Τρίτη 21 Απριλίου 2020

"ΠΡΑΣΙΝΗ" ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ


 Η "αναστάσιμη τύχη" των πράσινων κάδων
στην περιοχή Αγκάλη, της Ιτέας. 
(υποδέχονται ανακυκλώσιμα κάρβουνα...)
                                                                                                        ΑΜΦΙΣΣΑ 21.04.2020
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Α.Δ.Τ.: 37/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπεγράφη η σύμβαση για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων
Στην υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια πράσινων κάδων απορριμμάτων, συνολικού κόστους 34.636,92 ευρώ, προέβη την Τρίτη 15 Απριλίου 2020 ο αρμόδιος Aντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Χαρίλαος Αγαπητός, ως εκπρόσωπος του Δήμου Δελφών, και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας.
Ως προς το ιστορικό της προμήθειας, η μελέτη για την εν λόγω παρέμβαση συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών το Νοέμβριο του 2019, ενώ με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκρισή της, και αποφασίστηκε επίσης η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.
Με την ολοκλήρωση της προμήθειας ο Δήμος Δελφών θα παραλάβει 100 πλαστικούς κάδους απορριμμάτων 1100 lit, και 57 πλαστικούς κάδους απορριμμάτων 770 lit, με τη δυνατότητα ανύψωσης και ανατροπής τους από τους συνήθεις μηχανισμούς των απορριμματοφόρων αυτοκινήτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη, βάσει και των όσων ορίζονται στη σύμβαση που υπογράφτηκε, μέσα σε τριάντα ημέρες από αυτή.
Ο Δήμος Δελφών μεριμνεί για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών στον τομέα της καθαριότητας, έχοντας έως σήμερα και από το Σεπτέμβριο του 2019 υλοποιήσει μία σειρά παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η προμήθεια των νέων κάδων απορριμμάτων. Πρόκειται για έναν από τους πλέον σημαντικούς και νευραλγικούς τομείς της καθημερινότητας του Δήμου μας, άμεσα συνυφασμένος και με τον τομέα της υγιεινής. Η συγκεκριμένη συνθήκη καθιστά επιβεβλημένη την από πλευράς του Δήμου άρτια οργάνωση των υπηρεσιών του, τόσο σε ανθρώπινο επίπεδο όσο και σε αυτό των υποδομών, πράγμα το οποίο γίνεται με εμφανή και αδιάψευστο άλλωστε μάρτυρα τα αποτελέσματα.
Επειδή όμως η καθαριότητα είναι, εκτός των άλλων, και υπόθεση όλων μας ο Δήμος Δελφών καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή ακολουθώντας τις οδηγίες και τους κανόνες ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων. Μόνο έτσι, και με τη συνεργασία όλων, το αποτέλεσμα θα είναι το επιθυμητό.

Από το Γραφείο Δημάρχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου