Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΙΡΡΑΣ

                                                      Άμφισσα, 17.01.2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: “Αποτελέσματα νέων αναλύσεων ποιότητας του νερού στην Τ.Κ. Κίρρας”
Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατων αναλύσεων της ποιότητας του πόσιμου νερού στην Τ.Κ. Κίρρας,
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 12/01/2018 και τα αποτελέσματα των οποίων διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας χθες Τρίτη 16/01/2018, το νερό είναι κατάλληλο για πόση, καθώς τα αποτελέσματα των αναλύσεων όλων των δειγμάτων που λήφθηκαν είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Επισημαίνεται ότι τα πέντε (5) από τα επτά (7) συνολικά δείγματα λήφθηκαν από οικίες πολιτών της Τ.Κ. Κίρρας που υποδείχθηκαν στην υπηρεσία μας, ενώ τα υπόλοιπα δύο (2) λήφθηκαν από χώρους συνάθροισης πολιτών (καφενείο και δημοτικό σχολείο). Τα εν λόγω αποτελέσματα βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Η υπηρεσία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και διερευνά τεχνικές λύσεις που θα ενισχύσουν τις ποσότητες του προς υδροδότηση νερού στην Τ.Κ. Κίρρας και θα αποτρέψουν τα προβλήματα που πιθανώς εξακολουθούν να εμφανίζονται στη συνεχή υδροδότηση του οικισμού.
-------------------------------------------------------------------------
Η Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας


Μαρία Ζ. Ανδρεοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου