Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΖΩΩΝ - Δελτίον Τύπου

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                                       ΑΜΦΙΣΣΑ, 17.2.2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποχρέωση στείρωσης των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με το νέο νόμο


Ο Δήμος Δελφών σε συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, με φιλοζωικά σωματεία και εθελοντές καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια (στειρώσεις, καταγραφή, φροντίδα, σίτιση και εμβολιασμός) για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αύξησης αδέσποτων ζώων και της σωστής πληροφόρησης των πολιτών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των αδέσποτων ζώων είναι δεσποζόμενα ζώα που τα έχουν εγκαταλείψει οι μέχρι πρότινος ιδιοκτήτες τους, ο Δήμος οφείλει να υπενθυμίσει στους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς ότι δημοσιεύτηκε και είναι σε ισχύ ο νέος νόμος 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α΄) «Νέο Πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με το νέο νόμο ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς:

• υποχρεούται να προβεί στη σήμανση και καταγραφή του ζώου του,

• υποχρεούται να στειρώσει τον σκύλο ή τη γάτα του, εντός έξι μηνών από την απόκτησή του, εφόσον το ζώο είναι άνω του ενός έτους. Εάν το ζώο είναι μικρότερο σε ηλικία (κάτω του ενός έτους), τότε ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να φροντίσει για τη στείρωσή του αφού συμπληρώσει τους 12 μήνες ζωής και μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών.

• Η στείρωση δεν είναι υποχρεωτική για ζώα, των οποίων δείγμα γενετικού υλικού (DNA) έχει αποσταλεί στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ).

Για την παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής σκύλου/γάτας, αλλά και της δήλωσης απώλειας του ζώου συντροφιάς, βάσει νόμου επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ.

Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αρνηθεί να στειρώσει το ζώο του, ή δεν αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού (DNA) στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς, πάντα βάσει νόμου, θα του επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ. Παράλληλα, θα του δίδεται τρίμηνη προθεσμία για τη διενέργεια της στείρωσης ή την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του ζώου. Αν παρέλθει και αυτό το χρονικό διάστημα, και ο ιδιοκτήτης δεν έχει μεριμνήσει για την απαιτούμενη ενέργεια, τότε θα επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο.

Με αυτό τον τρόπο ελέγχεται η προέλευση κάθε εν δυνάμει αδέσποτου, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα γενετικά στοιχεία που ταυτοποιούν το ζώο με τον ιδιοκτήτη.

Τονίζεται ότι, η υποχρέωση του ιδιοκτήτη να στειρώσει το δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς ή να αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού του (DNA) ξεκινά την 1η Μαρτίου του 2022.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου