Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015

Δ.Τ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ : ΠΕΡΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΩΝ. ΓΕΝΙΚΩΣ...


Συγκρίνοντας : Έχει δίκιο ο Δήμαρχος...

      Φόρτωση Βωξίτου                       Εξόρυξη επιφανειακή Βωξίτου
      Ιτέα Φωκίδος Ελλάς                            Beaux Provence France
                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΜΦΙΣΣΑ, 05.02.2015
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Α.Δ.Τ.: 6/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Απάντηση Δημάρχου Δελφών σε ανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες στο Προσκήνιο»


Στον ημερήσιο τύπο και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ της περιοχής μας δημοσιεύθηκε σήμερα ανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης Δελφών «Πολίτες στο Προσκήνιο» σχετικά με το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών που συνεδρίασε την Δευτέρα, 02/02/2015 με τίτλο: Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών προς το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας σχετικά με το θέμα «Απόψεις για την παράταση ισχύος του δικαιώματος χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ιτέας (Σκάλες φόρτωσης) από την «Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Α.Ε.».
Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης των Π.σ.Π. προσδιορίζεται από τον τίτλο της: «Κάποιοι έχουν γεννηθεί για να προσκυνάνε πάντα».
Σχετικά με την ανακοίνωση αυτή, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
 1. Τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου, δεν έχουμε μάθει να προσκυνάμε, ούτε μεταφορικά, ούτε κυριολεκτικά, ούτε στην προσωπική, ούτε στην πολιτική μας ζωή. Ο πιο πάνω χαρακτηρισμός είναι συνεπώς άστοχος και προσβλητικός.
 2. Η μέχρι σήμερα πορεία μας στην διοίκηση του Δήμου Δελφών, θέση στην οποία μας όρισε η πλειοψηφία των συμπολιτών μας, που προφανώς συμφωνεί με τις προγραμματικές μας προτάσεις, χαρακτηρίζεται από συνέπεια προεκλογικών δεσμεύσεων και μετεκλογικών πράξεων. Γεγονός που ισχύει ασφαλώς και στο συγκεκριμένο θέμα.
 3. Ο ισχυρισμός περί μη αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών να συζητήσει και να εκφράσει γνώμη για ένα προφανώς σημαντικότατο θέμα, σχετικά την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής μας, εύλογα γεννά απορία. Απορία διότι οι ίδιοι που αγωνίζονταν για την συζήτηση του θέματος είτε στο Τοπικό Συμβούλιο Ιτέας, είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών (τουλάχιστον έως την ώρα της συνεδρίασης του Δ.Σ.), ξαφνικά επικαλέστηκαν έλλειψη νομιμότητας συζήτησης του θέματος στην ημερήσια διάταξη του κορυφαίου οργάνου δημοκρατικού προγραμματισμού και διαλόγου στο Δήμο μας.
 4. Επί της ουσίας του θέματος, η άποψή μας είναι αυτή που διατυπώθηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει κάθε επιχειρηματικό σχήμα που ασκεί μεταλλευτική δραστηριότητα, με άμεση εμπλοκή του Δήμου στο σύστημα παρακολούθησης της περιβαλλοντικής «συμμόρφωσης». Ο Δήμος Δελφών δεν εμφανίζεται πλέον ως Πόντιος Πιλάτος, αλλά συμμετέχει ενεργά, διεκδικεί την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την προστασία της υγείας των δημοτών μας, απαιτεί και επιβάλλει αυστηρούς όρους.
 5. Είναι χαρακτηριστικό ως προς την ουσία του θέματος, ότι η δημοτική παράταξη «Πολίτες στο Προσκήνιο» κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση συντάχθηκε απολύτως με την πρόταση της δημοτικής αρχής, (υπό «τον όρο ότι μέχρι την Τετάρτη που συνεδριάζει το Λιμενικό Ταμείο, η Εταιρία θα έχει φέρει την Έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών για την μεταβίβαση της άδειας χρήσης αιγιαλού και παραλίας από την S&B προς τους Ευρωπαϊκούς Βωξίτες»). Αυτά για να μην καλλιεργούνται βολικοί μύθοι και να μην ξεσπαθώνουν κάποιοι εκ των υστέρων και εκ του ασφαλούς…
 6. Σχετικά με την αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας για το θέμα, παραπέμπουμε στην ήδη δημοσιευμένη στον τοπικό τύπο επίσημη διευκρίνιση της προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φωκίδας, κ. Γεωργίας Μαντά. Όπως αναφέρει σχετικά με την διαδικασία παραχώρησης χρήσης του συγκεκριμένου χώρου, αρμόδιο -κατά τη γνώμη της- είναι το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας και δεν εμπλέκεται η Κτηματική Υπηρεσία.
Συνεπώς, αν μεν έχουν δίκιο επί της διαδικασίας οι «Πολίτες στο Προσκήνιο», τότε η τυχόν λάθος διαδικασία ασφαλώς θα βρεθεί σε μεταγενέστερο στάδιο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας ή από τα Υπουργεία που θα επικυρώσουν την Απόφαση (ή θα καταπέσει δικαστικά με κάθε προσφυγή), ενώ σε κάθε περίπτωση (για καλό και για κακό…) το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών έχει ήδη εκφραστεί επί της ουσίας.
Αν όμως έχει δίκιο η Κτηματική Υπηρεσία επί της διαδικασίας (πράγμα που θα φανεί σύντομα), τότε τυχόν άρνηση του Δημοτικού Συμβουλίου μας να λάβει Απόφαση (κατά την προτροπή της συγκεκριμένης δημοτικής παράταξης) θα οδηγούσε σε αποφάσεις του Λ.Τ. Φωκίδας και των συναρμόδιων Υπουργείων, χωρίς να έχει εκφράσει τη γνώμη που του ζητήθηκε το κορυφαίο αντιπροσωπευτικό όργανο του Δήμου και της περιοχής μας, δηλαδή με απλά λόγια θα είχαμε κρυφτεί...
 1. Θεωρούμε συνεπώς παρελκυστική την τακτική που επιλέχτηκε από τους «Πολίτες στο Προσκήνιο» στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, αλλάζοντας κατά 180ο την μέχρι εκείνη τη στιγμή πορεία τους και ζητώντας τη μη συζήτηση του θέματος για «νομικούς λόγους», ισχυρισμός που πρώτη φορά προβλήθηκε εκεί, μολονότι είχε προηγηθεί μια αναλυτική συνεδρίαση του Τ.Σ. Ιτέας πριν λίγες μέρες και αρκετή δημόσια συζήτηση επί δεκαήμερο και πλέον.

Προκειμένου τέλος να λάβουν οι συνδημότες μας έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση σχετικά με το τι πρότεινε η δημοτική μας αρχή και αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών, δημοσιεύουμε το πλήρες κείμενο του αποφασιστικού σκέλους της Απόφασης, που έχει ως κατωτέρω:

«Επί του αιτήματος της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ» προς το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας.

Θετική γνωμοδότηση υπό τους εξής όρους, οι οποίοι ζητούμε να συμπεριληφθούν στη σύμβαση παράταση μίσθωσης (μεταξύ Λ.Τ. Φωκίδας και της αιτούσας εταιρείας):

Α. Πλήρης και εμπρόθεσμη συμμόρφωση με τους όρους της εγκεκριμένης περιβαλλοντικής μελέτης του 2013, καθώς και της όποιας τυχόν νεώτερης μελέτης ισχύσει μέχρι τη λήξη της μίσθωσης.
Β. Να ζητήσουμε από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς (κυρίως το ΥΠΕΚΑ) την πλήρη εγρήγορση και την τακτική παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της περιβαλλοντικής μελέτης.
Γ. Να δεσμευτεί η εταιρεία για μεγιστοποίηση των αντισταθμιστικών ωφελημάτων για την Ιτέα και το Δήμο Δελφών.
Δ. Με τη λήξη των περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη μέσα στο 2018 πρέπει να γίνει πιστοποίηση από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Τμήμα Περιβάλλοντος Περιφέρειας) ότι εκτελέστηκε η μελέτη, άλλως να καταγγελθεί η μίσθωση. Τη διαδικασία αυτή θα την παρακολουθήσει ο Δήμος Δελφών σε κάθε περίπτωση.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Ο Δήμος δημιουργεί παράλληλο άτυπο ελεγκτικό μηχανισμό, με τη συγκρότηση -σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας- διαπαραταξιακής επιτροπής Περιβάλλοντος από το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία θα ζητήσει στα πλαίσια των καθηκόντων της, αυστηρούς και ανεξάρτητους ελέγχους, επιμένοντας ιδιαίτερα στο γενικό όρο (14) της εγκεκριμένης περιβαλλοντικής μελέτης περί των απορρίψεων στη θάλασσα.

Ζητούμε από το νέο υπουργό Περιβάλλοντος να υπάρχει διαρκής αυστηρός έλεγχος (αλλά και να υπάρξει άμεσα) στη συγκεκριμένη περιοχή. Στην περίπτωση μάλιστα που προκύψουν ευρήματα περί σημαντικών κινδύνων για τη δημόσια υγεία, όπως ισχυρίζονται κάποιοι πολίτες, τότε ο Δήμος θα ζητήσει πρώτος την άμεση και δραστική επέμβαση του Κράτους διά των νομίμων οργάνων του.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ο Δήμος δεν υπεισέρχεται στο νομικό σκέλος της υπόθεσης, αλλά κάνει πολιτική τοποθέτηση, καθώς οφείλει αφού ζητείται η γνώμη του. Για την νομιμότητα της διαδικασίας πρέπει να αποφανθούν οι συναρμόδιοι εμπλεκόμενοι (Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, συναρμόδια Υπουργεία), που λαμβάνουν και την τελική Απόφαση, αλλά και ελέγχουν τη σειρά ενεργειών, καθώς ο Δήμος ερωτάται ως αναρμόδιο όργανο (μη προβλεπόμενη εκ του νόμου γνωμοδότηση) με τη διαδικασία που εισάγεται το θέμα από το Λ.Τ. Φωκίδας».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Θανάσης Παναγιωτόπουλος
Δήμαρχος Δελφών

3 σχόλια:

 1. Έχει τις προβλεπόμενες άδειες η παραλία στην διαστάυρωση της Τριταίας; Οι ΠσΠ αλλά και ο νεοεκλεγμένος βουλευτής νασχοληθούν και μαυτό,αλλιώς θα κάνω πράξη αυτό που ο ίδιος είπε στην προεκλογική τους συγέντρωση στο Κυριακοπούλειο,άν δεν...τότε να μας φτύσετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο "Ιτιώτης" κ. Παναγιωτόπουλος προσέβαλε τελείως άκομψα το τοπικό συμβούλιο της Ιτέας πως μπορεί και συνεργάζεται με "άπειρους" και ανθρώπους που "παρασύρονται"και δεν μπορούν να πάρουν σωστές αποφάσεις. Τι θα γίνεται από εδώ και πέρα; Οι αποφάσεις που δε θα αρέσουν στον " πάπα" της Ιτέας θα πετάγονται στα σκουπίδια;
  Όσο Ιτιώτης άλλο τόσο και δημοκράτης φαίνεται πως είναι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Και προσκυνηται εισαστε και υποτακτικοι . Κανε ανοικτη συγκεντρωση στην Ιτεα και εξηγησε οτι με αυτα που γνωριζεις η Ιτεα ειναι μεταλλευτικη και βιομηχανικη πολη . Θα πρεπει ομως με διαφανειες και φωτογραφιες {οπως εκαναν και οι υπαλληλοι της εταιρειας} να δειξετε στον κοσμο τα μεταλλα που παραγει η πολη ΠΡΟΣΟΧΗ δεν λογιζεται η φορτωση χωμματος κονκκινου χρωματος σε πλοια ως μεταλλευτικη δραστηριοτητα και τις βομηχανιες , ΠΡΟΣΟΧΗ βιομηχανια δεν λογιζεται η συσκευασια των ελιων . Τωρα απο μια μερια δικαιλογηστε διοτι εισαστε πνευματικα παιδια του πρωην ΑΡΧΙΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΥ !!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή