Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : ΧΡΕΗ ...ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΗ εξάρτηση, συμπληρώνεται.
Το άλλο με την ''Εθνική Ανεξαρτησία'', 
το ξέρετε;...

(πηγή : xrimatistirio.gr)

ΣΤΗΝ ΕΚΤ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ
η εποπτεία των 4 συστημικών τραπεζών

Ημερομηνία δημοσίευσης 20/08/2014

Από τις αρχές Νοεμβρίου του 2014 πλειάδα ευρωπαϊκών τραπεζών σε σύνολο περίπου 6.000 και μεταξύ αυτών και οι 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες, θα περάσουν στον απευθείας έλεγχο της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Έτσι η Τράπεζα της Ελλάδος θα έχει δευτερεύοντα και επικουρικό ρόλο στις τέσσερις συστημικές και θα ελέγχει απευθείας την Attica Bank και τις συνεταιριστικές τράπεζες.

Τι σημαίνει όμως αυτή η μεγάλη αλλαγή;

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ασκεί την τραπεζική εποπτεία και όχι η Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή οι διοικήσεις των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank, θα ελέγχονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.

Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός θα δημιουργήσει ένα νέο σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας που θα περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχουσών χωρών της ΕΕ.

Ειδικά καθήκοντα που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων ανατίθενται στην ΕΚΤ.

Οι βασικοί σκοποί του Μηχανισμού θα είναι η διαφύλαξη της ασφάλειας και της ευρωστίας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος και η ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και σταθερότητας στην Ευρώπη.

Η ΕΚΤ και οι αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνάπτουν μνημόνιο συνεννόησης στο οποίο θα περιγράφονται οι όροι της συνεργασίας τους κατά την εκτέλεση των εποπτικών τους καθηκόντων

Στο πλαίσιο του νέου συστήματος εποπτείας, η ΕΚΤ θα εποπτεύει άμεσα τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, ενώ θα συνεργάζεται στενά με τις εθνικές αρμόδιες αρχές για την εποπτεία όλων των υπόλοιπων πιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται υπό τη γενική επίβλεψη της ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει ανά πάσα στιγμή να αναλάβει την ευθύνη εποπτείας λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η ΕΚΤ θα εποπτεύει άμεσα τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν 85% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ.

Η ΕΚΤ χαρακτηρίζει σημαντικά τα πιστωτικά ιδρύματα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Τουλάχιστον τα τρία σημαντικότερα πιστωτικά ιδρύματα κάθε συμμετέχουσας χώρας θα υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους σε απόλυτες τιμές για την Ελλάδα περιλαμβάνονται και οι 4 συστημικές τράπεζες.

Καθίσταται κατανοητό ότι η ΕΚΤ αποκτά υπερεξουσίες εποπτείας στις 4 συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα.

Η αντιμετώπιση καίριων τραπεζικών προβλημάτων όπως τα NPLs θα αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη αυστηρότητα και επειδή οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν τους χειρότερους δείκτες στην Ευρώπη, προφανώς θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα.

Επίσης οι τράπεζες δεν θα μπορούν να συνεχίζουν τις πρακτικές αναχρηματοδότησης αν δεν έχει υπάρξει βιώσιμο σχέδιο της εταιρίας που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα δάνεια της.

Παράλληλα – και αυτό ίσως να βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες – θα επιταχύνει τις διαδικασίες χρηματοδότησης της οικονομίας.

Είναι ενδεικτικό ότι το 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Γερμανία που έχει υποβάλλει αίτημα δανεισμού αυτό έχε εγκριθεί από τις Γερμανικές τράπεζες.

Το ποσοστό αυτό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποχωρεί στο 40% για τις χώρες της Νοτίου Ευρώπης και ειδικά για την Ελλάδα μόνο το 20% των εταιριών είτε λαμβάνουν δάνεια είτε κυρίως αναχρηματοδοτούνται.

Δηλαδή στην Γερμανία το 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων χρηματοδοτούνται και στην Ελλάδα μόνο το 20%.

Μέσω της εποπτείας της ΕΚΤ και του Ενιαίου Μηχανισμού στόχος είναι η πρόληψη κρίσεων, η διασφάλιση των καταθέσεων ανά 100 χιλ. ανά καταθέτη και ανά τράπεζα.

Η ΕΚΤ μέσω των μεγαλύτερων απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας η λεγόμενη δέσμη CRD IV θέτει σε εφαρμογή τα νέα παγκόσμια πρότυπα τύπου Βασιλείας ΙΙΙ ενώ θα υπάρχει και μηχανισμός διορθωτικής δράσης όταν μια τράπεζα αποκλίνει από τους στόχους.

Είναι ξεκάθαρο ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα θα βρεθούν κάτω από ένα αυστηρότερο καθεστώς ελέγχου εξέλιξη θετική για τον καταθέτη και μέτοχο αλλά οδυνηρή για ορισμένους που χρησιμοποιούσαν ελληνικές τεχνικές και πρακτικές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου