Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΕΣ !...(δεν υπάρχει προηγούμενο!)

                               Γαλαξείδι
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

Γαλαξίδι 22 .2. 2017 - 

Προς
 - Αποκεντρωμένη Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας -
 - Γ. Γραμματέα Αποκ/νης Δ/σης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Μετά από μελέτη του εγκριθέντος προϋπολογισμού του 2017 από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών εντοπίσαμε τις παρακάτω περιπτώσεις για τις οποίες ζητάμε την ακύρωσή τους . 


Α) ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
Είναι η έβδομη χρονιά του Καλλικρατικού Δήμου και δεν έχει συνταχθεί μελέτη που με τον προσδιορισμό των συντελεστών και τελών να άρει τις ανισότητες που υπάρχουν τόσο μεταξύ των πολιτών των Δ.Ε. του Δήμου όσο και μεταξύ των πολιτών μέσα στην ίδια Δημοτική Ενότητα . - επειδή έχουν διατηρηθεί τα … κριτήρια που είχαν αποφασίσει οι συνενωμένοι Καποδιστριακοί δήμοι και για τα οποία δεν υπήρχαν μελέτες , - επειδή διαιωνίζεται , από αναβολή σε αναβολή , η σύνταξη μελέτης , τρίτη χρονιά της σημερινής διοίκησης , - επειδή εκτός των παραπάνω έχουν αλλάξει και τα δεδομένα , όσον αφορά τη Δ.Ε. Γαλαξιδίου και τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί έγγραφα στη σημερινή διοίκηση του δήμου η οποία δεν τα λαμβάνει υπόψη της με το σκεπτικό της ρύθμισης από τη σύνταξη της μελέτης στο 2017 , θεωρούμε σκόπιμη την ανάλυσή τους για να αιτιολογήσουμε την αναγκαιότητα ακύρωσης των σημείων που αναφέρονται στην ύδρευση – αποχέτευση της Δ.Ε. Γαλαξιδίου και όχι μόνο 
    α) Σχετικά με το νερό , ο Δήμος Γαλαξιδίου , όπως και οι άλλοι πρώην Καποδιστριακοί δήμοι Άμφισσας και Ιτέας …υπαγόντουσαν στο Σύνδεσμο Διυλιστηρίου . Ο τελευταίος επειδή δεν του καταβαλλόντουσαν τα ποσοστά που προέβλεπε ο νόμος επί των εσόδων των δήμων δεν μπορούσε να λειτουργήσει . Επί πλέον επειδή οι άλλοι … κοντινοί στην κεντρική δεξαμενή του διυλιστηρίου Δήμοι δεν είχαν πρόβλημα , το δε αυτοκίνητο του Διυλιστηρίου είχε χαλάσει από το 2008 και ο αρμόδιος υδραυλικός δε μπορούσε να μεταβεί για διαπίστωση και επισκευή των βλαβών του περιφερειακού δικτύου, το πρόβλημα το είχαν οι κάτοικοι όλων των Κοινοτήτων του πρώην δήμου Γαλαξιδίου . Όπως ήταν φυσικό όλα τα προβλήματα λυνόντουσαν με δαπάνες από το Δήμο Γαλαξιδίου , επισκευές με εργάτες και εξωτερικό συνεργείο υδραυλικού ,αγορές αντλιών, κατασκευή διαχωριστικής δεξαμενής στη Βουνιχώρα , προβλήματα επέκτασης δικτύου στους Άγιους Πάντες κ.ά. . Σήμερα αυτοί οι λόγοι δεν υφίστανται ενώ ο Δήμος διατηρεί το ίδιο κοστολόγιο . 
    β) Σχετικά με την αποχέτευση, λόγω ελλείψεως μελέτης σκοπιμότητας από την αρχή είχαν επιβληθεί πάρα πολύ υψηλά κόστη στους πολίτες τόσο στα πάγια όσο και στην κατανάλωση. Στην κατανάλωση , όχι μόνο εντός του Δήμου Δελφών για τις λοιπές Δ.Ε. αλλά και σε όλη την Ελλάδα , ο τρόπος λογισμού γίνεται με ένα ποσοστό επί του κόστους κατανάλωσης νερού ΕΝΩ στη Δ.Ε Γαλαξιδίου ο λογισμός γίνεται με ποσοστό επί των καταναλωθέντων κυβικών επί 1 € σε σπίτια και 1,5 € στις επιχειρήσεις !!! Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα εκτός του ότι είναι ακριβό το νερό στο Γαλαξίδι , το κόστος αποχέτευσης να υπερβαίνει το κόστος νερού και σε σχέση με τις άλλες Δ.Ε. , με ενδεικτική ετήσια κατανάλωση 1803 νερού , το συνολικό κόστος νερού και αποχέτευσης να είναι από 110% και πάνω μεγαλύτερο στο Γαλαξίδι σε σχέση με άλλες Δ.Ε. του δήμου !!! Στην ΕΕΛ Γαλαξιδίου εργάζονταν έξη άτομα , τρεις υπάλληλοι του δήμου και τρεις του εξωτερικού συνεργάτη για τα οποία έχει λήξει η σχέση εργασίας εδώ και πέντε χρόνια χωρίς να έχει προσληφθεί ούτε ένας υπάλληλος σύμφωνα και με την πρόσφατη έγκριση των περιβαλλοντικών όρων που προβλέπει απασχόληση από εξειδικευμένο προσωπικό . Επίσης βάση του εγγράφου Α.Π. 683/22.6.2016 του δήμου Δελφών τα κόστη λειτουργίας της ΕΕΛ Γαλαξιδίου , την τετραετία 2011-2014 ήταν 167.792,04 ενώ ο λογισμός εσόδων χωρίς ΦΠΑ , σύμφωνα με τα έγγραφα Α.Π. 16264/29.6.2015 και Α.Π. 24169/26.10.2016 του δήμου ήταν 639.338,85 !!! Επί πλέον των προαναφερόμενων εσόδων σας γνωρίζουμε ότι ετεροχρονισμένα για το 2010 και για τα έτη 2011και 2012 η αρμόδια υπηρεσία του Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου , Κτιριακές Κατασκευές , πρώην ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική του υπουργείου Δικαιοσύνης κατέβαλε το ποσόν των 240.000 € λόγω μεταφοράς των αποβλήτων του στις εγκαταστάσεις ΕΕΛ Γαλαξιδίου . Χωρίς να υπεισέλθουμε στο θέμα από ποινικής , πειθαρχικής ή και αστικής ευθύνης για την τύχη της διαφοράς των επί πλέον εσόδων αλλά μόνο από απόψεως λογιστικής , ζητούμε και μέχρι τη σύνταξη της μελέτης για ελαχιστοποίηση των υφιστάμενων διαφορών να γίνει άμεσα ανακοστολόγηση ύδρευσης και αποχέτευσης στην Δ.Ε. Γαλαξιδίου ώστε ο πολίτης και ο επιχειρηματίας να μην πληρώνουν επί πλέον χρήματα από αυτά που απαιτούνται με μόνο σκεπτικό ότι δεν υπάρχει μελέτη Τυχόν αιτιολόγηση εκ μέρους του δήμου ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει πολλά ποσά για τις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ και για αντλιοστάσια η δική μας θέση είναι ότι αυτά είναι για το ότι όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός καταστράφηκε από ενέργειες , κατάργηση προσωπικού και παραλήψεις οφειλομένων ενεργειών , επίβλεψη και συντήρηση μηχανών και οργάνων , από τους υπευθύνους του Δήμου Δελφών ενώ οι πολίτες κατέβαλαν και καταβάλουν τα προβλεπόμενα. Τα προαναφερόμενα που αφορούν την πλήρη υπολειτουργία της ΕΕΛ Γαλαξιδίου αποδεικνύονται , ύστερα από προσφυγές και καταγγελίες μας , από τις διοικητικές κυρώσεις που κατά καιρούς έχουν επιβληθεί στο δήμο Δελφών με τη μορφή προστίμων από τον κ. Αντιπεριφερειάρχη και οι οποίες σας έχουν κοινοποιηθεί καθώς και από το Α.Π 1920/18.10.2016 του Υπουργείου Περιβάλλοντος , Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος το οποίο και αυτό σας έχει κοινοποιηθεί .
    γ) σε μερικές Δ.Ε. και ιδιαίτερα στην ΑΜΦΙΣΣΑ , ΙΤΕΑ , επιβάλλονται μεγάλα ποσά στα πάγια νερού και αποχέτευσης λόγω του σκεπτικού της … δωρεάν κατανάλωσης νερού το μήνα 103 για τον πολίτη και άλλο για τον επαγγελματία . Αυτό έχει τις παρακάτω ακρότητες . 
        - 1) οι πολίτες είτε καταναλώσουν ετήσια 303 είτε 1203 θα πληρώσουν το ίδιο !!! Σε αυτούς ανήκει ο οικονόμος πολίτης , ο φτωχός , ο υπερήλικας και αυτός που έρχεται στο εξοχικό του 5 μέρες το ΠΑΣΧΑ και 20 μέρες το καλοκαίρι . Το τελευταίο βέβαια αφορά τους πολίτες όλων των Δ.Ε. . Το βασικό κριτήριο που επικρατεί σε όλους τους δήμους της χώρας είναι ότι οι επιβαρύνσεις για τις επισκευές , συντήρηση , ηλεκτρικό ρεύμα κ. ά. λογίζονται στο χρήστη - καταναλωτή νερού κι όχι με τα πάγια , όλοι να πληρώνουν το ίδιο . Η χρέωση των παγίων πρέπει να είναι μικρή , ενδεικτική . 
        - 2) ο πολίτης πληρώνει επί πλέον 11% ΦΠΑ αφού ΜΟΝΟ , η κατανάλωση νερού επιβαρύνεται με 13% και όλες οι άλλες επιβαρύνσεις με 24% ( κώδικας ΦΠΑ περί λογισμού του ) και 
        - 3) για τις ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ που καταναλώνουν νερό το χρόνο μέχρι 1203 η απόφαση 361/2015 του δημοτικού συμβουλίου ΑΔΑ. Ω2ΑΩΩ9Θ-ΒΑΥ, είναι άνευ αντικειμένου αφού αυτή προβλέπει ότι η έκπτωση αφορά ΜΟΝΟ την κατανάλωση νερού και αποχέτευσης κι όχι τα πάγια !!! Και η ετήσια κατανάλωση νερού και αποχέτευσης μέχρι 1203 , κόστους 100.00€ περίπου χωρίς ΦΠΑ , ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΠΑΓΙΑ !!! Για τους λόγους αυτούς απαιτείται άμεση ανακοστολόγηση κι όχι μετάθεση άρσης των ανισοτήτων για μία επί πλέον χρονιά , μέχρι τη σύνταξη μελέτης

Β) ΕΣΟΔΑ από τις ΑΠΕ 
    α) ΓΕΝΙΚΑ . Τα ποσά από τις ΑΠΕ προέρχονται από ένα ποσοστό 3% επί των εσόδων της εταιρίας που έχει τα αιολικά πάρκα . Το 0,2% αποδίδεται σε κάποιο ταμείο , το 1% στη ΔΕΗ μέσω ΛΑΓΗΕ προς απόδοση στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και το 1,8% στους δήμους το οποίο θα διανεμηθεί το 80% του ποσού στις Κοινότητες στις οποίες έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ΑΠΕ και το 20% στις Κοινότητες από όπου διέρχεται η γραμμή μεταφοράς για το ηλεκτρικό ρεύμα . Το δεύτερο από απόψεως κωδικού από το δήμο ονομάστηκε ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ- ΔΡΑΣΕΙΣ και δεν αποδιδόταν στην Δ.Ε. Γαλαξιδίου 
    β) ΠΟΣΟΣΤΟ 20% , ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Μετά από συνεχείς προσφυγές και αναφορές του κ. Ευστ. Μαρματάκη προς το Δήμο Δελφών , το υπουργείο Εσωτερικών και τον Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας , υπήρξαν έγγραφες απαντήσεις του Δήμου Δελφών με αρκετά όμως κενά . Ένα από τα κενά αυτά κάλυψε ο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Γαλαξιδίου κ. Γεώργιος Νάκος με τη συνημμένη ανακοίνωση που εξέδωσε διαδικτυακά στις 29.5.2015 , βάσει της οποίας , πλην των άλλων , αναφέρεται ότι εφεξής η Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου Δελφών θα ζητήσει να υπολογίζεται και το τέλος διέλευσης δικτύου , το ποσοστό δηλαδή του 20% που αναλογεί επίσης στις Κοινότητες των διερχομένων δικτύων κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ μέχρι τότε . Στην ανακοίνωση αυτή γίνεται μνεία των Δ.Ε. στις οποίες υπάρχουν ΑΠΕ και οι οποίες είναι ΑΜΦΙΣΣΑΣ , ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ , ΔΕΛΦΩΝ και ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ. Επίσης με το Α.Π. 32019/27.11.2014 ο κ. Γεώργιος Νάκος μας διαβεβαίωνε ότι τα ποσά των ΑΠΕ αποδίδονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ουδείς αυθαίρετα ή παράνομα μπορεί να τα διαθέσει σε άλλες πόλεις διότι διαπράττει ποινικό αδίκημα !!!

Ύστερα από τα παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι παρά την έγγραφες διαβεβαιώσεις του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Νάκου που ήδη έχει παραιτηθεί , στον προϋπολογισμό του 2017 , δεν περιλαμβάνονται για τη Δ.Ε. Γαλαξιδίου έργα με τον κωδικό ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΡΣ –ΔΡΑΣΕΙΣ !!! Αντιθέτως με τον κωδικό αυτό υπάρχουν ποσά που αποδίδονται σε Δ.Ε στις οποίες δεν υπάρχουν ΑΠΕ σύμφωνα με την προαναφερόμενη καταγραφή των Δ.Ε όπου υπάρχουν ΑΠΕ !!!
 Για τους παραπάνω λόγους , τα έγγραφα του κ. Αντιδημάρχου και με δεδομένο ότι ο ΛΑΓΗΕ αποδίδει στου Δήμο τα δικαιούμενα ποσά με περισσότερο από ένα χρόνο καθυστέρηση , ζητούμε την ακύρωση από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2017 όλων των ποσών ΧΡΗΣΕΩΣ των ΑΠΕ από 1.6.2014 με κωδικό ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ- ΔΡΑΣΕΙΣ που αναφέρονται σε άλλες Δ.Ε. και απόδοσή τους στην Δ.Ε. Γαλαξιδίου στην οποία ανήκουν .

    γ) ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΕ Η εισηγητική έκθεση του αρχικού και βασικού νόμου 3468/2006 ( ν. Σουφλιά ) ανέφερε , λόγω της σπουδαιότητας που θα είχαν τα έσοδα για τις τοπικές κοινωνίες , ότι της αποφάσεως θα προηγούνταν λαϊκή συνέλευση . Τα δε έσοδα του 80% με τον τροποιητικό ν. 3851/2010 παρ. Α4 του άρθρου 7 προβλέπεται να διατίθενται από έργα τοπικής ανάπτυξης , σε έργα περιβαλλοντικών δράσεων , τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης . Στον προϋπολογισμό αναφέρεται το ποσόν των 3.000€ για αγορά κάδων σκουπιδιών . Εκτός του ότι η απόφαση του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου και η έγκρισή της από το δημοτικό συμβούλιο δεν είναι σύννομες αφού ούτε έργο περιβαλλοντικής δράσης ούτε έργο υποδομής είναι ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ από τον προϋπολογισμό επειδή η αγορά κάδων είναι υποχρέωση του δήμου από το κονδύλι των ανταποδοτικών τελών .

    δ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ 
       -  1) Σελίδα 106 πληρωμή ΔΕΗ από τις ΑΠΕ κωδικός 20-7325.008 για 27.661,15 €. Το ποσόν αυτό βάσει ενός δημοσιεύματος και δύο εγγράφων του δήμου φέρεται εξοφλημένο από το έτος 2014 !!!
       -  2) Σελίδα 139 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΤ.Δ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ( ΝΑΦ Δ.Ε. Γαλαξιδίου 2009 ) Το έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί από τις αρχές του 2011 !!! Μέχρι πότε θα εμφανίζεται στον προϋπολογισμό ; 
       - 3) Μικροποσά , υπόλοιπα έργων αναθέσεων ή διαγωνισμών που εμφανίζονται για τρίτη χρονιά . Τα ποσά αυτά επειδή προέρχονται από τις ΑΠΕ ανήκουν στις τοπικές Κοινότητες από τις οποίες προήλθε η έγκριση . Για το λόγο αυτό η αρμοδία διεύθυνση θα πρέπει να γνωστοποιήσει στις κοινότητες τη διάθεση των ποσών αυτών για να συμπεριληφθούν σε νέα έργα . Συγχρόνως θα αφαιρεθεί η εμφάνισή τους στον προϋπολογισμό .

Και μία πρόσθετη γενική επισήμανση με σύγχρονη ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ : 
Η διάθεση των χρημάτων της ΣΑΤΑ δε γίνεται σύμφωνα με την αναλογία που πληθυσμού που διαθέτει η κάθε Δ.Ε. , ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ ΟΠΟΊΟΥ το υπουργείο Εσωτερικών διανέμει τα χρήματα σε όλους τους δήμους της χώρας , αλλά με το σκεπτικό ότι επειδή η Δ.Ε Γαλαξιδίου έχει χρήματα από τις ΑΠΕ δεν προβλεπόντουσαν έργα από άλλους πόρους . Δεν είναι τυχαίο ότι το μοναδικό έργο στο Γαλαξίδι , επί του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ Δήμου Δελφών, της υπογειοποίησης του ρεύματος της ΔΕΗ με σύγχρονη κατάργηση των στύλων και των καλωδίων και επίστρωση των πεζοδρομίων με βότσαλα δεν υλοποιήθηκε από το 2013 λόγω … ελλείψεως πόρων !!! Το σκεπτικό του νομοθέτη για τη σύσταση των ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΩΝ Δήμων είναι , πλην των άλλων , η άρση των ανισοτήτων και η ανάλογη και παράλληλη ανάπτυξη των Δ.Ε. , δηλαδή των συνενωμένων Καποδιστριακών Δήμων . Κι αυτό που έχει καταγγελθεί και στο παρελθόν , Η ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ , συνεχίζεται να γίνεται με νομιμοφανείς διαδικασίες !!! Πως για άλλες Δ.Ε. προγραμματίζονται και προβλέπονται έργα και το προαναφερόμενο , ώριμο από το 2013 , δεν έχει εκτελεστεί και μάλιστα δρομολογείται η εξέλιξή του με έσοδα των ΑΠΕ ; 
Εν αναμονή των ενεργειών και παρεμβάσεων σας με ενημέρωσή μας 
Συν. 5 έγγραφα 

Με εκτίμηση 
Στέλλα Σεντούκα 
Ευστ. ΜαρματάκηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου