Τρίτη 1 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΤΑ "ΤΖΆΜΙΑ" ΣΕ 5 ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                              ΑΜΦΙΣΣΑ, 01.06.2021

Α.Δ.Τ.: 52/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόταση έργων 550.000 ευρώ στο Πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης» για σχολεία του Δήμου Δελφών

Γ. Τσατσαρώνης: «Οι σχολικές μας υποδομές συνεχώς βελτιώνονται»

Την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για το έργο της αντικατάστασης κουφωμάτων σε σχολεία του Δήμου Δελφών, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021.

Η πρόταση υποβάλλεται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ξεπερνά τα 550.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω έργο βάσει της μελέτης που έχει εκπονηθεί περιλαμβάνει την αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων με ενεργειακά υαλοστάσια και διπλούς θερμομονωτικούς και ηχομονωτικούς υαλοπίνακες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), καθώς και μία σειρά ακόμα εργασιών συντήρησης και επισκευής στα κτιριακά συγκροτήματα των παρακάτω σχολείων:

Γυμνάσιο Ιτέας

Γενικό Λύκειο Ιτέας

Γυμνάσιο Άμφισσας

Γενικό Λύκειο Άμφισσας

3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας

Επίσης, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έναρξη των εργασιών προσθήκης πτέρυγας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας, και στο πλαίσιο της πρότασης στο Πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης», θα γίνουν εργασίες αντικατάσταση όλων των παλαιών σιδηρών παραθύρων με νέα, ακριβή αντίγραφα των παλαιών σε χρώμα, σχέδιο, διαστάσεις και τύπο ανοίγματος. Ακόμα προβλέπεται επισκευή όλων των εξωτερικών θυρών του σχολείου, αντικατάσταση της παλαιάς θύρας του λεβητοστασίου με νέα πυράντοχη, καθώς και μία σειρά ακόμα παρεμβάσεων συντήρησης.

Ο Αντιδήμαρχος Δελφών, κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, αρμόδιος για θέματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τονίζοντας τη σημασία που έχει για το Δήμο η συνεχής βελτίωση των σχολικών υποδομών, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μας είπαμε ότι στόχος είναι η συνεχής βελτίωση των σχολικών μας μονάδων. Δεν είναι εύκολη η αποστολή μας, καθώς γνωρίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν λόγω των παλαιών στις περισσότερες περιπτώσεις κτιρίων. Όμως στην πράξη αποδεικνύουμε ότι εκμεταλλευόμενοι κάθε δυνατή χρηματοδότηση, αλλά και με ίδιους πόρους, τα σχολεία μας στη διάρκεια της έως τώρα θητείας συνεχώς βελτιώνονται. Κι αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Ευχαριστώ για την πολύτιμη συνεργασία τους τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η συνεισφορά των οποίων αποτελεί σπουδαίο σύμμαχο στο έργο μας».


Ο Αντιδήμαρχος Δελφών

Αρμόδιος για θέματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Τσατσαρώνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου