Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014

ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ: ΠΕΡΙ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ.

Με αφορμή δημοσίευμα αλλά και σχετικό σχόλιο στο χθεσινό φύλλο της εφημερίδας «Η Ώρα της Φωκίδας» για το Γηροκομείο της Άμφισσας, θα ήθελα να δώσω κάποιες απαντήσεις χωρίς καμία διάθεση αντιπαράθεσης αλλά με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των πολιτών. Είναι λυπηρό για σοβαρά θέματα που αφορούν τον κόσμο να κρύβουμε την αλήθεια ή, κατά περίπτωση, να κρύβουμε τη μισή αλήθεια με μοναδικό αποτέλεσμα την παντελή άγνοια των συμπολιτών μας αλλά και την, σε πολλές περιπτώσεις, παραπλάνησή τους. (Αυτό το τελευταίο δεν αφορά την Εφημερίδα).
Όσο γίνεται, λοιπόν, με συντομία και απλότητα, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να μπορεί να σχηματίσει ο οποιοσδήποτε αναγνώστης μία άποψη επί του θέματος.
Το Γηροκομείο της Άμφισσας εδώ και πολλά χρόνια αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Έχω ξαναπεί ότι πολλά από αυτά ενδέχεται να οφείλονται στο γεγονός ότι κατά την ίδρυση τού εν λόγω Γηροκομείου δεν είχε μελετηθεί ορθά και δεν είχε προβλεφθεί ένα σχέδιο βιωσιμότητας σε μήκος χρόνου. Επίσης, θα μπορούσε να ισχυρισθεί κάποιος ότι τόσα χρόνια δεν διαχειρίστηκαν ή δεν αξιοποιήθηκαν με αποδοτικό τρόπο για το Ίδρυμα τα περιουσιακά του στοιχεία. Όμως, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να αποδώσουμε ευθύνες για τους ανωτέρω δύο πιθανούς λόγους για την κατάσταση στην οποία περιήλθε το Γηροκομείο.
Επιπρόσθετα, το τελευταίο διάστημα τα ασφαλιστικά Ταμεία και ο ΕΟΠΠΥ με τα οποία το Γηροκομείο έχει συνάψει συμβάσεις καθυστερούσαν να καταβάλλουν τα νοσήλια για τους τροφίμους. Στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι εγώ προσωπικά μετά από αίτημα του Γηροκομείου έχω παρέμβει επανειλημμένως με αποτέλεσμα να καταβάλλονται στο Γηροκομείο τα οφειλόμενα από τους ανωτέρω Οργανισμούς όσο το δυνατόν συντομότερα. (Για το ζήτημα αυτό, εξάλλου, έχω αναφερθεί ξανά σε δελτία τύπου, κ.λ.π).
Η άσχημη, όμως, οικονομική κατάσταση του Γηροκομείου οδήγησε στο γεγονός ότι αυτό, όπως και άλλα ομοειδή Ιδρύματα της χώρας, να οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στα ασφαλιστικά Ταμεία και κυρίως στο ΙΚΑ.
Εξαιτίας, λοιπόν, των οφειλών αυτών το Γηροκομείο της Άμφισσας δεν μπορούσε να έχει Ασφαλιστική Ενημερότητα. Η Ασφαλιστική Ενημερότητα, όμως, είναι προαπαιτούμενο που πρέπει να καταθέσει το Γηροκομείο για να μπορέσει να εισπράξει αυτά που του οφείλει ο ΕΟΠΠΥ.
Όπως είναι ευνόητο αφού το Γηροκομείο Άμφισσας δεν διέθετε Ασφαλιστική Ενημερότητα δεν μπορούσε να εισπράξει απολύτως τίποτα από τον ΕΟΠΠΥ.
Τί έπρεπε να γίνει, λοιπόν; Θα έπρεπε το Γηροκομείο να εξοφλήσει τις οφειλές του στο ΙΚΑ για να μπορέσει να εκδώσει ασφαλιστική ενημερότητα και εν συνεχεία να εισπράξει τα οφειλόμενα από τον ΕΟΠΠΥ.
Όπως γίνεται αντιληπτό, το Γηροκομείο δεν μπορούσε να καταβάλλει εφάπαξ τις οφειλές του στο ΙΚΑ γιατί αυτές κυμαίνονται στο ποσό των 350.000 ευρώ.
Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα ο Διευθυντής του Γηροκομείου Άμφισσας μαζί και με άλλα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης τέτοιου είδους Ιδρυμάτων ζήτησαν από βουλευτές, μεταξύ των οποίων και εγώ, να προωθήσουμε στη Βουλή σχετική Τροπολογία με την οποία θα δινόταν η δυνατότητα να αυξηθεί ο αριθμός των προβλεπομένων δόσεων, ώστε να μπορέσουν να συνάψουν διακανονισμό με το ΙΚΑ και τα άλλα ασφαλιστικά Ταμεία, (περισσότερες δόσεις - μικρότερο ποσό καταβολής), προκειμένου με αυτό τον τρόπο να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, να λάβουν Ασφαλιστική Ενημερότητα και εν συνεχεία να μπορέσουν να εισπράξουν από τον ΕΟΠΠΥ αυτά που αυτός τους οφείλει.
Την Κυριακή, 4 Μαϊου, συναντήθηκα στο χώρο του Γηροκομείου Άμφισσας με τον Διευθυντή του ιδρύματος, κ. Πάλλα, και τους εργαζόμενους στο Ίδρυμα. Εκεί αφού για άλλη μια φορά συζητήθηκε η κατάσταση, μού ζήτησαν να παρέμβω με σκοπό την επίσπευση της συζήτησης της Τροπολογίας που σας ανέφερα παραπάνω, γιατί αυτή αποτελούσε τη μοναδική λύση στο πρόβλημά.
Πράγματι, τόσο εγώ, όσο και άλλοι βουλευτές που έχουν αντίστοιχα θέματα στις περιοχές τους, κάναμε ότι ήταν δυνατό με αποτέλεσμα η Τροπολογία να συζητηθεί αμέσως και μάλιστα αυτή συζητήθηκε και ψηφίστηκε στις 9 Μαϊου 2014!!!
Συγκεκριμένα, η Τροπολογία 1467/77 με θέμα την «Εξυγίανση των Προνοιακών Φορέων, Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» αφού ψηφίσθηκε από την Βουλή των Ελλήνων ενσωματώθηκε στο άρθρο 55 του Νόμου 4262, (ΦΕΚ 114Α/10-5-2014), για την «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα, λοιπόν, με τη συγκεκριμένη Τροπολογία δίνεται λύση από την Κυβέρνηση για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα και αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας, (όπως το Γηροκομείο Άμφισσας).

Τα σημαντικότερα σημεία της Τροπολογίας αυτής προβλέπουν εν ολίγοις:
 1. Την υποβολή από την πλευρά του Ιδρύματος ενός Σχεδίου Εξυγίανσής του, το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
 2. Αφού αυτό, (Σχέδιο), εγκριθεί, υπογράφεται Σύμφωνο Εξυγίανσης μεταξύ του Ιδρύματος του Υπουργού Εργασίας και του Υπουργού Οικονομικών.
 3. Στο πλαίσιο του Συμφώνου και μόνο κατά τη διάρκειά του ο φορέας τίθεται υπό την εποπτεία ενός Παρατηρητηρίου το οποίο ελέγχει την τήρηση των όρων του Συμφώνου Εξυγίανσης και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος ανατίθεται στην Εταιρία Αξιοποίησης Ακινήτων του Δημοσίου.
 4. Με το Σύμφωνο ρυθμίζονται οι οφειλές του Ιδρύματος προς το Δημόσιο ενώ προβλέπεται η απαλλαγή του από μέρος ή το σύνολο των επιβαρύνσεων εκπρόθεσμης καταβολής τους σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ. Ενώ προβλέπεται και η πλήρης διαγραφή των επιβαρύνσεως αν το Ίδρυμα συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους της ρύθμισης.
 5. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης δύναται να περιλαμβάνεται ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αντίστοιχη με αυτή που παρέχεται στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο άρθρο 99 και 106Β του Πτωχευτικού Κώδικα. Με τη ρύθμιση, δε, αυτή οι δόσεις για τον διακανονισμό εξόφλησης των οφειλών αυξάνεται από 50 σε 140!!! Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης χορηγείται από τους Ασφαλιστικούς Φορείς Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας για κάθε χρήση, χωρίς παρακράτηση. (Δηλαδή, αυτό ακριβώς που ζητούσε το Γηροκομείο).
 6. Από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης για ρύθμιση των χρεών του Ιδρύματος προς το Δημόσιο ή προς τους Ασφαλιστικού φορείς αναστέλλεται η ποινική δίωξη και η εκδίκαση ποινικών υποθέσεων για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και της μη καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς του φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση, δε, συνολικής εξόφλησης των οφειλών που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση παύει κάθε σχετική ποινική δίωξη. Επίσης, όσο διαρκεί η ρύθμιση αναστέλλεται κάθε διοικητική ή αναγκαστική εκτέλεση κατά του Ιδρύματος, καθώς και η λήψη κάθε ασφαλιστικού και διασφαλιστικού μέτρου για οφειλές που εμπίπτουν στη ρύθμιση.

Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις δόθηκε η δυνατότητα από την Πολιτεία και αφού όλοι εμείς οι ενδιαφερόμενοι επισπεύσαμε τη διαδικασία, όχι μόνο να σταθούν όρθια τα Ιδρύματα που έχουν πρόβλημα αλλά και να εξορθολογισθούν και να εξυγιανθούν για το μέλλον. Και εδώ είναι σημαντικό να υπενθυμίσω ότι τα ιδρύματα αυτά είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και δεν είναι φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.
Στις διατάξεις αυτές που ψηφίσαμε οι βουλευτές της Κυβέρνησης περιλαμβάνονται όλα όσα ζητούσε και το Γηροκομείο Άμφισσας με σημαντικότερο την αύξηση των δόσεων διακανονισμού προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην καταβολή τους και να λάβει Ασφαλιστική Ενημερότητα, χωρίς καμία παρακράτηση μάλιστα, και εν συνεχεία να εισπράξει από τον ΕΟΠΠΥ.

Απορώ, λοιπόν, Τί δεν έπραξε η Ελληνική Κυβέρνηση και η τοπική Βουλευτής για να βοηθηθεί το Γηροκομείο Άμφισσας; (Και στο σημείο αυτό θα σας παρακαλέσω να μη με εξομοιώσετε ξανά με κανένα άλλο πρόσωπο, φορέα, κ.λ.π. Γιατί ο καθένας έχει αφενός διαφορετικό ρόλο και αφετέρου δεν προβαίνουμε όλοι σε όμοιες πράξεις. Έτσι, λοιπόν, οφείλω να διαψεύσω και αυτό που αναφέρθηκε ότι δήθεν επισκέφθηκα, από κοινού, με τον κ. Παπαθασίου και τον κ. Φουσέκη, τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνη Γεωργιάδη καθώς και τον Διοικητή του ΕΟΠΠΥ).
Εγώ γνωρίζω αυτά που έχω κάνει εγώ για τα οποία συχνά ενημερώνω τους συμπολίτες μου. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να εξομοιώνονται οι πάντες και να μπαίνουν σε ένα «τσουβάλι» με εξαγόμενα συμπεράσματα που αγγίζουν την ισοπέδωση και τον μηδενισμό.
Συνεχίζω, λοιπόν, τα κατά την άποψή μου, εύλογα ερωτήματα: Γιατί δεν ενημέρωσε κανείς εκπρόσωπος του Γηροκομείου για την εν λόγω Τροπολογία τη στιγμή μάλιστα που εγώ η ίδια το ίδιο βράδυ που ψηφίστηκε την έστειλα με Fax;
Ενημερώθηκαν, άραγε, οι εργαζόμενοι για την εν λόγω ψηφισθείσα από 9-5-2014 Τροπολογία που δίνει την προοπτική επιβίωσης του Ιδρύματος; Μήπως όλα αυτά σημαίνουν ότι δεν ευχαρίστησε κάποιους η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση που, όπως ξαναείπα, τα ίδια τα Ιδρύματα ζητούσαν; Υπάρχει κάποια διάταξη στην Τροπολογία αυτή που δεν αρέσει; Μήπως, κάποιοι δεν επιθυμούν την εποπτεία που απαιτείται ώστε να σωθεί το Γηροκομείο; Μήπως ενοχλεί το γεγονός ότι για να δοθούν όλα αυτά τα ευεργετήματα στο Ίδρυμα πρέπει να ελέγχεται, για όσο χρόνο ισχύει η συμφωνία, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Γηροκομείου;
Απαντήσεις δεν έχω, όπως και εσείς. Μόνο να υποθέτουμε μπορούμε, λοιπόν….
Κλείνοντας, θέλω για άλλη μία φορά να σάς διαβεβαιώσω ότι προσωπικά στη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας μου έχω κάνει πάντα αυτό που έπρεπε και έχω ανταποκριθεί σε ότι μού έχει ζητηθεί.1 σχόλιο:

 1. Εάν πράγματι η κυρία βουλευτής θέλει να έχει ενήμερους τους πολίτες, σεβόμενη την νοημοσύνη τους, γιατί όπως γράφει είναι λυπηρό για σοβαρά θέματα που αφορούν τον κόσμο να κρύβουμε την αλήθεια, οφείλει να αναφέρει όχι μόνον τις 350.000,00 ευρώ που χρωστάει το γηροκομείο στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και πόσα χρήματα οφείλει ο ΕΟΠΠΥ σ’ αυτό. Με τον τρόπο αυτό ο πολίτης, τον οποίο η κυρία βουλευτής θέλει ενήμερο και με κρίση, θα μπορεί να κρίνει αν τα χρήματα που το γηροκομείο έχει να λαμβάνει από τον ΕΟΠΠΥ είναι λιγότερα ή περισσότερα από αυτά που οφείλει στα ασφαλιστικά ταμεία. Εάν χρωστάει περίπου όσα έχει να λαμβάνει ή περισσότερα, αυτό θα σημαίνει ότι η σημερινή διοίκηση τα έκανε μούσκεμα.
  Είναι σωστό το γηροκομείο να μην κλείσει και να γίνει προσπάθεια εξυγίανσής του.
  Το παράδοξο είναι ότι η κυρία βουλευτής, στην περίπτωση αυτή, οφείλει να μην συζητά με αυτούς που κατέστρεψαν το γηροκομείο και στάθηκαν ανίκανοι να ικανοποιήσουν την επιθυμία των δωρητών, αλλά να φροντίσει να αντικαταστήσει όλο το ανίκανο ΔΣ και τον Πρόεδρο που «κατάφεραν» να καταστρέψουν το ίδρυμα.
  Θα ήταν κατανοητό και δεν θα αμφισβητούσαμε τις προθέσεις της κυρίας βουλευτή αν η συζήτηση των μέτρων εξυγίανσης που προτείνει γίνονταν σε νέα διοικητική στελέχωση του γηροκομείου.
  Το ότι δεν αναφέρεται στην τραγική αποτυχία των υπευθύνων του γηροκομείου και δέχεται να συζητά μαζί τους τις προϋποθέσεις εξυγίανσης, δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι παίζει το συνηθισμένο παλαιοκομματικό επικοινωνιακό παιχνίδι.
  Ανακατεύοντας τις ακαθαρσίες (τα ίδια αποτυχημένα στελέχη) το μόνο που τελικά θα πετύχεις είναι να αναδυθεί μεγαλύτερη μπόχα κακοδιοίκησης από αυτή που είχαμε πριν το ανακάτεμα.
  Φτάνουν πια οι διαπιστώσεις χρειάζονται και μέτρα. Μεταξύ των κομματικών σας φίλων σίγουρα υπάρχουν ικανά στελέχη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή