Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 64 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (διαδικασία αιτήσεων & ειδικότητες)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΜΦΙΣΣΑ, 24.01.2017
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Α.Δ.Τ.: 17/2017

ΘΕΜΑ: “Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα. 64 θέσεις πλήρους απασχόλησης στο Δήμο Δελφών”

Για την ενημέρωση των συνδημοτών μας σας παραθέτουμε το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ και επισυνάπτουμε και αναλυτικά τις θέσεις εργασίας πoυ πρσφέρονται στο Δήμο Δελφών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται και την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, oaed.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους Δήμους της χώρας, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Στη δημιουργία 24.251 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε όλους τους Δήμους της χώρας, αφορά η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση (Νο 1/2017).

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινάει την Τρίτη 24/01/2017 και ώρα 10η πρωινή μέχρι και την Παρασκευή 03/02/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται - αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο - στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Οι ενδιαφερόμενοι θα επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς.
Επιπρόσθετα, η δράση στοχεύει διττά αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτιση.
Αναφορικά με τη συμβουλευτική, στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) θα προσφέρονται δύο υποχρεωτικές συνεδρίες (συμβουλευτικών υπηρεσιών) στους ωφελούμενους, κατά την είσοδο και την έξοδο τους στην πράξη. Η δράση της κατάρτισης θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher) στο σύνολο των ωφελουμένων. Οι ωφελούμενοι θα εργάζονται στη θέση για την οποία έχουν επιλεχθεί και μία ημέρα της εβδομάδας θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης. Η κατάρτιση θα ξεκινήσει μετά τον 2ο μήνα του προγράμματος. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
  5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
  6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
  7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (03-02-2017), έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι α) άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών, β) άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ.
Για την διευκόλυνση τους, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), και συγκεκριμένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ- Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.
Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα (9) αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:
1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
3) Την αναπηρία του υποψήφιου ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
4) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
5) Την ηλικία.
6) Τον αριθμό ανήλικων τέκνων.
7) Τον αριθμό προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ (ανηλίκων ή /και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
8) Την εντοπιότητα με βάση την έδρα της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου.
9) Το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα».
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα την ΓΓΠΣ και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

**************************************************************
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Οι ζητούμενες θέσεις δηλώθηκαν με επιτυχία!
Έχετε δηλώσει τις παρακάτω θέσεις με κωδικό υποβολής δήλωσης 1.112 (21/10/2016)
Έχετε δηλώσει την αντιστοίχιση θέσεων με έργα με κωδικό δήλωσης 1.261/θ (21/10/2016)

Υπηρεσία Τοποθέτησης
Αρ. Θέσεων
Εκπ. Επίπεδο
Ειδικότητα
Έργο
ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΑΡΚΩΝ – ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΤΡΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4
ΔΕ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ -ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ -ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
3
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
3
ΔΕ
ΚΗΠΟΥΡΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΑΡΚΩΝ – ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΤΡΩΝ
ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
ΔΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
6
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ -ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1
ΔΕ
ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ
ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ -ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
2
ΤΕ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
2
ΔΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1
ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ)
ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ Γ' Ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ)
ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1
ΤΕ
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ)
ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
1
ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1
ΠΕ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ)
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
1
ΔΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
-
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
1
ΔΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
-
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
1
ΔΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
-
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
1
ΔΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
-
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
1
ΔΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
-
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
1
ΔΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
-
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
1
ΔΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
-
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
1
ΔΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
-
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
1
ΔΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
-
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
1
ΔΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
-
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
1
ΔΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
-
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
1
ΔΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
-
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
2
ΔΕ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
-
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
1
ΔΕ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Γραφείο Τύπου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου