Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021

ΗΡΩΟΝ

 "Με το μάρμαρο και τη σημαία, ίσα που να φαίνονται. Ωσάν την ιστορία μας.                           Από κάτω απ' την Άστιγγος."

φωτογραφία 1 Σεπτεμβρίου 2021


1 σχόλιο: