Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΟΣ : ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΟΣ

                                                         
                                                         Άμφισσα 04-11-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοσιεύτηκε σήμερα η θετική απόφαση 2229/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άμφισσας, Ν. Φωκίδας». Το έργο αφορά στην κατασκευή των απαραίτητων αρδευτικών εργασιών για την αξιοποίηση της πεδινής κοιλάδας μεταξύ Άμφισσας, Χρισσού, Δελφών και Ιτέας (κοιλάδα Άμφισσας), συνολικής ακαθαρίστου εκτάσεως 34.810 στρ. (καθαρής 30.960στρ.), ώστε να αρδεύεται η περιοχή με ένα σύγχρονο σύστημα αρδεύσεως με σταγόνες, ήτοι, στην κατασκευή δύο δικτύων υδροληψίας (Χρισσού και Άμφισσας) και την τοποθέτηση 167 χλμ. σωλήνων (υπόγειο σωληνωτό δίκτυο).
Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 με την υπ. αριθ. 8713/21-9-2009 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με διευθύνουσα υπηρεσία το τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με προϋπολογισμό 37.205.000 ευρώ και συμβασιοποιημένο 20.354.446,47 €, μετά την έκπτωση του αναδόχου.
Κινδύνευσε δε, πολλές φορές να χαθεί, μετά την εμπλοκή που προκάλεσε η απαγόρευση της κοπής ή εκρίζωση ελαιοδένδρων, η οποία δεν πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ελαιοκαλλιέργειας, με τις: α) ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/39267/1932 (ΦΕΚ133/27.04.2012) & β) ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/ 35289/1801 (ΦΕΚ 147/ 02.05.2012). Γεγονός που έπρεπε να αλλάξει τη χάραξη της πορείας των αγωγών και από τοποθέτησή τους εκτός ιδιοκτησιών και κατά μήκος (παραπλεύρως) υφιστάμενων αγροτικών οδών, πλάτους τουλάχιστον 4,00 μ., να πραγματοποιηθεί εντός ιδιοκτησιών ανάμεσα σε άτακτη διάταξη ελαιόδεντρων, ώστε να περιοριστεί η κοπή των ελαιόδεντρων. Η νέα μεθοδολογία απαιτούσε συμπληρωματική σύμβαση ύψους 6.945.000 ευρώ, την οποία αποδέχτηκε ομόφωνα το Κεντρικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Κ.Γ.Σ.Ε.Ε.) με το υπ’ αριθ. 01/09-10-2015 απόσπασμα του. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τις δύο αρνητικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 189/2016 του Ε΄ κλιμακίου και την 1889/2016 του VI τμήματος, για την έγκριση της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.
Εντέλει μετά από την καταλυτική παρέμβαση μας και την στοιχειοθετημένη επιχειρηματολογία μας, στο τμήμα μείζονος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το έργο διασώθηκε. Το τμήμα μείζονος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 2229/2016 αποφαίνεται ότι, δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου. Η χρηματοδότηση του συμπληρωματικού έργου έχει εξασφαλιστεί και έχει συμπεριληφθεί στα έργα ΕΣΠΑ που θα συνεχιστούν ως γέφυρες στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ε.Ε. (Π.Α.Α. 2014-2020), σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 1223/45471/13.04.2016 έγγραφο ΥΠ.Α.Α.Τ. Το όραμα πολλών γενεών παίρνει σάρκα και οστά. Η άρδευση του ελαιώνα θα συμβάλλει στη βελτίωση ποιοτικά και ποσοτικά της παραγωγής της ελιάς και θα βοηθήσει στην καλυτέρευση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου