Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ


Άμφισσα 20-6-2014


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ


ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ

Με το Ν. 4250/2014 (ειδικότερα τα άρθρα 20-32) θεσπίζεται σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης,
με εκ των προτέρων ορισμό ανώτατων ποσοστών υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογηθούν ανά βαθμολογική κλίμακα. Δηλαδή, με βαθμό 9 έως 10 θα αξιολογείται ποσοστό έως και 25% των υπαλλήλων, με βαθμό 7 έως 8 θα αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων και με βαθμό κάτω του 6 θα αξιολογείται ποσοστό 15% των υπαλλήλων.
Ταυτόχρονα  η αξιολόγηση με το Ν.4024/2011 συνδέεται με την μισθολογική – βαθμολογική  εξέλιξη με αποτέλεσμα τον ριζικό επηρεασμό της υπαλληλικής ιεραρχίας και των αποδοχών των Δημοσίων Υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ).
Επισημαίνουμε τα κυρίαρχα πολιτικά χαρακτηριστικά του Nόμου αυτού:
  • Χειραγώγηση και τρομοκράτηση των δημοσίων υπαλλήλων, πλήρης υποταγή των εργαζομένων στην υπηρεσιακή και πολιτική ιεραρχία, ιδεολογική αναπαραγωγή της υπεροχής του ατομικού απέναντι στο συλλογικό, περαιτέρω ασφυκτικός έλεγχος στην ανάδειξη στελεχών σε συνέχεια του υφισταμένου σήμερα πλαισίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα χειραγώγησης και δημιουργίας σχέσεων υποτέλειας είναι το γεγονός ότι, ειδικά για τους κάθε βαθμίδας Προϊσταμένους, το ποσοστό των «αρίστων» εκτινάσσεται από 25% σε 70%.
  • Τιμωρητική αντιμετώπιση των υπαλλήλων που σηκώνουν κεφάλι στην αυθαιρεσία κάθε είδους εξουσίας.
  • Δημιουργία δεξαμενής προς απόλυση δημοσίων υπαλλήλων  μέσω της κατηγορίας του 15%.
  • Αλλαγή των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο με ταχύτατη προώθηση ελαστικών μορφών απασχόλησης.
  • Υλοποίηση των επιλογών κυβέρνησης - Ε.Ε. – Ε.Κ.Τ. – Δ.Ν.Τ. για μια κρατική διοίκηση (σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο) ανελαστικό όργανο στην υπηρεσία των πάσης μορφής συμφερόντων και όχι του πολίτη,  με σχέσεις εργασίας που επιβάλλουν εξαθλίωση και αναξιοπρέπεια.
  • Κρύβει ότι τα φαινόμενα της αποσάθρωσης δημοσίων υπηρεσιών, όπως η πλειοψηφία εκείνων που παρέχουν οι Δήμοι π.χ. κοινωνικού χαρακτήρα και της μη κάλυψης των κοινωνικών αναγκών οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στις κυβερνητικές πολιτικές.
  • Η επιχειρούμενη με τον συγκεκριμένο νόμο αξιολόγηση αποτελεί εργαλείο, που δεν υπηρετεί τους εργαζόμενους και τις διευρυμένες ανάγκες των πολιτών, δεν οδηγεί στη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ούτε στην εξάλειψη των αιτιών, που τις υποβαθμίζουν.
  • Στα ζητήματα λειτουργίας – αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, είναι απολύτως σίγουρο ότι ο Nόμος αυτός θα οδηγήσει σε ακόμα περισσότερη αποσύνθεση, ανθρωποφαγία, κατάλυση της συλλογικής προσπάθειας, συνολική απομάκρυνση από τη λογική της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.
Δεν ασκούμε στείρα κριτική, επιδιώκουμε την αξιολόγηση με διαφανή, σύγχρονα και διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Αξιολόγηση από αληθινά ανεξάρτητους μηχανισμούς, στην κατεύθυνση της διάγνωσης των αναγκών για διαρκή βελτίωση του επιπέδου των προσόντων των υπαλλήλων και της αποτελεσματικότητάς τους και όχι των διαθεσιμοτήτων, των απολύσεων και του αλληλοσπαραγμού.

Πρέπει να πιεστούν πολιτικά τα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια (χωρίς όμως αυταπάτες για τα όρια των αντιδράσεών τους). Χαιρετίζουμε την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι όποιες αποφάσεις τους όμως στην πορεία θα εξαρτώνται από τη δυναμική των δικών μας κινητοποιήσεων. Η καταδίκη και η αντίδραση στη διαδικασία «αξιολόγησης» πρέπει να επιδιωχθεί να  είναι σε όλα τα στάδιά της  ομόθυμη, κατηγορηματική και δυναμική από όλα τα συνδικαλιστικά όργανα και τους δημοσίους υπαλλήλους.
Άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)  και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) είναι ουσιαστικά υπέρ της «συγκεκριμένης αξιολόγησης» και το μόνο αίτημα που διατύπωσαν, και τελικά έγινε αποδεκτό από την κυβέρνηση, ήταν η παράταση των προθεσμιών και των διαδικασιών του νόμου κατά ένα τρίμηνο λόγω φόρτου εργασίας και υποχρεώσεων των Υπηρεσιών (εκλογική περίοδος κ.λ.π.). Δεν ήθελαν να χρεωθούν ουσιαστικά οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες τη «βρώμικη δουλειά» πριν τις εκλογές.

Ύστερα από τα παραπάνω:

Καλούμε όλους του συναδέλφους μας στο Δήμο αλλά και εκείνους των Περιφερειών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Υπουργείων κλπ να αγωνιστούν δυναμικά και με κάθε πρόσφορο μέσο με αιτήματα και ενέργειες όπως τα παρακάτω:

  • Nα καταργηθεί ο νόμος 4250/14.
  • Nα μην εφαρμοστεί στην πράξη η ποσόστωση που επιβάλλει ο ν. 4250/14.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου