρρας  
 3. Γαλάζιες σημαίες  στα βραχάκια. Ενέργειες  προς εφαρμογή της  253/2016 απόφαση Δ.Σ.
 4. Παιδική χαρά Κιρρας . Ενημέρωση των έως σήμερα ενεργειών και αίτημα ολοκλήρωσης διαδικασιών για την ασφαλή λειτουργία της
 5. Γήπεδο Κιρρας . Προώθηση ενεργειών  για οριοθέτηση της  δημοτικής περιουσίας έως και την  ορθή καταχώρηση αυτής  στο κτηματολόγιο
 6. Κοινοτικό αγροτεμάχιο στη θέση ΑΡΜΥΡΕΣ  μετά τον κόμβο προς Αη Γιάννη.   Επίσπευση διαδικασιών για διόρθωση κτηματολογικών εγγράφων
 7. Κοιμητήριο Κιρρας . πρόταση  εκτέλεσης εργασιών από το Δήμο  για δημιουργία επιπλέων  θέσεων ενταφιασμού  στον υφιστάμενο ελεύθερο χώρο.
 8. Κληρονομιά αδερφών Καστρίτη .Σύσταση σε κοινωφελές περιουσία    υποτελούς στο Δήμο Δελφών (Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης)
 9. Προτάσεις -Θέματων  καθημερινότητας  
                                                                       Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
                                                              Τοπικής Κοινότητας Κίρρας    
                                                                                       
                                                                         Γεωργία Μαντά              
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
   1 .Δημαρχο Δ. Δελφών κ. Αθ. Παναγιωτόπουλο
   2 .Αντιδημαρχο Δ.Ε Ιτέας
      κ.  Πιλάλα –Τσακίρη Τριανταφυλλιά
   3 . Δημοτικούς Συμβούλους Δ.Ε.Ι.
      κ.  Μάνιο Ασημάκη
      κ. Παναγιωτόπουλο Ανδρέα    
      κ. Καπαρέλη –Χαρίτου Γεωργία
      κ. Μέγκο Παναγιώτη
      κ. Παπαδόπουλο Αθανάσιος
      κ. Δρακάκη Γεώργιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου