Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΙΕΣ (παρελθόντος, παρόντος & μέλλοντος) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

                                          "Νενικήκαμεν!..."

****************************
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 1-15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Ο Δήμος Δελφών μηδένισε το χρέος του

Ο Δήμος Δελφών μηδένισε το χρέος του και ατενίζει πλέον το μέλλον με αισιοδοξία, σχεδιάζοντας και οικοδομώντας πάνω σε υγιή βάση την επόμενη μέρα! 

Πιο συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης, 7ης Ιουνίου 2023, αποφάσισε την έγκριση του Ισολογισμού του 2021, ο πρώτος επί ημερών Καλλικρατικού Δήμου Δελφών που κλείνει με θετικό πρόσημο!

  Αξίζει να σημειωθεί ότι, η παρούσα Δημοτική Αρχή του Δήμου Δελφών, έως σήμερα προχώρησε στην έγκριση οκτώ ισολογισμών του Δήμου, από το 2014 έως το 2021, βάζοντας τέλος στις καθυστερήσεις ετών. 

Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Κλειστό Γήπεδο της Ιτέας

Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Κλειστό Γήπεδο της Ιτέας, η ολοκλήρωση των οποίων θα αποδώσει στα σωματεία, στις αθλήτριες και στους αθλητές που θα κάνουν χρήση του, ένα σύγχρονο γήπεδο, πλήρως ανακαινισμένο. 

Υπενθυμίζεται ότι, το έργο με τίτλο «Επισκευή-Αντικατάσταση φέροντας οργανισμού κελύφους κλειστού γηπέδου Ιτέας», είναι προϋπολογισμού 1.435.205 ευρώ και αποτελεί συνέχεια της προγραμματικής σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Δελφών, που είναι κύριος του έργου, και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία χρηματοδότησε, δημοπράτησε και προχωρά στην υλοποίησή του. 

Ο Δήμος Δελφών προχωρά τη διαδικασία για την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΠΑΛ

Ο Δήμος Δελφών προχωρά τη διαδικασία για την πραγματοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου, αυτό της αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΠΑΛ Άμφισσας, στο πλαίσιο της μετατροπής λειτουργίας του σε Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Άμφισσας. 

Πιο συγκεκριμένα, το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δελφών και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) , το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι σύντομα θα υπογραφεί από τα δύο μέρη και θα εκκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΕΠΑΛ Άμφισσας». 

Πραγματοποιήθηκε η οριστική παραλαβή του έργου του Χ.Υ.Τ.Υ Άμφισσας

Πραγματοποιήθηκε η οριστική παραλαβή του Χ.Υ.Τ.Υ Άμφισσας, ένα από τα πιο σημαντικά έργα των τελευταίων δεκαετιών στο Νομό Φωκίδας. Παράλληλα, προχωρά η διαδικασία υλοποίησης και δρομολόγησης επιπλέον παρεμβάσεων που θα τον αναβαθμίσουν, αλλά και θα εξασφαλίσουν την επιμήκυνση του χρόνου λειτουργίας του. 

Επίσης, να σημειωθεί ότι είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την αναβάθμιση της Μονάδας Κομποστοποίησης Φωκίδας σε ΜΕΑ, η κατασκευή δευτέρου κυττάρου που θα επιμηκύνει το χρόνο ζωής της υποδομής, ενώ έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια κινητού εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Χ.Υ.Τ.Υ.. 

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για ένα μεγάλο δίκτυο πολιτιστικών μονοπατιών

Ο Δήμος Δελφών ενισχύει ακόμα περισσότερο το τουριστικό προϊόν της περιοχής, επενδύοντας στην ανάπτυξη περιπατικών-πολιτιστικών διαδρομών. Σε συνέχεια της εκπόνησης των απαραίτητων μελετών, η Οικονομική Επιτροπή, αποφάσισε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ενός έργου που με την ολοκλήρωση του θα βάλει δυναμικά το Δήμο στο χάρτη των κορυφαίων προορισμών της χώρας, σε έναν τομέα τουρισμού που ανθεί τα τελευταία χρόνια. 

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέχεια της πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο Δήμος Δελφών υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Δημιουργία Εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας Δήμου Δελφών». 

Ο Δήμος Δελφών διασφαλίζει την περιουσία του με την ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης

Ο Δήμος Δελφών προχωρά και σύντομα αναμένεται να ολοκληρώσει τις εργασίες κτηματογράφησης, διασφαλίζοντας την περιουσία του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αποκτώντας ταυτόχρονα πλήρη εικόνα αυτής. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Δελφών σταδιακά φτάνει στην ολοκλήρωση των εργασιών κτηματογράφησης, οι οποίες περιλαμβάνουν την καταγραφή, τον εντοπισμό, την ψηφιοποίηση και τη δήλωση της ακίνητης περιουσίας του (Γεωτεμάχια, Οδοποιία, Κοινόχρηστοι Χώροι) στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Βάσει των σημερινών δεδομένων, στο Γραφείο Κτηματογράφησης Άμφισσας, από τις 29 υπό Κτηματογράφηση Κοινότητες, έχουν ολοκληρωθεί οι καταθέσεις ακινήτων σε 24, με τις υπόλοιπες 5 να οδεύουν προς άμεση ολοκλήρωση, με την διευθέτηση και των τελευταίων εκκρεμοτήτων.

Υποβάλει πρότασης χρηματοδότησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου 

Ο Δήμος Δελφών ακολουθώντας τις εξελίξεις φιλοδοξεί να γίνει ένας «Έξυπνος Δήμος», εκσυγχρονίζοντας ακόμα περισσότερο τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής στόχευσης η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την υποβολή πρόταση για χρηματοδότηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου. 

Πιο συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δελφών αποφάσισε την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα  Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»,  για την πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Δελφών», ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται στα 740.000 ευρώ. 

Ολοκληρώθηκαν εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο δρόμο προς ΚΤΕΛ Άμφισσας και στις Κοινότητες Αγ. Γεωργίου και Αγ. Ευθυμίας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού σε τρία σημεία που ήταν αναγκαία η παρέμβαση του Δήμου Δελφών, αλλάζοντας αισθητικά την εικόνα τους, κυρίως όμως ενισχύοντας την ασφάλεια των πολιτών. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού εισόδου Κοινότητας Αγίου Γεωργίου και οδού προς ΚΤΕΛ της Δ.Ε. Άμφισσας», προϋπολογισμού 25.000,92 ευρώ, έγιναν εργασίες στην κεντρική οδό εισόδου προς την Κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, στο πεζοδρόμιο της παρόδου της Λεωφ. Καραμανλή προς το ΚΤΕΛ Νομού Φωκίδας, και στην Κοινότητας της Αγίας Ευθυμίας. Uα ακολουθήσει η επέκταση ηλεκτροφωτισμού εντός της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.), καθώς και στην πλατεία Σερνικακίου. 

Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου Κίρρας 

Ένα βήμα πιο κοντά στην έναρξη λειτουργίας ενός πολύ σημαντικού έργου, για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, του αποχετευτικού δικτύου της Κοινότητας Κίρρας.  Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος για τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου, που περιλαμβάνει δοκιμές στεγανότητας και λειτουργικότητας, καθώς και εκπαίδευση του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. (τελικός φορέας λειτουργίας του έργου - χρήστης) σε θέματα εποπτείας, λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών. 

Ένα έργο-απαίτηση πολλών χρόνων γίνεται πραγματικότητα. Δήμος και Δ.Ε.Υ.Α. στοχεύουν και πετυχαίνουν καθημερινά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών τους.

Μία ακόμα δράση αλληλεγγύης από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Δελφών

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Δελφών συνεχίζει τις δράσεις διανομής προϊόντων, στηρίζοντας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Πολύτιμοι αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, για μία ακόμα φορά, επαγγελματίες, σύλλογοι και φορείς της περιοχής, οι οποίοι αποδεικνύουν στην πράξη το αίσθημα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. 

Πιο συγκεκριμένα ενημερώνουμε ότι, το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Δελφών, την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, θα πραγματοποιήσει διανομή προϊόντων σε δικαιούχους της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας και ακολούθως της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας. 

Τα αποδυτήρια του Δημοτικού Γηπέδου Γραβιάς άλλαξαν όψη!

Η έδρα του ιστορικού ΑΟ Γραβιάς "Οδυσσέας Ανδρούτσος", μετετράπη σε έναν αναβαθμισμένο και πολύ πιο λειτουργικό χώρο, για τα δεδομένα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Οι συγκεκριμένες εργασίες αποτελούν συνέχεια της τοποθέτησης πριν από λίγους μήνες της επιπρόσθετης περίφραξης, ώστε το γήπεδο να λάβει άδεια διεξαγωγής αγώνων, καθώς και της αισθητικής αναβάθμισης της εξέδρας. 

Η Κοινότητα Επταλόφου είναι έτοιμη να υποδεχθεί και πάλι τους «δικούς της» κίονες. Εκτελέστηκαν στο σύνολό τους οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, στη θέση «Κάτω Αλώνια», πάντα σε συνεργασία και με τις υποδείξεις τις Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος. Επόμενο και τελευταίο στάδιο είναι η μεταφορά των κιόνων από το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, στο οποίο βρίσκονται έως σήμερα για τη συντήρηση και τη φύλαξή τους.

Ο Δήμος Δελφών εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς τους στυλοβάτες της εθελοντικής αιμοδοσίας

Ο Δήμος Δελφών εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας για την ανάδειξή του σε Νοσοκομείο της χώρας με την καλύτερη επίδοση συλλογής αίματος από εθελοντές αιμοδότες. Ταυτόχρονα συγχαίρει τους Αιμοδοτικούς Συλλόγους της περιοχής, ως πολύτιμους αρωγούς, για τη συγκεκριμένη επίδοση. 

Σε αγαστή συνεργασία και αναγνωρίζοντας το έργο τους ο Δήμος Δελφών ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό τους, στηρίζοντας το σπουδαίο έργο τους. Αποτελεί άλλωστε πολιτική επιλογή, θέλοντας να στείλει το δικό του συμβολικό μήνυμα, το ότι έχει καταστίσει θεσμό την πραγματοποίηση της πρώτης εθελοντικής αιμοδοσίας κάθε έτους υπό τη συνδιοργάνωσή του, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Άμφισσας «Οι Άγιοι Ανάργυροι». 


1 σχόλιο: