Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

ΙΠΠΟΔΡΟΜΕΙΟ vs ΒΙ.ΠΕ.ΙΤΕΑΣ

(η φωτό απο το karteria1.blogspot.gr)

Όταν η ιστορία... αστειεύεται!

      Είναι απορίας άξιον, πώς μιά δράκα ανθρώπων, τόσο ανέμελα, τόσο πρόχειρα, τόσο βεβιασμένα και τόσο αδιάφορα, να αποφασίζουν για το μέλλον μιάς περιοχής, χωρίς να λάβουν υπ' όψιν τους, τους κατοίκους, το μελετητικό γραφείο το οποίο ασχολείται επί οκτάμηνο με το θέμα, τον εξώφθαλμο επιχειρηματικό προσανατολισμό της ευρύτερης περιοχής, την κραυγαλέα παραβίαση του Δελφικού Τοπίου, μα πάνω απ' όλα, την ίδια την πανάρχαια ιστορία αυτού του τόπου!
     Η αναφορά γίνεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών της 11-2-2013 για το θέμα της ''Διατύπωσης γνώμης προς το ΚΑΣ όσον αφορά στις χρήσεις γής εντός της Β' Ζώνης Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών''. Και πιό συγκεκριμένα για την απόφαση των Δημοτικών Συμβούλων όσον αφορά το μέλλον (το διηνεκές μέλλον) της περιοχής ΠΕΠΔ ΠΕ2, δηλαδή της τοποθεσίας ''Γωνιά''. Για την περιοχή ΠΕΠΔ ΠΕ1 (βορείως των Γαλλικών Μώλων), δεν γεννάται θέμα, γιατί εκεί τα προτεινόμενα είναι μόνον αστεία, ενώ για την ''Γωνιά'' είναι πάρα πολύ σοβαρά. Σοβαρά και επικίνδυνα.
    Έχουμε αναφερθεί προ ημερών για το θέμα του ιπποδρομείου του Κρισσαίου Πεδίου, για την παρουσίαση της μελέτης του αρχαιολόγου καθηγητή κου Πάνου Βαλαβάνη και για το σημείο όπου το τοποθετεί. Επαναλαμβάνουμε μόνον, ότι πρόκειται για την ''Γωνιά'', με έκταση από τον λόφο Γλά, έως την βόρεια πλευρά του λόφου των Αγίων Αναργύρων. Έχει δε αναγγελθεί και η εκ νέου παρουσίαση της μελέτης του από τον ίδιο, στις 12-5-2013 στην Ιτέα, ενώ το αμέσως επόμενο βήμα λογικά θα είναι η διενέργεια ανασκαφών στο σημείο.
   Και γεννάται το ερώτημα : Θα δώσει άδεια το Κ.Α.Σ. για ανασκαφές, οι οποίες κατά τα φαινόμενα θα αναποδογυρίσουν το ιστορικό, κοινωνικό και οικονομικό status της περιοχής μας, ή θα δώσει την άδεια για δημιουργία ΒΙ.ΠΕ. σε εκείνον τον χώρο; Και μάλιστα κατά πώς επροτάθει απο τις κες Λαίνη και Μπακολουκά, με δυνατότητα αλλαγή χρήσης, επέκταση και Φ/Β μονάδες στις σκεπές των ήδη υπαρχόντων κτηρίων στον άξωνα Ιτέας-Αμφίσσης;

Παραθέτουμε αποσπάσματα από την συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ενημέρωση και εξαγωγή συμπερασμάτων. Να σημειώσουμε μόνον 4 σημεία :
1.  Κατατέθηκαν στον Πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου 60 υπογραφές από συμπολίτες μας, με το αίτημα να μην συζητηθεί το θέμα, έως ότου καταθέσουν προτάσεις για το Γ.Π.Σ. Ιτέας οι Μελετητές. Το αίτημα απορρίφθηκε.
2.  Παρόντες στο 41μελές Δημ. Συμβούλιο ήσαν 30 Δημ. Σύμβουλοι. Εξ αυτών ψήφισαν 26 και οι ψήφοι ήσαν 15 ΝΑΙ και 11 ΟΧΙ.  (Δεν αναφέρονται Φουσέκης & Παναγιωτόπουλος)
3.  Από τους 15 ψηφίσαντες υπέρ της εισήγησης (περιλαμβανομένης και της ΒΙ.ΠΕ.) , οι 2 είναι εκλεγμένοι από την Δ.Ε. Ιτέας και
4.  Η ενημέρωση των Δημ. Συμβούλων με ανάγνωση της εισήγησης και προβολή διαφανειών
διήρκησε 20' (είκοσι λεπτά της ώρας)....

   Μετά από αυτό, τί να σχολιάσει κανείς για τα προτεινόμενα για τους Γαλλικούς Μώλους, για τις περιοχές ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης, για την τύχη του ''αγιόνερου'' και βέβαια για το ''νέο'' Κοιμητήριο Ιτέας....
Η Απόφαση

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
____
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.
3/11.02.2013 πρακτικό
συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου Δελφών.
...
...
Θέμα 2ο
«Διατύπωση γνώμης προς το Κ.Α.Σ., όσον αφορά στις χρήσεις γης εντός της
Β ́ Ζώνης Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών»
...
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
20 /11.02.2013
...
...
Β.6: ΠΕΠΔ ΠΕ «Περιοχή εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων και
επιχειρήσεων υποστήριξης της παραγωγικής δραστηριότητας»

Είναι περιοχές με ικανοποιητική έκταση στις οποίες μπορούν με όρους εκτός σχεδίου
(μέχρι την πολεοδόμηση τους) να εγκατασταθούν χαμηλής και μέσης όχλησης,
μονάδες μεταποίησης, επαγγελματικά εργαστήρια, χονδρεμπορίου κλπ.
Περιλαμβάνουν ή ταυτίζονται με διάφορες βιοτεχνικές – βιομηχανικές περιοχές που
ήδη υπάρχουν στην περιοχή υλοποιημένες. Η οριοθέτηση τέτοιων περιοχών κρίνεται
αναγκαία για να σταματήσει η απρογραμμάτιστη εγκατάσταση και επέκταση μονάδων
σε βάρος άλλων χρήσεων (κατοικία, γεωργική γη κ.λπ.).
Ορίζονται δύο περιοχές η ΠΕ1 δυτικά της Ιτέας και η ΠΕ2 βορειοδυτικά της Ιτέας
κατά μήκος της Επαρχιακής οδού Ιτέα – Άμφισσα.
...

Επιτρεπόμενες χρήσεις:
Γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια, υδατοδεξαμενές
Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης,
Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης,
Κτήρια-εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου αποθήκευσης χαμηλής όχλησης,
και διαμετακόμισης
Κτίρια και εγκαταστάσεις μεταφορών, συντήρησης, επισκευής και ελέγχου
οχημάτων και παροχής βοήθειας οχημάτων
Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης
Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου.
Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής
ως τμήμα των παραπάνω εγκαταστάσεων 2 έως 7 για την εξυπηρέτηση των
εργαζομένων σε αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις:
Εστιατόρια
Αναψυκτήρια

Το Συμβούλιο αφού άκουσε τον Αντιδήμαρχο, τους άλλους ομιλητές και
έχοντας υπόψη του:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση, με τις τροποποιήσεις – συμπληρώσεις του
Προέδρου κ. Παναγιωτόπουλου και της Αντιδημάρχου κ. Λαϊνη-Κολλιαλή.
Στην παρούσα απόφαση

Υπερψήφισαν οι Δ.Σ.:

Ι.Γεωργίου,                                      (Γραβιά)
Ε.Θάνος,                                           (Παρνασσός)
Α.Μανανάς,                                     (Γραβιά)
Α.Κορομπίλης,                                (Γραβιά)
Π.Ταγκαλής,                                    (Άμφισσα)
Δ.Μπουλούτας,                                (Δεσφίνα)
Ε.Μαρούτσος,                                                 (Ιτέα)
Δ.Κουτονιάς,                                    (Γαλαξείδι)
Μ.Τασιού-Γουργουρή,                    (Γαλαξείδι)
Ν.Ασημακόπουλος                          (Άμφισσα)
Β.Καραγιάννης,                               (Γαλαξείδι)
Χρ.Σεγδίτσα,                                    (Άμφισσα)
Ε.Μπακολουκά                                (Δελφοί)
Π.Λαϊνη-Κολλιαλή,                                        (Ιτέα)
Λ.Φάκος.                                           (Άμφισσα)

Κατεψήφισαν οι Δ.Σ. :

Γ.Μαλάμος,
Α.Γιαγκής,
Α.Καραχάλιος,
Λ.Αναγνωστόπουλος, Γ.Δρακάκης, Α.Μακρής, Γ.Μιχαλέας, Ν.Αραπόπουλος,
Ε.Βλαχοδημητρίου, Π.Μέγκος, Γ.Ιωσηφίδης,
διότι, όπως δήλωσαν, δεν υπάρχει στην
πρόταση η απαιτούμενη τεκμηρίωση.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου