Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

"ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ" Η ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ


ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                                          ΑΜΦΙΣΣΑ, 26.07.2021

Α.Δ.Τ.: 68/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εντάχθηκε προς χρηματοδότηση το σχέδιο ασφάλειας των νερών του Δήμου Δελφών

Σ. Σωτηρόπουλος: «Διασφαλίζουμε την ποιότητα αλλά και τις ποσότητες που έχουμε ανάγκη»

Εντάχθηκε και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» το έργο με τίτλο «Σχέδιο ασφάλειας νερού Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών», συνολικού προϋπολογισμού 79.839,18 ευρώ. Η πρόταση υποβλήθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης, η οποία είναι κύριος του έργου, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Δελφών.

Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη βρύση του καταναλωτή, υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης.

Συγκεκριμένα, τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού διασφαλίζουν:

  • την ελαχιστοποίηση παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό από την πηγή

  • τη σωστή επεξεργασία του ύδατος ώστε να είναι κατάλληλο για πόση

  • τη σωστή διανομή σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών

Η υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού για την ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών θα γίνει σύμφωνα με τις αναλυτικές προδιαγραφές της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και θα αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο για τον μελλοντικό σχεδιασμό των έργων και την αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου στο πλαίσιο των υπηρεσιών παροχής πόσιμου νερού.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ, κ. Σωτήρης Σωτηρόπουλος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την έγκριση της πρότασης προς χρηματοδότηση δήλωσε τα ακόλουθα: «Η ΔΕΥΑ, παράλληλα με το σχεδιασμό της για μεγάλα έργα, προχωρά σε μία εξίσου πολύ σημαντική παρέμβαση, η οποία αφορά στην αποδοτική και αειφόρο χρήση του νερού. Με το σχέδιο ασφάλειας θα αποκτήσουμε πλήρη έλεγχο που θα μας επιτρέψει να έχουμε γνώση για το σύνολο της πορείας των υδάτων από την πηγή έως ότου φτάσουν στον καταναλωτή, αφενός διασφαλίζοντας την ποιότητα αυτών και αφετέρου μειώνοντας τις απώλειες σημαντικών ποσοτήτων. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μας οδηγήσει εν τέλει στο σχεδιασμό των απαραίτητων έργων που θα συνθέσουν μία ολοκληρωμένη και σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών

Σωτήρης Σωτηρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου