Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 (5-7-2017) ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (23-6-2017) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (και ότι άλλο προκύψει...)


Μια φορά κι έναν καιρό...,

   Με την ...καθιερωμένη ανά Δημο- τικό Συμβούλιο όπως συνηθίζεται κατά το τρέχον έτος, αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου μας, να συμπεριλαμβάνεται στην ημερησία διάταξη των θεμάτων του συγκαλουμένου για την Παρασκευή 23-6-2017 Δημοτικού Συμβουλίου, θα ανοίξει ο κύκλος των 32 προς συζήτηση θεμάτων τα οποία θα απασχολήσουν το Σώμα.
Και καλόν θα είναι να υπογραμ- μίσουμε ότι αρκετά από αυτά, αφορούν την έγκριση πιστώσεων για εκδηλώσεις ανά την επικράτεια του Δήμου Δελφών, στα ορεινά, τα πεδινά και τα παραθαλάσσια τμήματά του, καθώς και για εμποροπανηγύρεις.


     Εκείνα δε τα αντιπλημμυρικά έργα των 380.000 ευρώ (μετά από την έκπτωση) στην θέση “Καρπάκι” επί της επαρχιακής και άνευ κυκλοφοριακού φόρτου οδού από Κλειστό Γυμναστήριο Αμφίσσης προς Βίνιανη (Κάτω Σεγδίτσα), κοντεύουν να στοιχειώσουν. Θα τα συναντήσει κανείς, εάν ασχοληθεί με τα πρακτικά των Δημοτικών Συμβουλίων της τελευταίας 5ετίας, αρκετές φορές να “πηγαινο-έρχονται” αιτούμενα κάθε φορά και κάτι διαφορετικό.

Άχ!... βρε Καλλικράτη, τι μας επεφύλαξες... Να μην είμεθα σε θέση να αλλάξουμε τους καμένους λαμπτήρες στον δημοτικό φωτισμό της Κοινότητός μας (τέως Δήμος παρακαλώ!...), ούτε στην παραλία των Φοινίκων, ούτε και στο “Τροκαντερό”, εάν δεν συμφωνήσει η Μουσουνίτσα, η Αγόριανη και η Σεγδίτσα.

Κι όχι τίποτε άλλο, αλλά να έρχεται (υποχρεωτικά) ο Δήμαρχος, για να κάνει απολογισμό (λέει), των πεπραγμένων του για το 2016 στις 5 Ιουλίου 2017 κι εμείς εδώ στην Ιτέα, να πρέπει να συμφωνήσουμε (και να ανεχθούμε) ότι, ναί, όλα τα “κατάφερε” καλά, παρ’ όλο το χρέος (της Αμφίσσης), παρ’ όλες τις αντιξοότητες (στους βιολογικούς) και παρ’ όλη την τουριστική “άπνοια” στο “Vagoneto” και στο “Λαρνάκι”!...
Ναί, τα κατάφερε καλά!
Όλοι λοιπόν στην απολογιστική συγκέντρωση την οποία διοργανώνει ο Δήμος Δελφών, για να μάθουμε πόσα βιβλία επώλησε (ο Δήμαρχος), πόσες πολιτιστικές εκδηλώσεις προλόγισε (ο Δήμαρχος) και ποιό ήταν το μυστικό σχέδιο της επιτυχίας το οποίο του εκμυστηρεύθηκε ένα χιονισμένο απόγευμα του Ιανουαρίου σε κάποιο Chalet του Παρνασσού ο Μαραθωνομάχος Ψινάκης!...


...Τι μας ξημέρωσε ωρέ Καστρίτες, Γαλαξειδιώτες, Δεσφίνιοι και Ασσαίοι!... Τι μας ξημέρωσε...”

*********************************************

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Άμφισσα        19/ 06 /2017          
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                  ΠΡΩΤΗ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
          ___
Αριθ. πρωτ. 13844
                             
ΠΡΟΣ : 1) κ. Δήμαρχο Δελφών , 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών,  3)  κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών .
4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων
                                                         
ΚΟΙΝ .: α) Βουλευτή Φωκίδας,κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Ευάγγελο Καταγούνο, γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, δ)ΜΜΕ, ε)φορείς και δημότες Δήμου.
Παρακαλούμε όπως την  5 η    Ιουλίου  2017,  ημέρα  Τετάρτη     και ώρα   19.00΄  προσέλθετε  στην Άμφισσα και στην  αίθουσα ΄Ν.Κορδώνη΄ του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία  Ησαϊα, στην ειδική  δημόσια συνεδρίαση, με θέμα:
 1. Απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για το χρονικό διάστημα 01.01.2016 - 31.12.2016, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.3463/2006». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

                                                 Ο  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου                                                                                                              
                                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ


****************************************************************


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Άμφισσα          19  / 06  /2017          
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                  ΠΡΩΤΗ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
          ___
Αριθ. πρωτ. 13843
                             
ΠΡΟΣ : 1) κ. Δήμαρχο Δελφών , 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών,  3)  κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών .
4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων
                                                         
ΚΟΙΝ .: α) Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Ευάγγελο Κατσαγούνο,  γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, κ. Ηλία Θεοφάνη, δ)ΜΜΕ
Παρακαλούμε όπως την   23 η  Ιουνίου     2017,  ημέρα  Παρασκευή    και ώρα   19.00΄  προσέλθετε  στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία  Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:
 1. Υποβολή πρότασης στο Intereg Europe. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 2. Αναμόρφωση (3 η ) Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κων Υπηρεσιών).
 4. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας για τη σχολ. περίοδο 2017-2018. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κων Υπηρεσιών).
 5. Διαγραφές οφειλών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 6. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών για πρόστιμα ΤΑΠ και δημοτικών τελών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 7. Λήψη απόφασης για αναζήτηση χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε αχρεωστήτως ως προνοιακό επίδομα. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 8. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε.  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΤΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΟΡΑΧΗΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 12. Λήψη απόφασης αναστολής εφαρμογής του άρθρου 16 του Κανονισμού Ύδρευσης–Αποχέτευσης.(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 13. Λήψη απόφασης για απευθείας αγορά ακινήτου σύμφωνα με τα άρθρα 186 & 191 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) ως μοναδικού καταλλήλου, για την λειτουργία του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φωκίδας. – Έγκριση συμμετοχής σε πλειστηριασμό του παραπάνω ακινήτου. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος Παιδείας).
 14. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 15. Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 16. Έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ, ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
 17. Έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ). (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
 18. Έγκριση παραχώρησης χρήσης ακινήτου στην ΤΚ Πανουργιά. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
 19. Σύσταση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της πράξης «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» με κωδικό έργου: 2017ΕΠ05610004. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 20. Σύσταση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002169. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 21. Έγκριση δαπάνης για τις δράσεις της «Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2017» της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 22. Επί αιτημάτων αθλητικών συλλόγων Δήμου Δελφών για επιχορήγηση και διάθεση πίστωσης. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 23. Έγκριση τέλεσης της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης έτους 2017 στην Τ.Κ. Κίρρας. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
 24. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση χώρου αιγιαλού – παραλίας στην πλαζ ΒΡΑΧΑΚΙΑ για λειτουργία καντίνας και ανάπτυξη ομπρελών, ξαπλωστρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο ΦΕΚ Β΄/1636/12.05.2017 (ΚΥΑ Υπ. Εσωτερικών, Οικ/κών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας). (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
 25. Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «Διεθνές Τουρνουά Υδατοσφαίρισης Νεανίδων ΄ΚΥΠΕΛΟ ΠΥΘΙΑ 2017΄». (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
 26. Έγκριση δαπάνης για τη Μουσική – Χορωδιακή εκδήλωση «Αφιέρωμα σε ελληνικές μουσικές προσωπικότητες στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής. Συνδιοργάνωση Δήμος Δελφών – ΔΕ Ιτέας και  Πολιτιστικός  Σύλλογος «Η ΚΙΡΡΑ». (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
 27. Έγκριση δαπάνης μουσικής συναυλίας. Συνδιοργάνωση Δήμος δελφών, ΔΕ Ιτέας και Α.Σ. «ΑΣΤΕΡΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
 28. Έγκριση δαπάνης για εκδηλώσεις εορτασμού των 90 ετών από τις πρώτες Δελφικές Εορτές στο Μουσείο Δελφικών Εορτών – ΄Αγγ. & Εύας Σικελλιανού. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 29. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με τον Ποδηλατικό Αθλητικό Σύλλογο «ΠΗΝΕΙΟΣ». (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 30. Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης ΄Σπηλιά Στρόμης - Σπήλαιο Εθνικής Αντίστασης΄ στη Δ.Ε. Καλλιέων. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
 31. Έγκριση επιπλέον διαδρομής του τουριστικού τρένου με αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 4502 τύπου DOTTO στη Δ.Κ. Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
 32. Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της Δ.Κ. Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης  «Κληροδότημα Νικ. Μάμα». (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
                                                   Ο  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου                                                                                                              
                                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου