Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΡΡΑΣ - Υπενθύμιση

 Η Κίρρα αποκτά Πολιτιστική Στέγη

Ένα ακίνητο-κληροδότημα, μετουσιώνεται!


1 σχόλιο: