Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΤΕΑΣ (Χώρος Λαϊκής Αγοράς) : ΤΟ (Ιδιοκτησιακό) ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ!...


Εκοστολογήθη (δικαστικώς),
η ύπαρξή της!...

    Ένας ακόμη Σταθμός προσετέθη, στην από ετών δικαστική διαμάχη της οικογένειας Παπαθανασίου, με την πόλη της Ιτέας και με αντικείμενο, την διεκδίκηση της Πλατείας Θεάτρου.  Πρόκειται για την χωροθετημένη ως Πλατεία έκταση, η οποία τέμνεται από την οδό Καραΐσκάκη, στην διασταύρωσή της με την οδό Σκαρίμπα.  Και μάλιστα, αυτός ο νέος Σταθμός, στην πορεία της διαμάχης για την πλατεία, ίσως να είναι ο πλέον επίπονος, όχι μόνον για τον Δήμο, αλλά κυρίως για τους περιοίκους της περιοχής.
Και εξηγούμε :

Η οικογένεια Παπαθανασίου, η οποία έχει κατά το παρελθόν διεκδικήσει και άλλες Πλατείες της Ιτέας, επέμενε ότι ο χώρος της σημερινής Πλατείας Θεάτρου, της ανήκε από ιδρύσεως της πόλεως.  Ενέπλεξε λοιπόν την Κοινότητα και αργότερα τον Δήμο Ιτέας, σε μια πολύχρονη δικαστική διαμάχη, όπου όμως έχασε διαδοχικά, όλες τις δίκες.  Με τελευταία και τελεσίδικη αυτήν του Αρείου Πάγου, όπου οριστικά και αμετάκλητα, εδικαιώθη ο Δήμος Ιτέας στην θέλησή του να εντάξει στο σχέδιο πόλεως τον συγκεκριμένο χώρο ως Πλατεία και όχι ως οικόπεδο.  Και μάλιστα ορίστηκε από το Δικαστήριο και το τίμημα αποζημιώσεως, από την αναγκαστική απαλλοτρίωση.

   Με την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου όμως, οι κληρονόμοι της οικογένειας Παπαθανασίου, ενέγραψαν στο Κτηματολόγιο την συγκεκριμένη περιοχή, ως ιδιοκτησία των και ο τότε Δήμος Ιτέας (επί Δημαρχίας Παπαλάϊου), δεν κατέθεσε εμπροθέσμως ένσταση.  Με αποτέλεσμα να αρχίσει ένας νέος κύκλος δικαστικών αναμετρήσεων.
Έτσι, μετά από την υπ' αρ. 76/ΤΠ/2008 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αμφίσσης (η οποία και εδικαίωνε εκ νέου τον Δήμο), 11 (ένδεκα) κληρονόμοι της οικογένειας Παπαθανασίου, κατέθεσαν έφεση κατά της αποφάσεως και εκλήθησαν από αυτούς, εκτός από τον Δήμο (Δελφών τώρα) και άλλοι 30 (τριάντα) κάτοικοι της περιοχής να παραβρεθούν στο Εφετείο Λαμίας.  Και εφτάσαμε στο αποτέλεσμα, μετά από 2 (δυο) αναβολές, το Εφετείο Λαμίας να εκδώσει απόφαση, σύμφωνα με την οποίαν : 

Οι περίοικοι της Πλατείας, οι οποίοι έχουν ανοικοδομήσει με νόμιμες οικοδομικές άδειες από το 1940 έως και σήμερα και έχουν πρόσβαση επί της Πλατείας Θεάτρου, υποχρεούνται ομού μετά του Δήμου Δελφών, να καταβάλουν ως αποζημίωση στους κληρονόμους Παπαθανασίου, άθροιστικά 1,6 εκ.ευρώ περίπου (ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες ευρώ)!!!...

Η μερίδα του Λέοντος από αυτό το ποσό, επιμερίζεται στον Δήμο Δελφών και στους υπολοίπους ποσά, ανάλογα με την επιφάνεια του οικοπέδου τους και την πρόσοψή του επί της Πλατείας.  Αθροιστικά δε, όπως αναφέραμε, το ποσό υπερβαίνει το 1,6 εκ. ευρώ.

Η των 69 (εξήντα εννέα) σελίδων απόφαση του Εφετείου, είναι περιγραφικότατη για την νεώτερη δικαστική ιστορία του θέματος και πέραν αυτού καθ' εαυτού του σκεπτικού της, δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσον ο Δήμος Ιτέας και ο Δήμος Δελφών στην συνέχεια, ασχολήθηκαν σοβαρά με την υπόθεση.
Τα περί αμελείας, περί αδράνειας, περί γραφειοκρατίας, περί πελατειακών σχέσεων και περί κριτηρίων για τις αλλαγές των Νομικών Συμβούλων, είναι θέματα και ερωτήματα, τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν και να απαντηθούν.  Και εάν όχι δημοσίως, τουλάχιστον σε επίπεδο γειτονιάς-Πλατείας με τους υπόχρεους πλέον περιοίκους της Πλατείας Θεάτρου.

Ο Δήμαρχος, θα πρέπει να εύρη πλέον τον τρόπο για να προστατεύσει τα οικονομικά του Δήμου και των περιοίκων.

Εντός των επομένων ημερών, αναμένονται ...αναλύσεις, διορθώσεις, τροποποιήσεις, επεξηγήσεις, καταμερισμοί και δικαιολογίες, από πολλούς.  Η ουσία όμως του θέματος είναι και παραμένει μία :  
Ποιος θα ''πληρώσει'' την ζημιά;... (Με όποιαν έννοια την αντιλαμβάνεται ο καθένας μας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου