Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Το προσωπικό του Δήμου Δελφών στην υποστήριξη γονέων για αιτήσεις σε Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ

Δευτέρα 26 και Τρίτη 27 Ιουνίου σε Άμφισσα και Ιτέα

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Δελφών ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι, εξειδικευμένο του προσωπικό θα παρευρεθεί,

·         Στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου (πλατεία Κεχαγιά-Άμφισσα)

-την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023 και ώρα 09.30 έως 19.00

-την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 και ώρα 9.00 με 18.00,-

·         Στο ΚΕΠ Ιτέας (Καποδιστρίου 91-Ιτέα)

-την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023 και ώρα 09.30 έως 19.00

-την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 και ώρα 9.00 έως 19.00


προκειμένου να υποστηρίξει τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, για τη συμμετοχή στη Δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» 2023-2024 (Πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής), σε όλες τις Δομές του Δήμου Δελφών (Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, καθώς θα προηγηθούν όσοι ωφελούμενοι είναι κάτοχοι voucher σε όλες τις Δομές (Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ).

Ειδικότερα, για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκομίσουν κωδικούς Taxiς (και των δύο γονέων), καθώς και σε περίπτωση διαζυγίου αντίγραφο της επιμέλειας τέκνων.

Για τους αλλοδαπούς γονείς απαιτείται άδεια διαμονής σε ισχύ, καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου έτους (από 01/06/2022).


ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου