Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015

''ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ'' ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ


                                           ΑΜΦΙΣΣΑ, 16.01.2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                    
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                        
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                     
   

Α.Δ.Τ.: 3/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΘΕΜΑ: Μείωση ανταποδοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Σας ανακοινώνουμε ότι με την αριθμ. 300/13-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, αποφασίστηκε η μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 202 παρ.3 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

          Δικαιούχοι της ανωτέρω ρύθμισης είναι όσοι ανήκουν στις  κατωτέρω κοινωνικές ομάδες, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφεται  υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ., ο αριθμός του υδρομέτρου, μαζί  με φωτοαντίγραφο του λογαριασμού της Δ.Ε.Η. και τα αντίστοιχα κατωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά, στα κατά τόπους γραφεία οικονομικών θεμάτων της κάθε Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Δελφών.

                 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Άποροι
1. Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας  από την Κοινωνική Πρόνοια της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

2.  Ανάπηροι
Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του KE.Π.A. στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του αιτούντος και το ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.

3. Πολύτεκνοι
(Ν. 860/5-1-1979, Ν.3454/7-4-2006 και άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 2247/1994)
1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.
2.  Πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε. (Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας).
      
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, ή στα γραφεία οικονομικών θεμάτων της κάθε Δημοτικής Ενότητας ή στη «Δι@ύγεια»
ΑΔΑ: 7ΚΟ6Ω9Θ-ΨΑΗ όπου έχει αναρτηθεί η απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου