Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

"Ο ΚΛΗΔΟΝΑΣ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ

       Ο   Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ   Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ω Ν   
 I Τ Ε Α Σ     Φ Ω Κ Ι Δ Α Σ
                            Σ α ς   π ρ ο σ κ α λ ε ί
                «    Να  ανοίξουμε  τον  Κλήδονα
                      με  τα  Αϊ Γιαννιού  τη  χάρη
                       κι  όποια  έχει  καλορίζικο
                          ας  εύγει  να  το  πάρει.  «


      ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ   1  ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 ---ΩΡΑ  8.30μμ
           στο  café  «ΛΕΩΝΙΔΑΣ»----πλατεία  ΜΑΪΑΜΙ
Το  έθιμο  και παραδοσιακοί  χοροί  από τα  εκλεκτά μέλη
του Λαογραφικού &Πολιτιστικού Ομίλου  «ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ»
         ΕΛΑΤΕ   να τα πούμε ,να  πιούμε και να χορέψουμε!!!
                                          Το   Δ.Σ
                                                                Τιμή/άτομο : 6,00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου