Σάββατο 23 Απριλίου 2016

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ''ΔΕΣΜΟΥ'' ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ''Δια την τάξιν...''     Η πατρότητα της ιδέας για την ίδρυση Μουσείου στην Ιτέα, καθώς και η ιστορική αναδρομή των ενεργειών οι οποίες έχουν γίνει εδώ και 28 έτη για την υλοποίησή της, είναι το αντικείμενο επιστολής 3 (τριών) μελών του Πολιτιστικού Ομίλου Ιτέας ''Ο Δεσμός''. 
   Αναφέρονται συγκεκριμένα, στην μη αναφορά όλων αυτών των στοιχείων της έως τώρα προϊστορίας γεγονότων και αποφάσεων
τα οποία έχουν να κάνουν με την έως σήμερα ωρίμανση της δημιουργίας Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου στην πόλη μας. Η οποία αναφορά, δεν έγινε στην εκδήλωση την οποία οργάνωσε η Δ.Ε. Ιτέας στις 5-3-2016.
    Αναφέρονται επίσης στην προηγηθείσα ενημέρωση της αντιδημάρχου της Δ.Ε. για το θέμα και στο ότι οι προσκεκλημένοι και παρουσιαστές της εκδηλώσεως, δεν ασχολήθησαν καθόλου με το τι έχει προηγηθεί και το τι έχει αποφασισθεί σε επίπεδο Δήμου, για το είδος και την ίδρυση του Μουσείου.
   Δικαίως λοιπόν ''παραπονούνται'' οι τρείς υπογράφοντες την επιστολή, θεωρώντας τον ''Δεσμό'' και τους αγώνες του για την ίδρυση του Μουσείου, παραγκωνισμένους.


*********************************************** 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  
ΙΤΕΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΠΡΟΣ:  1. Την κα Τριανταφυλλιά Πιλάλα- Τσακίρη
                     Αντιδήμαρχο Δελφών
                2. κ. Τζον Τάουνσεντ Γουώρθ, Πρόεδρο Δ. Ε.
                     Ιτέας
                3. Τοπικούς συμβούλους Δ. Ε. Ιτέας
ΚΟΙΝ:    1.κ. Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο Δήμαρχο
                    Δελφών
                2. Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών
                3.Τ.Ε.Ι. Αθηνών-Τμήμα Συντήρησης
                   Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
                4. Τοπικό Τύπο

 
Θέμα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ

Κυρία Αντιδήμαρχε,
Αναφορικά με τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Κυριακοπούλειο, κατά την ημερίδα που διοργανώθηκε από τη Δημοτική μας ενότητα, στις 5-3-2016, με θέμα « ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ », σας πληροφορούμε τα παρακάτω:
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ιτέας « Ο ΔΕΣΜΟΣ » αποφάσισε από το 1988 την ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου στην Πόλη μας, με την υπ.αριθμ. 8/1988 απόφαση του Δ.Σ., υλοποιώντας έναν από τους σκοπούς του καταστατικού του. Έτσι άρχισε να αναζητά Λαογραφικό υλικό και ήδη έχει συγκεντρώσει αρκετό από τις επαγγελματικές και άλλες δραστηριότητες των κατοίκων της Πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής.
Για την στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου, ο πρώην Δήμος Ιτέας παραχώρησε το παλαιό Κοινοτικό κατάστημα, με την υπ.αριθμ. 141/1993 Ομόφωνη απόφασή του(επί Δημάρχου κ Π. Μανδρέκα). Αμέσως άρχισε η συντήρηση του συγκεντρωθέντος λαογραφικού υλικού, από ειδικό συντηρητή του Μουσείου των Δελφών και η τοποθέτησή του κατά θεματικές ενότητες, στις αίθουσες του εν λόγω κτιρίου.
Επί Δημάρχου κ.Η. Καστρίτη, πραγματοποιήθηκε αναπαλαίωση του εν λόγω κτιρίου, εφόσον θα χρησιμοποιείτο για το Λαογραφικό Μουσείο και εάν δε μεσολαβούσε η εγκατάσταση σε αυτό το κτίριο της νεοϊδρυθείσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιτέας ( 1999-2002 ), θα λειτουργούσε σήμερα το ιδρυθέν από το ΔΕΣΜΟ, Λαογραφικό Μουσείο.
Μετά την αποχώρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας , παρεχωρήθη και πάλι αυτό το κτίριο στο ΔΕΣΜΟ, για τον ίδιο σκοπό με την αριθμ. 89/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ( επί Δημάρχου κ.Ν.Εμμανουήλ ).Παρά το ότι υπήρξαν αποφάσεις τριών διαφορετικών Δημοτικών Συμβουλίων του πρώην Δήμου Ιτέας για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου στο προαναφερόμενο κτίριο, εν τούτοις επί Δημάρχου Παπαλάϊου εγκαταστάθηκε σε αυτό το Ωδείο Ιτέας, ενώ το Λαογραφικό υλικό που διαθέτει η Δημοτική Ενότητα Ιτέας και αυτό του ΔΕΣΜΟΥ, βρίσκεται σε αποθήκες της Δημοτικής μας Ενότητας.
Η συμπολίτισσά μας, πρώην Αντιδήμαρχος Ιτέας του Δήμου Δελφών , κα. Παναγιώτα Λαίνη – Κολλιαλή, η οποία είναι και μέλος του ΔΕΣΜΟΥ, αναγνωρίζοντας την επί σειρά ετών προσπάθεια του ΔΕΣΜΟΥ για την ίδρυση Μουσείου στην Ιτέα, έχοντας τις ίδιες με εμάς ευαισθησίες για το θέμα αυτό, προχώρησε σε διάφορες ενέργειες για την υλοποίησή του. Έτσι κάλεσε μουσειολόγους, οι οποίοι επισκέφτηκαν το χώρο που είχαμε συγκεντρώσει το αρχειακό υλικό, στις αποθήκες Κονιάκου στο διάστημα 22, 23 και 24/3/2014 οι οποίοι προέβηκαν στη φωτογράφιση, καταγραφή και ταξινόμησή του. Έλαβαν δε γνώση και του αρχείου των φωτογραφιών της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας. Επίσης ενημερώθηκαν σχετικά με την ιστορία της πόλης, για τον προσφυγικό πληθυσμό της Μικρασιατικής Καταστροφής που εγκαταστάθηκε στην Ιτέα το 1922 και για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατοίκων της. Αποφάνθηκαν, ότι το Μουσείο πρέπει να φέρει τον τίτλο «ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΤΕΑΣ».
Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ. 134/11-4-2014 του Δ.Σ. του Δήμου Δελφών, ενώ με την αριθμ. 242/12-8-2014 απόφαση του ίδιου Δ.Σ. εγκρίθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δωρητών Αντικειμένων και του Δήμου Δελφών, για το εν λόγω Μουσείο. Η Συνεργασία αυτή υπεγράφη εκ των ιδρυτικών μελών του Ομίλου « Ο ΔΕΣΜΟΣ » : α) Σταύρο Ντόσκουρη ( πρώην Πρόεδρο και νυν Αντ/δρο του Ομίλου, β) Αθανάσιο Μέγκο (επί πολλά έτη Πρόεδρο) και γ) Δήμο Σαλταφέρα (πρώην μέλος του Δ. Σ.).
Αν και όλες οι παραπάνω ενέργειες για το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΤΕΑΣ γνωστοποιήθηκαν τόσο σε εσάς, όσο και στο Δήμαρχο κο. Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο, από την πρώην Αντιδήμαρχο Ιτέας κα. Παναγιώτα Λαΐνη-Κολλιαλή, με τις από 20-1-2015 και 28-2-2016 επιστολές της κατά την ημερίδα της 5-3-2016, δηλαδή πέντε ημέρες μετά τη δεύτερη ως άνω επιστολή, που διοργανώσατε με το προαναφερόμενο θέμα, δεν σας ακούσαμε να πείτε λέξη για όλα τα παραπάνω. Τηρήσατε Σιγήν Ιχθύος. Ως σα να μην είχε γίνει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια.
Εφόσον ο λαός της Ιτέας έχει αποφασίσει για το τι Μουσείο θέλει, γιατί δεν ενημερώσατε τους, κατά τ’ άλλα αξιόλογους ομιλητές της παραπάνω εκδήλωσης, για το υπό Ίδρυση Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ιτέας ; Δεν φανταζόμαστε να θέλετε να το παρουσιάσετε σαν νέα και δική σας σύλληψη, γιατί όλοι στην Ιτέα γνωρίζουν ότι τα μέλη του ΔΕΣΜΟΥ το εμπνεύστηκαν και το ξεκίνησαν πριν 28 χρόνια και οι προσπάθειές τους έχουν φθάσει πλέον σε κομβικό σημείο.
Μπορείτε λοιπόν, κα. Αντιδήμαρχε και κ. Δήμαρχε, εάν πράγματι ενδιαφέρεστε για την ύπαρξη Μουσείου στην Ιτέα, να ολοκληρώσετε τις ενέργειες υλοποίησής του.
Η υλοποίησή του, εκτός από την πραγμάτωση ενός ονείρου του ΔΕΣΜΟΥ και γενικά των συμπολιτών μας, θα αναδείξει στοιχεία της Πολιτιστικής και Ιστορικής μας Κληρονομιάς και θα συμβάλει στην προβολή της πόλης μας. Ένα Μουσείο σύγχρονο, διαδραστικό, συνδεδεμένο με την τοπική κοινωνία, ανταποκρινόμενο στις διαχρονικές ανάγκες των ανθρώπων, χώρος γνώσης και όχι μόνο εκθεμάτων, θα αποφέρει Επιμορφωτικό όφελος στην Κοινωνία και Οικονομικό όφελος στην πόλη μας.
Την Ιτέα, ως πύλη εισόδου στους Δελφούς, την επισκέπτονται αρκετές χιλιάδες τουρίστες και είναι συχνό φαινόμενο να κυκλοφορούν μέσα στην πόλη και να ρωτούν , ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ.
Πιστεύουμε , δε, ότι η εγκατάσταση του Μουσείου στο κτίριο που από χρόνια έχει επιλεγεί για το σκοπό αυτό ( παλαιό Κοινοτικό Κατάστημα ), λόγω της θέσης που βρίσκεται – 150 μέτρα περίπου από την προβλήτα- θα έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, άρα και τα έσοδα αρκετά ώστε να εξασφαλίζουν την βιωσιμότητά του.
Ντόσκουρης Σταύρος
Μέγκος Αθανάσιος
Σαλταφέρας Δήμος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου