Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ : ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


                                            ΑΜΦΙΣΣΑ, 30.01.2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                    
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                        
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                         
  
Α.Δ.Τ.: 5/2015

                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση διαδικασίας έγκρισης του καταστατικού του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας


Με επιτυχία για το Δήμο Δελφών ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης του καταστατικού του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απόβλητων Στέρεας Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, κατόπιν διεξοδικής διαπραγμάτευσης εντός των οργάνων της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία συμμετέχει ο Δήμαρχος Δελφών, Θανάσης Παναγιωτόπουλος, έγιναν αποδεκτές οι θέσεις που εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών με την υπ' αριθμ 368/06.12.2014 Απόφασή του. Σημαντικότερες εξ αυτών είναι η πρόβλεψη για την κατά προτεραιότητα πρόσληψη προσωπικού με το κριτήριο της εντοπιότητας από τις περιοχές που φιλοξενούν τις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και η θεσμοθέτηση (χρηματικών) αντισταθμιστικών οφελών υπέρ των Δήμων αυτών. Οι παραπάνω οροί του εγκεκριμένου πλέον καταστατικού του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του έτους 2015, ικανοποιούν τη δίκαια διεκδίκηση του Δήμου Δελφών και των δημοτών μας για τη μεγιστοποίηση των ωφελημάτων που θα προκύψουν από τη λειτουργία του ΧΥΤΥ και της μονάδας κομποστοποίησης στη θέση "Βάρτος" της Τ.Κ. Ελαιώνα.
Για το συγκεκριμένο έργο επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους συνδημότες μας ότι, μετά από έναν εξαντλητικό μαραθώνιο διαπραγματεύσεων και τεχνικών βελτιώσεων με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ, ΕΥΘΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης κ.α.), βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την υπογραφή της σύμβασης του έργου και την εγκατάσταση της ανάδοχου εταιρείας τις προσέχεις εβδομάδες. Η χρηματοδότηση του έργου είναι απολύτως εξασφαλισμένη, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίστηκε και η κατάταξή του στην κατηγορία phasing, έργα δηλαδή που συνεχίζονται και στην επομένη προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2014-2020) χωρίς να απειλούνται από ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου