Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015

''ΕΜΒΟΛΙΜΟΝ'' : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ


 Τι είδαν οι Άραβες;...
**************

  Το Βυζάντιο όπως το είδαν οι Άραβες αποτελεί την πρώτη μονογραφία που ασχολείται ειδικά με το θέμα των σχέσεων Αράβων και Βυζαντινών.
Το βιβλίο διερευνά την εικόνα του Βυζαντίου που παρατηρείται:
(1ον) σε ένα ευρύ φάσμα πρωτογενών πηγών: θρησκευτικά κείμενα [Κοράνιο, ερμηνεία του Κορανίου (ταφσίρ), βιογραφία του Προφήτη (Σίρα), συλλογές κανόνων με προφητικές παραδόσεις], ιστορικές επιτομές, έργα αραβικής χρονογραφίας, γεωγραφικά πονήματα,
λεξικά, βιογραφίες, κοσμογραφίες, και πολεμικού ύφους πολιτικο-θρησκευτικά γραπτά, τα οποία χρονολογούνται από την εμφάνιση του Iσλάμ τον 7o αιώνα μέχρι την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1453 μ.Χ., και
(2ον) σε ένα πλήθος δευτερογενών πηγών που σχετίζονται με το θέμα. Η Ν.Μ. Ελ Σέϊχ προσεγγίζει κριτικά τον τρόπο που εξελίχθηκε η αραβοϊσλαμική άποψη για το Βυζάντιο μέσω πολέμων, επαφών και ανταλλαγών, στο πέρασμα τόσων αιώνων.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα λάβει χώρα η κοπή της πίττας του Εμβολίμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου