Τετάρτη 6 Απριλίου 2016

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΩΚΙΔΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ&
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕ. ΠΥ. Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Απστη Θεμιστοκλή Μαυραειδή 3
Ταχ. Κωδ.: 331 00 - ΑΜΦΙΣΣΑ
Τηλέφωνο: 22650 – 28333
FAX : 22650 – 23900

E-mail:amfissa@psnet.gr

Αρ. Πρωτ. 635 Φ. 701.2

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες και εργασίες που απαιτούν την χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο».
ΣΧΕΤ.: α. Οι υπ' αριθμ. 9 / 2000 και 9Α / 2005 Πυροσβεστικές Διατάξεις.
β. Η υπ' αριθμ. 1 / 2016 Πυρ/κή Διάταξη της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στ. Ελλάδας.
γ. Η Κ.Υ.Α. 568/12534/20-01-2004 " Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.
1. Σε εκτέλεση των ανωτέρω σχετικών παρακαλούμε όπως ενημερώσετε –υπενθυμίσετε εγγράφως τους αγρότες , μελισσοκόμους , κτηνοτρόφους και όλους τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος , ότι :
Από 01- 05 - 2016 έως και 31 - 10 - 2016 α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι , λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της (γ) σχετικής , όπως ισχύει κάθε φορά για τους μήνες Μάιο μέχρι και Οκτώβριο κάθε έτους, επιτρέπεται ύστερα από άδεια ατομική ή ομαδική, που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία , η καύση αγροτικών εκτάσεων, υπό την επίβλεψη του ενδιαφερόμενου και με τις προϋποθέσεις των (α) και (β) σχετικών.
2. Λόγω των κλιματολογικών και καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά την διάρκεια της Αντιπυρικής περιόδου στη χώρα μας παρακαλούνται οι αγρότες , οι μελισσοκόμοι , οι κτηνοτρόφοι και όλοι οι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος , να μην εκτελούν εργασίες στην ύπαιθρο με χρήση φωτιάς , προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από αμέλεια. Ακόμη και αυτοί που έχουν λάβει ειδική άδεια από την υπηρεσία μας , για καύση σιτοκαλαμιών & άλλων γεωργικών υπολειμμάτων, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των οργάνων της υπηρεσίας μας και να λαμβάνουν αυστηρά τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 της 9 / 2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και ισχύει με την 9 Α /2005 και εφιστούμε την ΠΡΟΣΟΧΗ τους , σε περιπτώσεις εκτέλεσης ελεγχόμενων καύσεων όπως :


α. Να μην φυσάει αέρας και να μην επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες κατά την διάρκεια της καύσης.
β. Η καύση να γίνεται τις πρωινές ώρες μέχρι την 10η πρωινή και με δείκτη επικινδυνότητας 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση).
γ. Να δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων,
δ. Να τεμαχίζεται με άροση ή άλλο τρόπο η υπό καύση έκταση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.
ε. Να διαβρέχεται την ψιλή ζώνη προς την πλευρά του δάσους ή της δασικής έκτασης όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από την υπό καύση περιοχή και 50 μέτρα από δεντροστοιχία.
στ. Να εξασφαλίζεται η παρουσία φορητών μέσων (υδροφόρων - γεωργικών ελκυστήρων - πτυοσκαπάνων , κ.λ.π.) , για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια καθώς και ικανής ποσότητας νερού.
ζ. Η καύση να αρχίζει από την άκρη και να προχωράει προς το κέντρο.
η. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καύσης να παρευρίσκεται εκεί ικανός αριθμός ατόμων για την επιτήρηση της καύσης και επέμβαση σε περίπτωση επεκτάσεως της φωτιάς,
θ. Μετά το πέρας της καύσης να γίνεται πλήρης κατάσβεση της φωτιάς και επιτήρηση της καμένης έκτασης προς αποφυγή εκδήλωσης φωτιάς μη ελεγχόμενης.
3. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση μεταδόσεως της φωτιάς ο ενεργών την ελεγχόμενη καύση φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί.
4. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας παρέχει εφόσον της ζητηθεί κάθε πληροφορία, που εμπίπτει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Η υπ' αριθμ. 1 / 2016 Πυρ/κή Διάταξη της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας

Ο Διοικητής


Ανδρέας Στεφ. Μωράτης
Αντιπύραρχος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩ Ν ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας
 2. Πολιτική Προστασία Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
 3. Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 4. Δήμος Δελφών - Πρόεδροι Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων
αρμοδιότητος Δήμου Δελφών


 1. Δήμος Δωρίδας - Πρόεδροι Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών
Κοινοτήτων αρμοδιότητος Δήμου Δωρίδας
 1. Τ.Ο.Ε.Β.
 2. Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Α.Ε.
 3. Δελφοί - Δίστομον Α.Ε.
 4. Δ/νση Δασών Φωκίδας
 5. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (Π.Ε. Φωκίδος)
 6. Αστυνομική Δ/νση Φωκίδας
 7. Ι' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
 8. Αγροτικοί Σύλλογοι και Συνεταιρισμοί Π. Ε. Φωκίδος
 9. Κυνηγετικός Σύλλογος Άμφισσας
 10. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
 11. Π.Υ. ΙΤΕΑΣ
 12. Π.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
 13. Π.Κ. ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
 2. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 3. ΠΕ.ΠΥ. Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 4. Μ.Μ.Ε. ΦΩΚΙΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου