Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ - Ανακοίνωση

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ, 9.6.2023    

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους (άρθρο 90, ν.5036/2023)

Ο Δήμος Δελφών ανακοινώνει ότι με το ν. 5036/23 άρθρο 90 δίνεται η δυνατότητα καταβολής οφειλών προς δήμους - πέραν των υπαρχόντων μέχρι 12 ή 24 ή 48 δόσεων (κατά περίπτωση) -  και σε έως  36 ή έως  72 δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων, όπως αυτό δημοσιεύεται από την τράπεζα της Ελλάδος με επιπλέον ποσοστό 0,25 % που φτάνει στο 1,5 % στις 72 δόσεις.

Επίσης γίνεται γνωστό πως είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις η αναβίωση της ρύθμισης των 100 δόσεων του ν. 4611/19 ή 4764/2020 που απωλέσθησαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η/02/2023.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Α.  Ρύθμιση οφειλών με 36 ή 72 δόσεις-Άρθρο 90 ν. 5036/2023

Οφειλές που εντάσσονται:

Οφειλές προς τους Δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 01/11/2021-01/02/2023

Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 01/11/2021 και είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες κατά την 01/02/2023 πάγιες ρυθμίσεις δόσεων.

Δόσεις

έως 36 δόσεις με επιτόκιο Τράπεζας της Ελλάδος + 0,25% 

έως 72 δόσεις με επιτόκιο Τράπεζας της Ελλάδος + 1,25% 

Προϋποθέσεις 

Ο οφειλέτης να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές την 01/11/2021 ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές την 01/11/2021

Ο οφειλέτης να έχει καταβάλλει όλες τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων των 100 δόσεων, έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση

Ο οφειλέτης να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος του για τα 5 τελευταία έτη

Ο οφειλέτης να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία

Αν ο οφειλέτης έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής υποχρεούται να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων

Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 30,00 €

Αιτήσεις μέχρι 30/06/2023 και υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα mail :  

a.papaioannou@delphi.gov.gr 

i.koutsogiannopoulou@delphi.gov.gr

    

Β.  Αναβίωση της ρύθμισης των 100 δόσεων-Άρθρο 90 ν. 5036/23

Εντάσσονται οι ρυθμίσεις των 100 δόσεων των ν. 4611/2019 ή ν. 4764/2020 που απωλέσθησαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 01/02/2023.

Δόσεις 

Το πλήθος των δόσεων για την επανένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων είναι ίσο με τις υπολειπόμενες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης.

Το ύψος εκάστης δόσης , των ανεξόφλητων μετά την επανένταξη δόσεων διαμορφώνεται κατόπιν επιβάρυνσης της με τόκο εκπρόθεσμης καταβολής που προβλέπεται από τον ν. 4987/2022 του κώδικα φορολογικής διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) και ν. 4978/2022 Κωδικός Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ο οποίος υπολογίζεται από την ημερομηνία που κατέστη ληξιπρόθεσμη έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης.

Το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Προϋποθέσεις 

Να καταβληθούν 2 δόσεις έως την 31/07/2023

Ο οφειλέτης αν έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων, υποχρεούται να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση 24 δόσεων

Ο οφειλέτης αν έχει απωλέσει την πάγια ρύθμιση στο παρελθόν του δίνεται η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση με τους όρους της δεύτερης ευκαιρίας (καταβάλλοντας 2 δόσεις) και υπό τον όρο ο οφειλέτης να ρυθμίσει το σύνολο των οφειλών του.

Αιτήσεις μέχρι 30/06/2023 και υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα mail :  

a.papaioannou@delphi.gov.gr 

i.koutsogiannopoulou@delphi.gov.gr


Επειδή δε, χρειάζεται εξέταση και έλεγχος όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την κάθε περίπτωση, οι οφειλέτες πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία μας Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Ταμείου στα παρακάτω τηλέφωνα : 

22653-50033 ,κα Παπαϊωάννου, a.papaioannou@0585.syzefxis.gov.gr ,22653-50012, κα Πλατή,  s.plati@delphi.gov.gr 

καθώς επίσης και στα Γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων , 

ΔΕ Γαλαξιδίου 22653-51219 ,κα Χαλδεάκη, gxaldeaki@delphi.gov.gr , 

ΔΕ Γραβιάς 22653-50914 ,κ. Τούμπα , n.toumpas@0640.syzefxis.gov.gr,

ΔΕ Δελφών 22653-51318 ,κα Γιαγκιλίτση, d.giagkilitsi@hotmail.com , 

ΔΕ Δεσφίνας 22653-51401, κα Περδίκη, v.perdiki@delphi.gov.gr,

ΔΕ Ιτέας 22653-51108 , κ. Χώχος, hoxos@0696.syzefxis.gov.gr,  

ΔΕ Καλλιέων 22653-51500 ,κ. Κοτρώνης, kallieon@otenet.gr , 

ΔΕ Παρνασσού 22343-50414 ,κα Πολίτου, elenipol1@yahoo.gr ,


προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα ένταξης και να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν με την ανάλογη αίτηση μέχρι τις ημερομηνίες που αναφέρουμε.
1 σχόλιο:

  1. Η τα δίνουμε σε σένα η στη ΔΕΗ η σε σούπερ μάρκετ για να ταισουμε τα παιδιά. Μπορείς φυσικά να πάς και στο Μητσοτάκη που ψηφισες να τα πάρεις.

    ΑπάντησηΔιαγραφή