Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015

''ΚΕΡΑΤΟΡΑΧΗ'' : ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ

                         (Κερατόραχη Παρνασσού)
Ο Αντιπεριφερειάρχης, ...ξανακτύπησε!

   Με ένα ''soft'' πρόστιμο 4.000 ευρώ, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Χαράλαμπος Σανιδάς, απλά ''ονομάτισε'' την επί σειρά ετών παράνομη απόρριψη και καύση στερεών αποβλήτων στην θέση ''Κερατόραχη'' Παρνασσού.  Και υπόλογος πλέον, ο Δήμος Δελφών.
Σύμφωνα με την ΑΔΑ : 78Σ47ΛΗ-ΕΑ5 (αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύουμε), επεβλήθη στον Δήμο Δελφών το αναφερόμενο πρόστιμο και πλέον αποδεικνύεται ότι τόσον η (υποχρεωτική) μεταφορά στερεών αποβλήτων στην Λαμία, όσον και η αύξηση των τελών του Δήμου κατά 36 ευρώ ετησίως ανά οικογένεια, ήσαν το ...πρελούδιο για το πρώτο πρόστιμο.
Και εάν δεν αντιμετωπισθεί άμεσα και αποτελεσματικά το πρόβλημα σε επίπεδο Δήμου, τότε σίγουρα θα υπάρξουν και άλλα πρόστιμα και για τις υπόλοιπες παράνομες χωματερές.
(ευχαριστούμε τον φίλο μας για την υπόδειξη)

*******************************************

.....Με βάση την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ) Π.Ε. Φωκίδας (στις 3-11-2014) καθώς και την εισηγητική του έκθεση (σχετικό 25), διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις :

1. Ανεξέλεγκτη απόρριψη και ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων, κατά
παράβαση των άρθρων 4 και 10 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 ...

2. Ατμοσφαιρική ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος από την καύση
των στερεών αποβλήτων στον Χώρο Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριμμάτων
(ΧΑ∆Α) στη θέση «Κερατόραχη» ∆ήμου ∆ελφών. ∆ιαπιστώθηκαν διάσπαρτες
εστίες ανάφλεξης στο χώρο του ΧΑ∆Α, ανάδυση καπνού από διάφορα σημεία
του και έντονη οσμή από την καύση των στερεών αποβλήτων. Κατά την
αυτοψία του Κ.Ε.Π.ΠΕ Π.Ε. Φωκίδας στη διάρκεια της οποίας η καύση
βρισκόταν σε εξέλιξη, δεν πραγματοποιούνταν εργασίες κατάσβεσης και ο
χώρος δεν φυλασσόταν για εποπτεία και έλεγχο του ΧΑ∆Α, προκειμένου να
αποκλειστεί η πιθανότητα εξάπλωσης φωτιάς. Η πυρκαγιά βρισκόταν σε
εξέλιξη αρκετές ημέρες και δεν λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη κατάσβεσή της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο ∆ήμο ∆ελφών (ΑΦΜ 998592151, ∆.Ο.Υ. Άμφισσας) όπως αυτός εκπροσωπείται νόμιμα, ήτοι την επιβολή χρηματικής ποινής ύψους συνολικά τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 ευρώ), σύμφωνα με τις διατάξεις ... η οποία επιμερίζεται ως εξής :
Παράβαση 1 : Χίλια ευρώ (1.000 ευρώ).
Παράβαση 2 : Τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 ευρώ).
Β. Ο ∆ήμος ∆ελφών να προβεί στις προβλεπόμενες, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, ενέργειες για την αποκατάσταση του ΧΑ∆Α.

1 σχόλιο:

  1. επειδή φωνάζετε χωρίς ουσία εγκρίθηκε και το αίτημα της ιχθυοκαλλιέργειας στη δεσφίνα στη θέση Ποταμοί.Καληνύχτα

    ΑπάντησηΔιαγραφή