Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΥΚΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ - χειμερινό ηλιοστάσιο

 21η Δεκεμβρίου

φωτογραφία NASA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου