Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΙΤΕΑΣ - Πρόσκληση

Μαρίνα Ιτέας

ΙΤΕΑ 23/07/2021

Δ Η Μ Ο Σ   Δ Ε Λ Φ Ω Ν

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ          

Αριθμ. Πρωτ. : οικ./ 13566                                              ΠΡΟΣ :

                                                                                            κ.κ. Συμβούλους Κοινότητας Ιτέας

                                                                                            ************

                                                                                            ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

                                                                                            ***********

Παρακαλούμε όπως στις 27 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 προσέλθετε στην Ιτέα και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας, σε δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 § 3 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:


  1. Σχετικά με ανταποδοτικά στην Κοινότητα Ιτέας από τα μεταλλευτικά τέλη.

  2. Σχετικά με αίτηση του κ. Νικολάου Αντωνίου.

  3. Ένσταση του Γ. Κυτεόπουλου κατά της υπ’ αριθμ. 26/02-07-2019 απόφασης Συμβουλίου Ιτέας .

  4. Αίτηση Μωραΐτη Σταύρου για χορήγηση άδειας μουσικής .

  5. Αίτηση σχετικά με τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων στην συμβολή των οδών Π&Α Καψάλη και Αθ. Διάκου .


Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιτέας

ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου