Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ, "ΕΜΠΛΕΞΕ"...

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ

«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

ΝΠΔΔ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ


ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή την κυκλοφορία σε τοπικές εφημερίδες φημών περί δήθεν αναμενόμενης παραδόσεως σε λειτουργία του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» , θα θέλαμε να ενημερώσουμε το χριστεπώνυμο πλήθος ότι το Υπουργείο Πολιτισμού –δια των υπαλλήλων του- παρέδωσε εις το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ανωτέρω Ιερού Ναού ανεπισήμως και δια χειρός περιφερόμενου, ένα έγγραφο εις το οποίον εζητείτο να υπογράψει ένας εκπρόσωπος του Ιερού Ναού ΑΝΕΥ ΕΛΕΓΧΟΥ και ΑΝΕΥ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, χωρίς το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού να γνωρίζει ποιες εργασίες και εάν έχουν εκτελεσθεί και σε ποία κατάσταση είναι αυτές.

Κατά ταύτα το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ενημέρωσε το Υπουργείο Πολιτισμού ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΕΝ ΛΕΥΚΩ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου χωρίς την τήρηση των νομίμων διαδικασιών, διότι άλλως , υφίσταται κίνδυνος να επωμισθεί ο Ιερός Ναός τα δυσβάστακτα κόστη της τυχόν πλημμελούς κατασκευής του έργου, πλην όμως το Υπουργείο αρνείται μέχρι και σήμερα, την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, που προβλέπει ότι στο σχετικό πρωτόκολλο καταγράφονται όλα όσα προβλέπονται στο άρθρο 172 ν. 4412/2016 (όπως π.χ. επιμετρήσεις, ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, αιτιολογήσεις στις τροποποιήσεις και στις ποσότητες, παρατηρήσεις για εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί ή για υλικά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων, Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθει» του έργου, φάκελλο προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας, ψηφιακό αρχείο με φωτογραφικές αποτυπώσεις όλων των σταδίων του έργου κλπ) , και ζητά επιτακτικά και υπό την απειλή της απαγόρευσης ιεροπραξιών στον Ιερό Ναό επί μακρό χρονικό διάστημα, εάν δεν υπογράψει εκπρόσωπος του Ιερού Ναού ότι οι εκτελεσθέντες εργασίες είναι σε αρίστη κατάσταση!!!

Κατοπιν τουτων ο Ιερός Ναός απέστειλε εξώδικη δήλωση-πρόσκληση προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το οποίο ζητά την συμμόρφωσή του με το Νόμο, άλλως, θα υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση.

Κατά ταύτα ενημερώνουμε το χριστεπώνυμο πλήθος για το ότι δεν πρόκειται να υπάρξει παραλαβή του έργου της αποκατάστασης του Ιερού Ναού «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» εάν δεν τηρηθούν όλες οι νόμιμες διατυπώσεις από τους αρμόδιους φορείς, για την πραγματική του παραλαβή του σε αρίστη κατάσταση , καθόσον ο Ιερός Ναός είναι αφιερωμένος εις την Θεοτόκον , για την τέλεση καθημερινών ιεροπραξιών της Εκκλησίας μας , εις τον οποίον θα πρέπει να εισέρχεται με πλήρη ασφάλεια το εκκλησίασμα .

Επειδή λοιπόν οι μόνοι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του Ιερού Ναού μετά την παραλαβή του έργου της αποκατάστασης θα είναι το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού και ουδείς άλλος, αυτό και θα ορίσει το εάν πρέπει και πότε να γίνει η παραλαβή του έργου της αποκατάστασης , χωρίς να λαμβάνει βεβαίως υπόψη όσους συμπολίτες μας επείγονται –για τους δικούς τους λόγους- να εμφανίσουν το έργο της αποκατάστασης του Ιερού Ναού ως αποτέλεσμα δήθεν ατομικών τους προσπαθειών και ενεργειών.


Αμφισσα 5 Δεκεμβρίου 2022

Η Πληρεξουσία Δικηγόρος

Του Ιερού Ναού «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»


ΑΡΓΥΡΩ-ΗΛΙΑΝΑ

ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ – ΔΕΡΜΑΝΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2-4 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100

ΤΗΛ 6931987497 – 2265300377

ΑΦΜ : 044211882 ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ

EMAIL idermzan@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου