Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΕΡΙ- ΓΡΑΠΤΟ ΧΑΟΣ ΣΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ (υπόθεση Δημοτικού Σχολείου)


Ατελείωτο σκότος...

Δεν υπάρχει προηγούμενο : 
Ένας Δήμος (ο δικός μας), να παραδέχεται ότι αναζητά μιαν Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης, η οποία υποτίθεται ότι είχε κατατεθεί από ανάδοχο έργου (Σχολείο Καστελλίων) στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, την ύπαρξη της οποίας Ε/Ε,  α γ ν ο ε ί και η ίδια η φερόμενη ως εκδότρια Τράπεζα !... Ενώ σύμφωνα με αυτήν την Ε/Ε ο Δήμος (ο δικός μας), π ρ ο ε ξ ο φ λ ο ύ σ ε, δηλαδή κατέβαλε χρήματα στον ανάδοχο, για τις μη πραγματοποιηθείσες εργασίες επί του έργου!...
   Σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου για το σχετικό θέμα και η οποία θα αναγνωσθεί στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η ...αόρατη Ε/Ε αντί να ήταν 220.000 ευρώ, ήταν μόνον 27.000 ευρώ, αν και κανείς δεν την είδε...

   Τα υπόλοιπα τα οποία λεπτομερέστατα κατήγγειλε ο Πολιτικός Μηχανικός Δημήτριος Μπάκας και τα οποία ήσαν η αφορμή για την ...αναψηλάφηση του θέματος, είναι δευτερευούσης και τριτευούσης σημασίας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο.

Τώρα, το ποιός ειδοποίησε την Εισαγγελία και το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, είναι κάτι το οποίο θα ακουσθεί σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως και η “ιστορία” με τον ορισμό και την ακύρωση του για έναν Δικηγόρου προ 3 μηνών περίπου, για να απαντήσει η Τεχνική Υπηρεσία σε μια επιστολή των Επιθεωρητών.
Ευτυχώς για τον εισηγητή-Δήμαρχο, ο οποίος μόλις σήμερα (!) παρέλαβε γνωμοδότηση της νομικής παραστάτριας του Θέματος, καθώς και το υπηρεσιακό σημείωμα του προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Γιατί την άποψη του προϊσταμένου των Τεχνικών Υπηρεσιών, την είχε από ...προχθές!

Ακολουθεί η εισήγηση.

*******************************************

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
(Συνεδρίαση της 02ης/06/2017)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
(επί του από Απρίλιο 2017 αιτήματος δημοτών, περισσοτέρων των είκοσι πέντε, κατά τον Κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου)Μολονότι η υπόθεση του έργου των Καστελλίων, από την στιγμή που η παρούσα δημοτική αρχή αντιλήφθηκε τις διαστάσεις του ζητήματος, έχει σταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας, οφείλουμε (λόγω του εύλογου ενδιαφέροντος των συμπολιτών μας) να εκθέσουμε με ευκρίνεια την άποψή μας, τουλάχιστον στα ζητήματα που έχουμε σχηματίσει σαφή εικόνα. Εν προκειμένω:

Α. Η συγκεκριμένη υπόθεση του έργου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Καστελλίων αποτελεί μια υπόθεση που φέρει χαρακτηριστικά εξαιρετικά κακής διαχείρισης έργου, που χρήζουν διερεύνησης από τη Δικαιοσύνη, στην οποία έχουμε ήδη καταφύγει. Τα κύρια στοιχεία του έργου, που έχουμε μέχρι σήμερα συλλέξει (έχοντας ενημερώσει τις ελεγκτικές Αρχές) και που τεκμηριώνουν την «διερευνητέα» όψη του όλου ζητήματος, είναι τα εξής (παρατίθενται τα νούμερα κατά προσέγγιση, ώστε να γίνονται πιο κατανοητά):

  1. Κατά την υπογραφή της σύμβασης του έργου (Μάρτιος του 2010) φέρεται να έχει κατατεθεί εγγυητική επιστολή ύψους 27.000 ευρώ περίπου, όταν η ισχύουσα τότε νομοθεσία οδηγούσε στην υποχρέωση να προσκομιστεί εγγυητική επιστολή πολλαπλάσια (περίπου 220.000 ευρώ).

  1. Ακόμη και αυτή η φερόμενη εγγυητική επιστολή (η κατά πολύ μικρότερη από την κατά νόμο προβλεπόμενη) δεν ανευρίσκεται πουθενά μέσα στο φάκελο του έργου, ενώ και η εκδούσα Τράπεζα μας δηλώνει εγγράφως ότι δεν την ανευρίσκει στο μηχανογραφικό της σύστημα. Επομένως πρέπει να διερευνηθούν όλες οι πιθανότητες σχετικά με την εγγυητική αυτή, ήτοι: α) Να μην υπήρξε ποτέ ή β) Να προσκομίστηκε, αλλά στη συνέχεια με κάποιο τρόπο να αποσύρθηκε.

  1. Ο ανάδοχος εκτέλεσε έργο ύψους περίπου 90.000 ευρώ (μέσα στο έτος 2010). Ωστόσο ήδη από τα τέλη του 2010 του εγκρίθηκαν λογαριασμοί ύψους περίπου 320.000 ευρώ!! Δηλαδή επιμετρήθηκε τότε σχεδόν τετραπλάσιο έργο από αυτό που πραγματικά έγινε και δόθηκε το «πράσινο φως» για την πλήρη εξόφλησή του.

  1. Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί περίπου 230.000 ευρώ στον ανάδοχο (μολονότι το 2014 απετράπη η καταβολή και άλλων 120.000 ευρώ περίπου, που αρχικά είχαν εγκριθεί). Δηλαδή ήδη έχει πληρωθεί έργο διπλάσιο από αυτό που πραγματικά εκτελέστηκε (το οποίο ανέρχεται περίπου σε 110.000 ευρώ συνολικά). Τη διαφορά (της τάξης των 120.000 ευρώ) την αναζητά σήμερα ο Δήμος από τον ανάδοχο για να του επιστραφεί.

Τα ανωτέρω στοιχεία, που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Δήμος μας έχει ήδη υποστεί σημαντική ζημία, δεν μπορούν να αιτιολογηθούν εύκολα με κάποιον τρόπο κατά την κοινή εμπειρία και λογική. Σε κάθε περίπτωση αυτά είναι αντικείμενα που οφείλει να ερευνήσει σε βάθος η Δικαιοσύνη.
------------------------------------------------

Β. Όσον αφορά στην θητεία της παρούσας δημοτικής αρχής, οφείλω να δηλώσω ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών χειρίζεται το ζήτημα με μεγάλη υπευθυνότητα, έχοντας δύο σαφείς και βασικούς στόχους, που τους έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε ουσιαστικά για το ζήτημα:
  1. Την πλήρη διαφάνεια και την αποκάλυψη όλης της αλήθειας για την υπόθεση. Για το λόγο αυτόν, αμέσως μόλις αντιληφθήκαμε την φύση του ζητήματος, διαβιβάσαμε το φάκελο στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άμφισσας και αυτός ανέθεσε τη διενέργεια του ελέγχου στο Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, με το οποίο η Υπηρεσία διατηρεί ανοιχτή γραμμή και του χορηγεί κάθε αιτούμενο στοιχείο.
  2. Τη διάσωση του μέρους της χρηματοδότησης που αντιστοιχεί στο έργο που εκτελέστηκε, σε συνεργασία με το χρηματοδοτικό μας φορέα (πρώην Ο.Σ.Κ. νυν Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.), ενώ ταυτόχρονα το έργο εκκαθαρίζεται.

Τα υπόλοιπα καταγγελλόμενα από τον κ. Μπάκα (και ιδίως αυτά που αφορούν στο χρονικό διάστημα μετά την αποκάλυψη των προς έρευνα διαστάσεων του ζητήματος) είναι δευτερεύουσας ή και μηδενικής αξίας, σε μεγάλο βαθμό αβάσιμα ή ανύπαρκτα και αποτελούν κατάφωρα άδικες αιχμές κατά του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας (και με χαρακτηρισμούς ανεπίτρεπτούς και αήθεις).
Τα δευτερεύοντα ζητήματα που θέτει λοιπόν ο κ. Μπάκας αφορούν σε τακτικές κινήσεις του Δήμου μας απέναντι στον ανάδοχο, οι οποίοι έχουν αποκλειστικό σκοπό, στην κακή φάση που περιήλθε δυστυχώς το συγκεκριμένο έργο, να υπάρξει στο εξής υπεύθυνος νομικός χειρισμός, ώστε ο Δήμος να μη στερηθεί περαιτέρω των δικαιωμάτων του, να μην υποστεί νομικές ήττες και να μην υπονομευθούν οι δύο βασικοί στόχοι που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι αφενός μεν εξελίσσεται η εισαγγελική έρευνα, αφετέρου δε ότι αναμένουμε το πόρισμα των Επιθεωρητών (που πιθανότατα θα μας δώσει και συγκεκριμένες κατευθύνσεις ενεργειών), επισημαίνουμε ότι: α) το επιχείρημα περί ανύπαρκτης κοινοπραξίας απορρίπτεται από τη νομικό μας παραστάτη (πρόκειται για Κοινοπραξία με ισχύον και σήμερα ακόμη Α.Φ.Μ., εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. κ.λπ.) και σε κάθε περίπτωση τίποτα δεν προσθέτει στην επιχειρηματολογία μας ο ισχυρισμός αυτός (περί ανυπαρξίας της Κοινοπραξίας), τώρα που εμείς ζητούμε από τον ανάδοχο επιστροφή χρημάτων (παλιότερα, όταν πληρώναμε, ίσως να είχε κάποια αξία), β) η πρόταση περί έκπτωσης του αναδόχου απορρίπτεται από την Υπηρεσία και τη νομική μας παραστάτη ως νομικά επισφαλής και αστήρικτη, αφού η έκπτωση αναδόχου απαιτεί μια συγκεκριμένη προδικασία (ειδική εντολή - ειδική πρόσκληση - έκπτωση), τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει το αργότερο τους πρώτους μήνες του 2011, άλλως η έκπτωση δεν έχει νομικό έρεισμα και κινδυνεύει σοβαρά να καταρριφθεί στα διοικητικά Δικαστήρια, με κακές περαιτέρω συνέπειες για το Δήμο.
----------------------------------------------------------

Γ. Το απολύτως βέβαιο είναι ότι η Δημοτική μας Αρχή είναι προσηλωμένη στον σκοπό να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και γι’ αυτό ανταποκρίνεται άμεσα σε όλα τα αιτήματα ενημέρωσης, τόσο των δημοτών μας, όσο και των Αρχών που ερευνούν το θέμα. Ζητούμε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές, επιφυλασσόμενοι παντός δικαιώματος του Δήμου Δελφών.
Όσον δε αφορά στους περαιτέρω χειρισμούς μας, οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όπως πράττουμε μέχρι τώρα, αλλά και να αναμένουμε τις προτάσεις του πορίσματος των Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, πριν συνεχίσουμε με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες.
--------------------------------------------------------------------------------------
Άμφισσα, 02.06.2017
Ο Δήμαρχος Δελφών
Αθανάσιος Ηλ. Παναγιωτόπουλος
Ως παράρτημα του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος, επισυνάπτονται:

  1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12.346/31.05.2017 υπηρεσιακό σημείωμα του κ. Νικολάου Λύτρα, αναπληρωτή προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
  2. Το από 02.06.2017 υπηρεσιακό σημείωμα του κ. Δημητρίου Κοΐβαρη, προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
  3. Η από 02.06.2017 (αρ. πρωτ. εισερχ. 12.692/02.06.2017) γνωμοδότηση της ορισθείσας νομικής μας παραστάτριας, κ. Σοφίας Αναγνωστάκου, Δικηγόρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου