Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016

ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ

Δικαίωση των κατοίκων της Πολυδρόσου και του Επταλόφου για τις αντικειμενικές αξίες


Μη νόμιμη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η επιβολή του ΕΝΦΙΑ σε τέσσερις περιοχές, καθώς το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε ......
ότι ο υπολογισμός του πολυσυζητημένου φόρου έγινε οριζόντια και χωρίς να προσμετρηθούν ειδικά στοιχεία που προβλέπει ο νόμος για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.
Σύμφωνα με την απόφαση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο ΕΝΦΙΑ κρίθηκε μη νόμιμος, και άρα ακυρώνεται ως έχει, στις περιοχές του Ψυχικού, της Φιλοθέης, του Νέου Βουτζά και κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων Πολυδρόσου και Επταλόφου του Δήμου Δελφών.


Στις 14 Δεκεμβρίου αναμένεται και η απόφαση για την Τοπ. Κοινότητα Λιλαίας του Δήμου Δελφών

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η αίτηση ακύρωσης ξεκίνησε με πρωτοβουλία  κατοίκων και των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων Μουλαρά  Αργύρη, Λιάπη Αλέξανδρο και Τσαούση Κωνσταντίνο.
Απορίας άξιον είναι γιατί δεν υπεβλήθη αίτηση ακύρωσης το 2011 ή το 2013 ή το 2015 ;;;;;;

Δείτε τι μας λέει ο Δικηγόρος κ. Νίκος Καραμέρος για την απόφαση.
Με την με αριθμό 2336/2016 απόφαση το ΣτΕ σε επταμελή σύνθεση έκανε δεκτή την αίτηση ακυρώσεως των ιδιοκτητών ακινήτων της Τοπικής Κοινότητας Πολυδρόσου και Τοπικής Κοινότητας Επταλόφου της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού του Δήμου Δελφών και ακύρωσε τις τιμές εκκίνησης των ζωνών, οι οποίες ορίσθηκαν με την ΠΟΛ.1009/18.1.2016.
Με την απόφαση αυτή έγινε πλήρως δεκτός ο βασικός λόγος που προβλήθηκε με την κριθείσα αίτηση και το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο καθορισμός των τιμών εκκίνησης στις ζώνες αυτές έγινε στο πλαίσιο συλλήβδην προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών για τις ζώνες του συνόλου της επικράτειας, αναλόγως της τιμής που είχαν πριν από την επίδικη αναπροσαρμογή, βάσει εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου  41 του ν. 1249/1982, η οποία πρότεινε οριζόντιες ποσοστιαίες μεταβολές ανά ομάδα τιμών ζώνης γενικά των ακινήτων της οικείας Περιφέρειας, χωρίς να εκφέρει εξατομικευμένη κρίση για τις επιμέρους ζώνες της, με παράθεση των συγκεκριμένων στοιχείων που έλαβε υπόψη της σχετικά με τη ζώνη αυτή, και χωρίς να προκύπτει η εφαρμογή (από την επιτροπή και, περαιτέρω, από τον Υπουργό) ορισμένης, οικονομετρικά άρτια μεθοδολογίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών.
Το Δικαστήριο, σταθμίζοντας τα συμφέροντα των διαδίκων, απέδωσε μείζονα βαρύτητα στο επιτακτικό δημόσιο συμφέρον και τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, αποτροπής του κινδύνου ουσιώδους διαταραχής των φορολογικών εσόδων του Κράτους για το έτος φορολογίας 2016, και, έκρινε κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 50 παρ. 3β του π.δ. 18/1989, ότι η ακύρωση καθεμίας των επίμαχων ρυθμίσεων της παραγράφου 2α της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης πρέπει να μην αναδράμει στο χρόνο έναρξης ισχύος της (21.5.2015), αλλά στις 8.6.2016, χρόνο συζήτησης των υποθέσεων στο ακροατήριο.
Πλέον το Υπουργείο Οικονομικών έχει προθεσμία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 να προβεί σε διορθωτικό προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των επίμαχων περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη το σκεπτικό της απόφασης.
Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση των κατοίκων της περιοχής και ανοίγει το δρόμο για τη διεκδίκηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων επί ακινήτων, οι οποίοι υπολογίστηκαν επί των ακυρωθέντων αντικειμενικών αξιών. Το σκεπτικό της απόφασης όμως αφορά συνολικά τη μέθοδο υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων όλης της Ελλάδας, ως εκ τούτου, κατά την εκτίμησή μου, παρέχει τη δυνατότητα και σε ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που δεν βρίσκονται στις αναφερόμενες στις τελευταίες  αποφάσεις του ΣτΕ, να διεκδικήσουν την επιστροφή αχρεωστήτως επιβληθέντων φόρων επί ακινήτων τους.

Με εκτίμηση
Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2016
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων

Νικόλαος Δ. Καραμέτος, Δικηγόρος, LL.M.
Σκουφά 79, Αθήνα, Τ.Κ. 106 80
Τηλ.: (+30) 210 3318775
Φαξ: (+30) 210 3316535
Κιν.:  (+30) 697 3493044
Email: n.karam@karametos-law.gr
πηγή : 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου