Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022

ΕΝΑΣ "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" ΘΑ ΛΥΣΕΙ ΤΑ ΜΥΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ;... Δελτίον Τύπου

 Με "Σορτάρισμα" (Shorting= ακάλυπτες πωλήσεις) επιχειρεί ο Δήμος Δελφών να ενισχύσει τις Υπηρεσίες του και τις Δημοτικές Ενότητες.  Και για αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο, ενέκρινε (κατά πλειοψηφία) έναν νέον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών.

*******************************************

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                                              ΑΜΦΙΣΣΑ, 3.2.2022

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α.Δ.Τ.: 8/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Δελφών αποκτά σύγχρονο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών

Π. Ταγκαλής: «Είναι η αρχή μίας νέας εποχής για το Δήμο μας»

Την έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Δελφών αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας του και η προσαρμογή στις νέες συνθήκες που έχει επιβάλλει η αλλαγή της νομοθεσίας που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο γενικός σχεδιασμός για την αναδιοργάνωση του Δήμου Δελφών περιλαμβάνει τους εξής άξονες:

  • Εισαγωγή για πρώτη φορά εσωτερικού ελέγχου στις διευθύνσεις

  • Δημιουργία νέου Ο.Ε.Υ. που θα καλύπτει τις ανάγκες ενός σύγχρονου Δήμου για την επόμενη δεκαετία

  • Δημιουργία Επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου, ο οποίος είναι στη φάση της εκπόνησης

  • Δημιουργία νέου Αμαξοστασίου και Αποθήκης, όπου έχει ήδη μισθωθεί ο χώρος και ήδη γίνονται εργασίες ώστε σύντομα να γίνει η μετακόμιση σε αυτόν

  • Ενίσχυση της αυτονομίας των Δημοτικών Ενοτήτων μέσω της παροχής του αναγκαίου εξοπλισμού, αλλά και του εκσυγχρονισμού της οργάνωσής τους

  • Αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου

  • Ανανέωση του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου

  • Ενίσχυση του Τομέα Πολιτικής Προστασίας

  • Ενίσχυση των Κοινωνικών δομών

Η φιλοσοφία και ο σχεδιασμός

Με απόφαση του Δημάρχου κ. Παναγιώτη Ταγκαλή, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την σύνταξη του νέου Ο.Ε.Υ. προχωρώντας αρχικά στην αξιολόγηση των υπηρεσιακών δομών. Η εν λόγω εργασία που έλαβε χώρα κατά τους προηγούμενους μήνες, με την πολύτιμη συνεργασία του συνόλου των Διευθύνσεων του Δήμου και το συντονισμό του Γενικού Γραμματέα, οδήγησε στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Σε συνδυασμό με τους νέους νόμους που διέπουν τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και την ανάγκη για εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Δήμου συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις της εποχής, η σύνταξη νέου Ο.Ε.Υ. υπήρξε επιβεβλημένη απόφαση.

Βάσει αυτού θα διορθωθούν εσωτερικές παθογένειες του παρελθόντος, ενώ θα ενισχυθούν οι δομές, είτε μέσω της τροποποίησης των υφιστάμενων, είτε μέσω της δημιουργίας νέων όπου χρειάζονται. Μέσω του νέου Ο.Ε.Υ. διαμορφώνονται νέα περιγράμματα θέσεων υπαλλήλων προκειμένου Δημοτικοί υπάλληλοι από άλλους Δήμους που το επιθυμούν, στο πλαίσιο της κινητικότητας, να μπορέσουν να έρθουν στο Δήμο καλύπτοντας ανάγκες σύμφωνα με τις προτάσεις των Διευθύνσεων. Μέσω της δυνατότητας που δίνει πλέον ο νόμος για την δημιουργία νέων κενών οργανικών θέσεων ο νέος Οργανισμός θα βοηθήσει σε βάθος χρόνου στην πρόσληψη νέου εξειδικευμένου προσωπικού για την κάλυψη σημαντικών αναγκών.

Ο νέος Ο.Ε.Υ. επιφέρει πολλές και ταυτόχρονα ουσιαστικές αλλαγές στον ισχύοντα. Καταρχάς, εστιάζει στις οργανικές μονάδες του Δήμου, δηλαδή στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα, παρέχοντας τη διακριτική ευχέρεια στους προϊσταμένους τους να εισηγούνται στον Δήμαρχο την δημιουργία λειτουργικών μονάδων (γραφείων) όπου αυτές απαιτούνται. Στο νέο Οργανισμό οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα που τις απαρτίζουν αυξάνονται, αποσκοπώντας στην εξειδίκευση των Υπηρεσιών, δίνοντας ταυτόχρονα κίνητρο στο προσωπικό για εξέλιξη και ανέλιξη εντός της Υπηρεσίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο βασικός πυλώνας των προτάσεων κατατέθηκε από εξωτερικό εμπειρογνώμονα - συνεργάτη που ανέλαβε την αξιολόγηση των δομών, για να ακολουθήσει στη συνέχεια ο εμπλουτισμός τους μέσω της ενδελεχούς διαβούλευσης με τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων, καθώς και το Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου.

Ο νέος Ο.Ε.Υ. επιχειρεί να καταργήσει τις αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των Υπηρεσιών δημιουργώντας ταυτόχρονα τις βάσεις για την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ τους, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για πολιτικές συνοχής και συνέργειας.

Τέλος, άξιο αναφοράς είναι ότι, μεταξύ άλλων, η επιλογή προϊσταμένων θα ακολουθεί πιστά την υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ35.50/2412/οικ21795/18-6-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπου υπάρχει σαφής πρόβλεψη περί «προβαδίσματος κατηγοριών προϊσταμένων οργανικών μονάδων» ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνείες και «φωτογραφικές» τοποθετήσεις.

Ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την σύνταξη και ψήφιση του νέου Οργανισμού δήλωσε: «Ένας σύγχρονος Δήμος οφείλει να συμβαδίζει με τα όσα επιτάσσει η εποχή αλλά και όσα μπορούν να προβλεφθούν ότι θα ακολουθήσουν. Υπήρξε κορυφαία πολιτική μας απόφαση η σύνταξη του νέου Ο.Ε.Υ., καθώς μέσω αυτού ο Δήμος Δελφών αποκτά σύγχρονη μορφή και κυρίως ευελιξία με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς του. Το τέλος της εν λόγω εργασίας αποτελεί την αρχή μίας νέας εποχής για το Δήμο μας».

Ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, ευχαρίστησε όλους όσους μετείχαν στην διαδικασία αξιολόγησης των δομών του Δήμου, καθώς και τα στελέχη που μετείχαν στη διαβούλευση. «Υπήρξε μία πολύμηνη και επίπονη διαδικασία η σύνταξη του νέου Ο.Ε.Υ., το αποτέλεσμα της οποίας μας αφήνει όλους ικανοποιημένους. Ο νέος Δήμος για τον οποίο μιλήσαμε στους πολίτες είναι πλέον γεγονός», σημείωσε ο Αντιδήμαρχος.


Από το Γραφείο Δημάρχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου