Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ "Η ΑΛΚΥΩΝ"
Τ.θ. 34 ΑΙΓΙΟ 25100    e-mail :   info@alcyon.gr
web:http://www.alcyon.gr
Federation of the Corinthian Gulf Ecological Organizations "ALKYON",
P.O. Box 34 Egion  25100 - e-mail: info@alcyon.gr  - web:http://www.alcyon.gr
Κορινθιακός: Eνιαία περιοχή, με ενιαία Χωροταξία και Διοίκηση
                                                                                                                                                                                                                                     ΑΙΓΙΟ  22/6/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Ο  ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ  ΑΝ….
       Στις 15/6/2017 συνεδρίασε η μόνιμη επιτροπή προστασίας περιβάλλοντος της Βουλής  με θέμα:    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ.
Εισηγητές  ήταν καθ’ ύλην αρμόδιοι  επιστήμονες που έχουν ασκήσει ερευνητικό έργο στην θάλασσά μας, και συλλογικοί φορείς  τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και των ΠΟΛΙΤΩΝ.
Από τους ομιλητές αναδείχθηκε η κρισιμότητα της κατάστασης στο οικοσύστημα του
Κορινθιακού και προτάθηκαν μέτρα που πρέπει να ληφθούν πρώτα από την Ελληνική κυβέρνηση , αλλά και την Τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού στην κατεύθυνση της βιώσιμης προοπτικής προς όφελος των θαλάσσιων ειδών αλλά και των κατοίκων που ζουν γύρω από αυτόν.
Ποιο  συγκεκριμένα προτάθηκαν.
-  Να υπογραφούν  άμεσα οι υπουργικές αποφάσεις από τα αρμόδια Υπουργεία ώστε να  προκύψει η θεσμική κατοχύρωση του Κορινθιακού κόλπου  ως προστατευόμενη περιοχή του ευρωπαϊκού δικτύου  NATURA 2000.
- Να ληφθούν μέτρα δραστικής μείωσης  της χημικής ρύπανσης  στις Βόρειες ακτές  από τις βιομηχανίες εξόρυξης και επεξεργασίας του Βωξίτη.
Επίσης να μην εγκατασταθούν νέες ρυπογόνες βιομηχανικές μονάδες με έμφαση στην ΒΙΠΕ Θίσβης.
Όχι περαιτέρω μεγέθυνση των εμπορευματικών μεταφορών από το λιμάνι της Νούσας, περιοχή Θίσβης Βοιωτίας, γιατί κινδυνεύει άμεσα η βιωσιμότητα του Κορινθιακού.
- Ολιστική αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει  διαμορφωθεί στις ακτές της  Βόρειας Πελοποννήσου από την διάβρωση τους, διευρύνοντας τις κοίτες των ποταμών και των χειμάρρων ώστε να έρχονται οι φερτές ύλες  τους στις ακτές. Να γίνουν τεχνητοί εμπλουτισμοί των διαβρωμένων ακτών με φερτά υλικά των ποταμών. Οποιεσδήποτε  τεχνικές παρεμβάσεις στις ακτές να είναι ήπιας μορφής  και χρήση τους  μόνο σαν έσχατο μέσο, χωρίς να δημιουργούν νέες διαβρώσεις στις παράπλευρες ακτές.
- Να σταματήσει  άμεσα η ρίψη του διηθήματος της κόκκινης λάσπης  στην θάλασσα από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.  Επίσης  να αντικατασταθεί το σύστημα ψύξης των εγκαταστάσεων της μονάδας παραγωγής ενέργειας  στην Αντίκυρα Βοιωτίας, από την  χρήση θαλασσινού νερού –απορροφά 22000 κυβικά θαλασσινού νερού την ώρα, επιστρέφοντας στην θάλασσα σε θερμοκρασία 27 βαθμών Κελσίου, με χημική επιβάρυνση- με αυτό του κλειστού κύκλου συνεχούς ανακύκλωσης ώστε να σταματήσει η επέκταση  των θαλάσσιων τροπικών ειδών που έχουν αναπτυχθεί στην εν λόγω περιοχή.
Απορρύπανση του Κόλπου της Αντίκυρας, από την κόκκινη λάσπη, με έξοδα του ρυπαντή στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής: Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ.
-  Ο Κορινθιακός κόλπος να ανακηρυχθεί θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή από την  αλιεία, με στόχο να ανακάμψουν σταδιακά τα ιχθυοαποθέματα προς όφελος των αλιέων που δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν.
-  Για την χωροταξία και διοίκηση στον Κ.Κ προτάθηκαν:
    α . Με πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ ή κάποιας Περιφέρειας να συσταθεί όργανο διαπεριφερειακής συνεργασίας όπου θα αποφασίζονται οι λύσεις για τα μεγάλα θέματα των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών του κόλπου.
    β . Επικαιροποίηση και έγκριση της ‘’Ειδικής Χωροταξικής Μελέτης των παράκτιων περιοχών του Κ.Κ’’, που έχει κλειδωθεί εδώ και αρκετά χρόνια στα συρτάρια του υπουργείου.
    γ . Να σταματήσει η διοικητική διαίρεση των περιοχών του Κ.Κ σε πολλές Περιφέρειες (4), θεσμοθετώντας 2, δηλαδή Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.
                                       
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΑΛΚΥΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου