Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΟ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" (όραμα) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ...ΛΟΝΔΙΝΟ!

  Προ ολίγων ημερών  η παρούσα Δημοτική Αρχή και ενώ διανύει το τελευταίο έτος της αυτοδιοικητικής της θητείας, παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έμπνευση και το όραμά της (δίκην Επιχειρησιακού Προγράμματος), για τον Δήμο Δελφών, για το ήδη διαρρεύσαν αλλά και τρέχον χρονικό διάστημα από το 2019 έως το 2023.  Περιγράφοντας με το αναδημοσιευόμενο και από εμάς Δελτίον Τύπου, μια "Baroque" κατάσταση, της οποίας η κεντρική ιδέα, συνοψίζεται σε τρεις μόνον λέξεις : "μπλά, μπλά, μπλά...".

  Το δυστύχημα είναι, ότι όλα αυτά τα περιγραφόμενα, τα πιστεύει ο Δήμαρχος.  Και ότι κατά την διάρκεια της επερχόμενης προεκλογικής περιόδου, θα λάβουν σάρκα και οστά...

Τι ζούμε εδώ στον Δήμο Δελφών, ετούτες τις παγκοσμίως δύσκολες ημέρες!...

************************************************

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                            ΑΜΦΙΣΣΑ, 6.9.2022

Α.Δ.Τ.:66/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Δελφών η βάση για ένα καλύτερο μέλλον

Π. Ταγκαλής: «Υπηρεσίες ποιότητας και ισόρροπη ανάπτυξη ο στόχος μας»

Το στρατηγικό σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 (Α΄Φάση) του Δήμου Δελφών ψήφισε κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο. «Μέσω αυτού αποτυπώνονται οι στόχοι και το όραμά μας για την ανάπτυξη του τόπου μας», τόνισε ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής.

Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος λαμβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ο υφιστάμενος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός καθώς και οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, αναδεικνύοντας την τοπική τους διάσταση.

«Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Δελφών αποτελεί εργαλείο μέσω του οποίου θα οδηγήσουμε στην επόμενη μέρα την περιοχή, βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδίου», σημείωσε κατά την εισήγησή του ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, κάνοντας λόγο για ένα τετραετές πρόγραμμα δράσης το οποίο αποβλέπει στην τοπική ανάπτυξη αλλά και τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου. Ξεκινώντας από την περιγραφή και την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, περιλαμβάνει τη στρατηγική του Δήμου, τις αναπτυξιακές προοπτικές του, τους στόχους και τις δράσεις του, αξιοποιώντας ταυτόχρονα συγκεκριμένους δείκτες επίδοσης.

Αποτυπώνοντας σε μία φράση το ρόλο του Δήμου ο κ. Ταγκαλής σημείωσε πως στόχος είναι η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Οι κατευθυντήριες αρχές που εμπεριέχονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:

 • Η δημιουργία περιβάλλοντος σταθερότητας για αποτελεσματική λειτουργία και οι βάσεις για μια πορεία ανάπτυξης.

 • Η αρχή της προσβασιμότητας των υπηρεσιών (οι πολίτες ανεξάρτητα από το εισόδημα, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την εθνικότητα, το φύλο, τη θρησκεία έχουν την ίδια πρόσβαση στις υπηρεσίες).

 • Η αρχή της εγγύτητας παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες.

 • Η αρχή της καθολικότητας και ποιότητας των υπηρεσιών (οι πολίτες απολαμβάνουν το ίδιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών).

 • Ο σεβασμός στον πολίτη με δράσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής.

 • Ο κοινωνικός προσανατολισμός με δράσεις στήριξης των πολιτών που πλήττονται από την οικονομική και υγειονομική κρίση.

 • Η χρήση της καινοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων με δράσεις για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και προώθηση της ενεργού συμμετοχής τους.

 • Η ανάπτυξη με δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης και της τοπικής επιχειρηματικότητας.

 • Η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων.

 • Ο σεβασμός στο περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη με μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων και βιώσιμης κινητικότητας.

 • Η πολιτισμική ανάπτυξη με δράσεις ενίσχυσης του πολιτισμού, του αθλητισμού και της παιδείας.

 • Η αρχή της επικουρικότητας στις σχέσεις Κεντρικής Διοίκησης, Περιφερειακής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 • Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με άλλους Δήμους, φορείς και οργανισμούς.

 • Η αρχή της λαϊκής συμμετοχής στις τοπικές υποθέσεις.

 • Η αρχή της διαφάνειας, στη λήψη αποφάσεων και εκτέλεσης των διοικητικών αρμοδιοτήτων του Δήμου.

 • Η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας του Δήμου.

 • Η ισόρροπη ανάπτυξη των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Δελφών.

«Μέσα από τις παραπάνω αρχές και κυρίως μέσα από τα έργα και τις δράσεις που τις υποστηρίζουν ο Δήμος Δελφών μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία», σημείωσε ο κ. Ταγκαλής, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, στη διασφάλιση της ισόρροπης οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης, στη συντήρηση και ενίσχυση των υποδομών και δικτύων, στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, στην επένδυση στην πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, στην ενίσχυση της ντόπιας επιχειρηματικότητας, στην προβολή του τόπου ως κορυφαίο προορισμό με εύρος θεμάτων, καθώς και στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

«Σε αυτή την προσπάθεια συμβάλλει η φιλότιμη αλλά και επαγγελματική στάση του προσωπικού του Δήμου», παρατήρησε ο Δήμαρχος Δελφών, τονίζοντας με έμφαση την πρόθεση του Δήμου, που είναι εμφανής κατά την παρούσα θητεία, για ισόρροπη ανάπτυξη των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς οι προτάσεις έργων που περιέχονται στα ετήσια Τεχνικά Προγράμματα απευθύνονται στο σύνολό τους χωρίς εξαιρέσεις. «Στο παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταγράφονται έργα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, τα οποία περισσότερο από ποτέ τα τελευταία χρόνια έχει ανάγκη η κοινωνία λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν κατά την πανδημία, αλλά και ως συνέπεια αυτής», σημείωσε καταλήγοντας ο κ. Ταγκαλής.


2 σχόλια:

 1. ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΜΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΣ ΜΑΡΑΝΕ. ΤΟ ΘΥΜΗΘΗΚΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ. ΒΡΕ ΒΡΟΥΤ! Ο ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΓΚΑΛΕΩΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά: δε πλένεται κανένα κάδο σκουπιδιών , που έχει βρωμήσει ο τόπος. Καθαρίστε και κανένα πεζοδρόμιο εκτός κέντρου. Άνθρωποι ζούνε και εκεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή