Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ

 Το ...ιπτάμενο νησάκι "Άγιος Δημήτριος" νοτίως της Ιτέας
***********************

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                      ΑΜΦΙΣΣΑ, 20.6.2022

Α.Δ.Τ.: 40/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκινούν οι εργασίες Αναβάθμισης Εσωτερικών και Εξωτερικών Αντλιοστασίων Δικτύου ύδρευσης Δ. Δελφών - Φάση Α΄, συνολικού προϋπολογισμού 993.153,20 €.

Π. Ταγκαλής: «Εξοικονομούμε ενέργεια και βελτιώνουμε τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού»

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δελφών και του αναδόχου και σύντομα ξεκινούν οι εργασίες για την υλοποίηση της Πράξης:

«Αναβάθμιση Εσωτερικών και Εξωτερικών Αντλιοστασίων Δικτύου Ύδρευσης Δ. Δελφών - Φάση Α΄», συνολικού Προϋπολογισμού 993.153,20 €. Πρόκειται για μια Πράξη η οποία είχε ενταχθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό MIS 5028295. Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών και φορέας υλοποίησης ο Δήμος Δελφών.

Αποτελεί την πρώτη Φάση ενός συνολικού έργου, η Β’ Φάση του οποίου έχει επίσης ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα (Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ») με προϋπολογισμό 1.216.828,99 €.

Πιο συγκεκριμένα η σύμβαση περιλαμβάνει την αναβάθμιση των εσωτερικών εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου της Άμφισσας

  • μετρητικός εξοπλισμός για την καταγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του νερού σε όλη τη διαδρομή Διύλισης,

  • Η/Μ εξοπλισμός για τον έλεγχο και τον χειρισμό των κρίσιμων σημείων,

  • Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου στο Διυλιστήριο Άμφισσας

  • Σύστημα Εποπτείας και Αυτόματης Λειτουργίας (SCADA), αλλά και της εξωτερικής Εγκατάστασης του Διυλιστηρίου Άμφισσας (τρεις Περιφερειακοί Σταθμοί Ελέγχου σε κομβικά σημεία εξωτερικών εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου – Α/Σ Αγ. Γεωργίου, Booster Κίρρας και Booster στη θέση «Καναπίτσα»,

  • δύο Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου σε κομβικά σημεία εξωτερικών εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου – Φρ. Άμφισσας και Φρ. Ιτέας,

  • λειτουργία πλήρους συστήματος τηλεμετρίας απεικόνισης, καταγραφής και ελέγχου όλων των δεδομένων από το εξωτερικό υδραγωγείο του Διυλιστηρίου της Άμφισσας.

Η ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης θα οδηγήσει στην αναβαθμισμένη λειτουργία ενός ενιαίου συστήματος παραγωγής και διανομής νερού που θα αποτελείται από ένα Διυλιστήριο, τρία αντλιοστάσια και δύο φρεάτια διακλάδωσης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θα οδηγήσει αφενός στην εξοικονόμηση ενέργειας και αφετέρου στη βελτίωση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του πόσιμου νερού. Με την ολοκλήρωση και των υπολειπόμενων ενταγμένων Πράξεων θα οδηγηθούμε σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου των διαρροών και ενός κεντρικού συστήματος τηλεμετρίας του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δελφών, ενισχύοντας εκθετικά τα οφέλη που αναφέρθηκαν προηγούμενα.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ Δ. Δελφών) κ.Σωτήρης Σωτηρόπουλος, σε δήλωσή του ευχαρίστησε την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και όλους όσοι εργάστηκαν ώστε να φτάσει η διαδικασία του έργου στο στάδιο της υλοποίησης, σημειώνοντας: ‘ Η αξία υλοποίησης ενός σύνθετου έργου είναι πολλαπλασιαστική τους κόστους υλοποίησης και αποτελεί το πρώτο από τα δύο βήματα για την ολοκληρωμένη διαχείριση ελέγχου των διαρροών και ενός κεντρικού συστήματος τηλεμετρίας του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δελφών ‘.


2 σχόλια: