Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

"ΠΟΛΙΤΕΣ" : ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΟΥ "ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΑΆμφισσα 15/4/2020

Δημοτική παράταξη
«ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»

Συμμετέχουμε στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ στις 15/4 για την συζήτηση των θεμάτων εκείνων που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα.
Διευκρινίζουμε πως παρά την σχετική εγκύκλιο 40/31.3.2020 του ΦΕΚ 75 Α’ 30.3.2020 του ΥΠ.ΕΣ., κρατάμε τις επιφυλάξεις μας για την νομιμότητα της διαδικασίας ως προς την σύγκλιση του δ.σ. γιατί δεν είμαστε βέβαιοι πως μία εγκύκλιος – υπουργική απόφαση μπορεί να αναιρέσει τον Νόμο που προσπαθεί να ερμηνεύσει για να παρακάμψει εμπόδια που προέκυψαν στην πορεία.
Θεωρούμε πως μετά από 2 εβδομάδες που πέρασαν από το προηγούμενο συμβούλιο, υπήρξε ο απαραίτητος χρόνος ούτως ώστε σήμερα να προσπαθήσουμε να συνεδριάσουμε με τηλεδιάσκεψη.
Πρότασή μας είναι, για τα θέματα που δεν έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα, να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη αμέσως μετά το Πάσχα.
Τα θέματα που προτείνουμε να ΜΗ συζητηθούν, στα οποία ως παράταξη θα απέχουμε από την διαδικασία, είναι: Θέμα 4ο, Θέμα 5ο, Θέμα 6ο, Θέμα 8ο, Θέμα 9ο, Θέμα 10ο, Θέμα 11ο.
Ιδιαίτερα για το 8ο Θέμα έχουμε να επισημάνουμε πως κάνει αναφορά σε 184 κωδικούς!!!. Αυτό από μόνο του δηλώνει την σπουδαιότητα του θέματος αυτού. Το οποίο έχει ως βασικό αντικείμενο συζήτησης και αποδοχής ή όχι, την Τροποποίηση του Ετήσιου Τεχνικού προγράμματος -Δράσης του Δήμου!.
Στο θέμα αυτό γίνεται πάλι αναφορά σε μείωση της πίστωσης για την Πλατεία Θεάτρου! (Α/Α 40 στο κεφάλαιο 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ). Την άποψή μας επί αυτού του θέματος την έχουμε καταθέσει αναλυτικά.
Διευκρινίζουμε τέλος πως κωδικοί οι οποίοι έχουν σχέση με την αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν προκύψει από την Πανδημία, θα μπορούσαν να έχουν εξαιρεθεί και να τεθούν ξεχωριστά προς συζήτηση, έτσι ώστε να παρθεί σχετική απόφαση.
Η τοποθέτησή μας στα υπόλοιπα θέματα.
Α. Για το θέμα Ε.Η.Δ. της Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου
Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ

Β. Καταθέτουμε στην συνέχεια την ψήφο μας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα 1ο , 2ο & 3ο
Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ
Για τα θέματα αυτά τεκμηριώνεται το κατεπείγον από την στιγμή που αφορούν αποδοχή της χρηματοδότησης λόγο του κορονοϊού από το ΥΠ.ΕΣ. (2ο & 3ο) και οικονομικά μέτρα στήριξης των πολιτών για τον ίδιο λόγο (1ο).
Διευκρινίζουμε για το 1ο θέμα πως τα μέτρα στήριξης του Δήμου προς τις επιχειρήσεις και τους δημότες του που αφορούν αναστολή της είσπραξης των τελών, ΔΕΝ «τονώνουν την ρευστότητα της οικονομίας της πόλης», όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Τα μέτρα αυτά απαλύνουν την οικονομική πίεση που δέχονται οι Επαγγελματίες- Επιχειρήσεις και οι Δημότες λόγο της πανδημίας. Κατά την άποψή μας η διατύπωση αυτή δεν είναι σωστή και πρέπει να αφαιρεθεί.
Επισημαίνουμε για τα θέματα 2ο & 3ο πως στην εισήγηση θα έπρεπε παράλληλα με την αποδοχή της χρηματοδότησης, να υπάρχουν προτάσεις συγκεκριμένες ( κοστολογημένες μάλιστα) για το πως και που θα διατεθούν τα χρήματα.
Για το 3ο θέμα αποδοχή της πίστωσης για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 καταθέτουμε προς το δ.σ. συγκεκριμένη πρόταση (συνημμένο 1) την οποία ζητάμε να θέσετε σε ψηφοφορία.

Θέμα 7ο
Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ
Το θέμα αυτό είχε συζητηθεί στο δ.σ. πρόσφατα και σε σχετική ερώτηση της παράταξή μας (ερώτηση Δημήτρη Μπάκα) μας είχε δοθεί η απάντηση πως η εργολαβία αφορούσε την καθαριότητα για το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων. Επομένως θα πρέπει να συνοδεύει την εισήγηση συγκεκριμένη πρόταση η οποία θα διευκρινίζει ποιες εργολαβίες (αναθέσεις) θα αντικαταστήσει η πρόσληψη του συγκεκριμένου προσωπικού για την καθαριότητα. Αν υπάρχει τέτοια πρόθεση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και συγκεκριμένος προγραμματισμός, το θέμα πρέπει να έρθει πάλι με αυτές τις διευκρινήσεις.

Θέμα 12ο
Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ
Αν και δεν αιτιολογείτε το κατεπείγον του θέματος, δεχόμαστε την συζήτησή του γιατί αφορά θέμα διοικητικό για την λειτουργία του Δήμου.


Για τους ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Οι υπογράφοντες δημοτικοί σύμβουλοι
Μέγκος Παναγιώτης
Μπάκας Δημήτρης
Σταντζούρης Νίκος*************************************
Πρόταση για τους Ρομά

«ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» Άμφισσα 15-4-2020

Κατάθεση Πρότασης «για την αξιοποίηση της επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. για τους Ρομά στο δημοτικό συμβούλιο στην συνεδρίασή του δια περιφοράς ως θέματος κατεπείγοντος»

Με πρόταση της Οικονομικής επιτροπής γίνεται αποδοχή της κρατικής επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην κοινωνική ομάδα των Ρομά ύψους 40.000€, με την περιγραφή στον τίτλο «κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού CONID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς τον Ρομά».
Η πανδημία του κορονοϊού μας αναγκάζει στην κυριολεξία, να πάρουμε αποφάσεις για ένα πρόβλημα που απασχολεί σε μόνιμη βάση την τοπική κοινωνία και σε διάφορα χρονικά διαστήματα με ιδιαίτερη ένταση. Κι αυτή την χρονική στιγμή με αφορμή τον κορονοϊό και πριν την συγκεκριμένη απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. για χρηματοδότηση, το πρόβλημα αναφέρθηκε για πολλοστή φορά και από τον τοπικό τύπο (βλ. ΩτΦ) αλλά και από συνδημότες μας με σχετικά άρθρα τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
Εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε, χωρίς να θέλουμε να υποβαθμίσουμε καμία πρόταση για το θέμα αυτό, πως για πολλοστή φορά σήμερα, ακούγονται απόψεις και εκδηλώνεται το ενδιαφέρον, δημοτών & πολιτικών παραγόντων, υπάρχει αρθρογραφία, όμως πρέπει κάποιος τελικά να πάρει την πολιτική απόφαση και το πολιτικό βάρος της υπόθεσης αυτής. Αυτός για εμάς είναι ο Δήμος Δελφών.
Εμείς θεωρούμε πως μπορεί να αποτελέσει την αρχή της εφαρμογής ενός σχεδίου που θα εξελίσσεται συνεχώς. Με κύριο σκοπό την σταδιακή σύγκλιση και ένταξη σε ένα κοινό τόπο & τρόπο συμβίωσης της κοινωνικής ομάδας των Ρομά (που σήμερα χαρακτηρίζεται ως περιθωριακή, ίσως και ως λάθρα και αντισυμβατική) μέσα από κανόνες εναρμόνισης και λειτουργίας με την ευρύτερη τοπική κοινότητα. Με σεβασμό απέναντι στην κουλτούρα και στις ιδιαιτερότητες της κάθε κοινωνικής ομάδας που συνυπάρχει στον ίδιο τόπο.
Στην εισήγηση της Οικονομικής επιτροπής, εκτός από την αποδοχή της πίστωσης, δεν προτείνεται ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα διατεθεί συγκεκριμένα.
Αξιολογώντας και ιεραρχώντας τις ανάγκες που πραγματικά υπάρχουν για τους καταυλισμούς των Ρομά στα περίχωρα της Άμφισσας, προτείνουμε τα εξής μέτρα ως τα απολύτως απαραίτητα και άμεσα σε πρώτο χρόνο:
  1. Δημιουργία από τον Δήμο ομάδας ειδικών που συνεχώς θα είναι σε επαφή με την συγκεκριμένη κοινότητα για να ενημερώνει για τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν στα θέματα υγιεινής και συμβίωσης. Είναι γνωστό πως οι συναθροίσεις πολλών ατόμων σε καθημερινή βάση είναι ο τρόπος ζωής τους και αυτό αποτελεί μία από τις «καλύτερες συνθήκες» διάδοσης του ιού. Ο Δήμος μπορεί να αξιοποιήσει δημότες μας που στο παρελθόν έχουν ασχοληθεί με τους ρομά και διαθέτουν την εμπειρία και την γνώση να βρίσκονται σε επαφή μαζί τους. Τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι άνθρωποι του Δήμου χθες και προχθές στην προσπάθεια που έκαναν για να τους μεταφέρουν προμήθειες, αποδεικνύουν την ανάγκη υλοποίησης της πρότασης αυτής.
  2. Υγειονομικά μέτρα κατάλληλα για απολύμανση ανοιχτών χώρων, που όμως θα έχουν πρόσκαιρο αποτέλεσμα και δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε σε αυτά.
  3. Παροχή υλικών ατομικής προστασίας και εκπαίδευση στον τρόπο χρήσης τους.
  4. Εξασφάλιση αδιάκοπης παροχής Νερού και Ηλεκτρικού ρεύματος στους καταυλισμούς, απαραίτητες προϋποθέσεις για την τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής.
  5. Οργάνωση μαζί με το Νοσοκομείο της Άμφισσας για έναν 1ο υγειονομικό έλεγχο που θα καταγράψει την κατάσταση υγείας των ατόμων που ζουν στους καταυλισμούς. Υπάρχουν άτομα με χρόνιες παθήσεις και σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως και ΑΜΕΑ.
  6. Επίλυσης θεμάτων επισιτισμού.
  7. Άμεση καταγραφή απογραφική των ατόμων που ζουν στους καταυλισμούς. Δημιουργία Σχεδίου για τον τρόπο μετεγκατάστασής τους εάν χρειαστεί ακόμα και προληπτικά, ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος διάδοσης της πανδημίας.
  8. Μέτρα επιτήρησης και αστυνόμευσης πως τηρούνται οι οδηγίες που ισχύουν για το σύνολο του πληθυσμού.
  9. Ορισμός κέντρου συντονισμού και ελέγχου εφαρμογής και τήρησης των παραπάνω μέτρων και ταυτόχρονα αναφοράς της διάθεσης της πίστωσης προς το δημοτικό συμβούλιο.
Αυτά είναι τα άμεσα μέτρα τα οποία πρέπει να φροντίσει να πάρει ο Δήμος αξιοποιώντας την οικονομική βοήθεια. Αποτελούν τα πλέον απαραίτητα και ελάχιστα που πρέπει να ληφθούν για την προφύλαξη των ατόμων των καταυλισμών, αλλά και ως πρόληψη για την προφύλαξη του ντόπιου πληθυσμού που έρχεται σε καθημερινή επαφή μαζί τους.

Για τους ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Οι υπογράφοντες δημοτικοί σύμβουλοι
Μέγκος Παναγιώτης
Μπάκας Δημήτρης
Σταντζούρης Νίκος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου