Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

"ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ" ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                                    ΑΜΦΙΣΣΑ, 16.6.2022

Α.Δ.Τ.: 38/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών από τη θεομηνία ‘Ιανός’ στην Κοινότητα Καλοσκοπής

Π. Ταγκαλής: «Αποκαθιστούμε τμήματα των υποδομών που επλήγησαν από τη θεομηνία»

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δελφών και του αναδόχου και σύντομα ξεκινούν οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών από τη θεομηνία ‘Ιανός’ στην Κοινότητα Καλοσκοπής, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την θεομηνία «Ιανός» έγινε κατολίσθηση στο κατάντι πρανές του δρόμου με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και τμήμα του τσιμεντοστωμένου δρόμου. Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου πρόκειται να κατασκευασθεί τοίχος από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 22,00 μ και εκτιμώμενου ύψους 3,00 μ αφού προηγηθεί εκσκαφή σε όλο το πλάτος του δρόμου. Μετά την κατασκευή του τοίχου θα γίνει επίχωση με θραυστά επίλεκτα υλικά και τσιμεντόστρωση του δρόμου. Τέλος για λόγους ασφαλείας θα τοποθετηθεί σιδηρό κιγκλίδωμα στην στέψη του τοίχου.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας» 2003ΣΕ05500005 με ποσό χρηματοδότησης 35.000,00 και είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Δελφών με ΚΑ 30.7336.005.

Ο Aντιδήμαρχος Δ. Ενότητας Γραβιάς κ. Ιωάννης Μανανάς, σε δήλωσή του ευχαρίστησε την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και όλους όσοι εργάστηκαν ώστε να φτάσει η διαδικασία του έργου στο στάδιο της υλοποίησης, σημειώνοντας: ‘Αποκαθιστούμε τμήματα των υποδομών που επλήγησαν από τη θεομηνία, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, παρά τις περιορισμένες πιστώσεις που θα διατέθηκαν για τις αποκαταστάσεις’.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου