Παρασκευή 8 Απριλίου 2016

ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ : ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ

Καλή επιτυχία!

  Εκεί, όπου ο έρωτας έγινε θρύλος, εκεί δίπλα στον πλάτανο της πλατείας, όπου κάτω απ' τις κλάρες του έσμιξαν η ιστορία με τον μύθο, εκεί σε εκείνον τον πανέμορφο τόπο, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να στεγασθούν η κόπωση, η ευχαρίστηση και η δίψα για ηρεμία του κάθε επισκέπτη.  
Πενταγιοί Δωρίδος. Ένα άσβεστο καντήλι αισθημάτων κι επιμονής στην ''χαλασμένη'' καθημερινότητά μας.
 
*******************************
Ανακοίνωση

Δημοσιεύθηκε στη διαύγεια του Δήμου Δωρίδας (ΑΔΑ: 6ΕΟΝΩ9Ζ-Σ64) η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, Ξενώνα Πενταγιών, λιθόκτιστου κτιρίου, ιδιοκτησίας του Δήμου Δωρίδος, που βρίσκεται στον οικισμό της Τ.Κ. Πενταγιών, Δ.Ε. Βαρδουσίων Δήμου Δωρίδος, συνολικής επιφάνειας 285,44 τ.μ., το οποίο αναπτύσσεται σε δύο (2) ορόφους, ισόγειο και α’ όροφο.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωρίδος, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Λιδωρικίου, την 15/4/2016, ημέρα Παρασκευή & ώρα 10:30 π.μ.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των 180,00 €/μήνα. Το μίσθωμα που θα προκύψει από τον διαγωνισμό τα δύο (2) πρώτα έτη της σύμβασης θα παραμείνει αμετάβλητο.

Η δημοπρασία θα επαναληφθεί σε περίπτωση κατά την οποία δεν παρουσιασθεί κανένας κατά την ημέρα της δημοπρασίας. Η επαναληπτική δημοπρασία θα γνωστοποιηθεί με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που θα αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και θα δημοσιευθεί (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας της επαναληπτικής δημοπρασίας (άρθρο 6 Π.Δ. 270/81).
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Δ.Ε. Λιδωρικίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες : Ευθύμιος Μπάκας
Τηλέφωνο: 22663 50100 - 50118
FAX: 22660 22390
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.
Ανάρτηση Πράξεων στο Διαδίκτυο | Πρόγραμμα Δι@ύγεια -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου