Δευτέρα 25 Απριλίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ''ΜΑΪΑΜΙ''


Λευκός καπνός

    Όπως είναι γνωστό, την προηγουμένη Τετάρτη 20-4-2016 ήταν προγραμματισμένη να γίνει η δημοπράτηση της ενοικιάσεως του ακινήτου, γνωστό σε όλους με το όνομα ''Μαϊάμι'', γεγονός το οποίον και έλαβε χώρα τελικά, στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδος στην Ιτέα. Η τριμελής Επιτροπή η οποία είχε συσταθεί με εντολή του προέδρου του Ταμείου, προκειμένου να διεκπεραιώσει την όλη διαδικασία αποτελούμενη από τους :
- Σκοπελίτη Γεώργιο, μέλος της Λιμενικής Επιτροπής, πρόεδρο
- Πάλλα Μαρία Ανθ/στή Λιμενικού Σώματος, μέλος και
- Κουτσού Αλεξάνδρα υπάλληλο Π.Ε. Φωκίδος, μέλος
παρέλαβε, επεξεργάσθη και τελικά κατακύρωσε την δημοπρασία, υπέρ της μιάς και μοναδικής προσφοράς η οποία υπεβλήθη.

  Το αντίτιμο το οποίο προσεφέρθη για την ενοικίαση του ακινήτου από την νεαρή συμπολίτισσά μας και νέα πλέον επιχειρηματία, ανέρχεται στο ποσό των 1.102 ευρώ μηνιαίως. Όπως αναφέραμε ήδη, η Επιτροπή κατακύρωσε τον διαγωνισμό υπέρ αυτής της μοναδικής προσφοράς και πλέον ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία για την έγκριση από την Λιμενική Επιτροπή, στην συνέχεια από την προϊσταμένη αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση) καθώς και η υπογραφή της σχετικής συμβάσεως και η παράδοση του ακινήτου.

Να σημειώσουμε ότι :
- Οι όροι και η διαδικασία της δημοπρατήσεως αναφέρονται στην δημοσιευθείσα στο ''diaygeia'' προκήρυξη με ΑΔΑ : 77ΣΑΟΠ0Θ-ΤΔΙ
- Η προκήρυξη προβλέπει παραχώρηση-ενοικίαση του ακινήτου για 5 (πέντε) έτη, μετά το πέρας των οποίων, υπάρχει η δυνατότητα παρατάσεως για άλλα 3 (τρία) έτη.
- Στην ίδια προκήρυξη, δεν αναφέρεται η ακυρότητα ή μη της διαδικασίας καταθέσεως προσφορών, εάν εμφανισθεί μία και μόνον μία προσφορά.
- Δεν αναφέρεται ως προϋπόθεση η ύπαρξη επιχειρηματικής εμπειρίας από τον πλειοδότη, αλλά απαιτείται η ανάληψη ευθύνης και από κάποιον αξιόχρεον εγγυητή.

Φανταζόμαστε και ευχόμαστε, να είναι ελάχιστες οι ημέρες παραμονής του ''Μαϊάμι'' στην σημερινή του κατάσταση. Να λειτουργήσει επί τέλους και να ''ζωντανέψει'' ξανά η ανατολική πλευρά του λιμένα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου