Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ - ανακοίνωση Δήμου Δελφών


"Οικόπεδο" του Δημοσίου στο παλαιό γήπεδο Ιτέας, στους Γαλλικούς Μώλους.
                                                                                            ΑΜΦΙΣΣΑ 24.04.2020
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Α.Δ.Τ.: 39/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καθαρισμός οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων 
για το έτος 2020.

Ο Δήμος Δελφών στο πλαίσιο της πρόληψης των πυρκαγιών αλλά και της βελτίωσης της υγιεινής του περιβάλλοντος και της προστασίας της δημόσιας υγείας, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες, επικαρπωτές και ενοικιαστές αγροκτημάτων, οικοπέδων και λοιπών ανοικτών χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους,
όπως μεριμνήσουν για την καθαριότητα αυτών (αποψίλωση και απομάκρυνση βλάστησης, απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της) καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά, μέχρι την 30/4/2020.
Η διατήρηση της καθαριότητας, η προστασία της ασφάλειας και της υγιεινής σε κάθε γειτονιά, είναι μια προσπάθεια που στηρίζεται στη συμμετοχή κάθε πολίτη. Παρακαλούμε να αποθέτετε τα ξερά χόρτα, κλαδέματα και ογκώδη απορρίμματα μόνο στους καθορισμένους για το σκοπό αυτό χώρους και να επικοινωνείτε με την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας προκειμένου για την αποκομιδή τους (τηλ. 2265023766 και email d.perivallontos@delphi.gov.gr ).
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, προβλέπεται ο αυτεπάγγελτος καθαρισμός των οικοπέδων, χωραφιών και άλλων τεμαχίων γης που δεν θα καθαριστούν από τους ιδιοκτήτες τους, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο, βεβαιώνεται σε βάρος τους, η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου, και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του αρ. 433 του Ποινικού κώδικα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου