Σάββατο 15 Απριλίου 2023

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

 "Δείπνο στους Εμμαούς" - 1601

Merisi Michelangelo da Caravaggio
29 - 9 - 1573
18 - 7 - 1610

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου