Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Κοι.Σ.Π.Ε. ΦΩΚΙΔΟΣ : ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Άμφισσα, 16-1-2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας» στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του και των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του, από τον Νοέμβριο του 2017 έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 για τις επιχειρηματικές δράσεις:
  • Κατάστημα «Πράσινο Σπίτι»
  • Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού.
Για να επιτευχθεί η διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο 9001:2015, ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας έχει εκπληρώσει όλες τις προκαθορισμένες απαιτήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Προτυποποίησης (International Standards OrganizationISO) και έχει επιθεωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων EUROCERT. Εκτός από την κατανόηση και την ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών μας, το πρότυπο ISO 9001 επικεντρώνεται και στην ανάπτυξη, αλλά και την βελτίωση του προσωπικού.

Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί μία καινοτόμα προσέγγιση της επιχειρηματικότητας στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας, που αποδεικνύει τη δέσμευσή του συνεταιρισμού ως προς την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ενισχύοντας περαιτέρω τις δεσμεύσεις προς τους πελάτες μας για την ανταπόκριση στις προσδοκίες τους.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας αποτελεί μία κοινωνική και συλλογική επιχείρηση που στηρίζεται στην συνεργατικότητα και δεν προσδοκά στο καθαρό οικονομικό όφελος, αλλά στο ανταποδοτικό κοινωνικό όφελος και στην κοινωνική αξία. Τα έσοδα που δημιουργούνται από τις επιχειρηματικές δράσεις του Κοι.Σ.Π.Ε., επανεπενδύονται σε δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Οι επιχειρηματικές δράσεις που έχει αναπτύξει έως σήμερα είναι:

  • το Κατάστημα Βιολογικών Προϊόντων «Πράσινο Σπίτι»
  • το Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού με ειδικό σήμα ΕΟΤ
  • το Εργαστήριο Παραγωγής Σαπουνιού από Ελαιόλαδο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου