Κυριακή 10 Ιουλίου 2022

Π.Στ.Ε. : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΖΗΜΙΩΝ

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Άμφισσα, 7 Ιουλίου 2022

Συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή

και αποτίμηση ζημιών από την πυρκαγιά

της 4-7-2022 στην Π.Ε. Φωκίδος

Στην άμεση συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και αποτίμηση ζημιών, οι οποίες προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022, θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Φωκίδος μετά από σχετική οδηγία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού.


Έργο των επιτροπών είναι ο εντοπισμός, η καταγραφή και η αποτίμηση ζημιών που προκλήθηκαν γενικώς σε επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ , σε κτιριακό, μηχανολογικό εξοπλισμό αυτών , πρώτες ύλες, έτοιμα προϊόντα, εμπορεύματα και φορτηγά δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, στις πληττόμενες περιοχές. Συγκεκριμένα στις Δημοτικές Ενότητες , Άμφισσας, Δελφών, και Ιτέας του Δήμου Δελφών .


  1. Οι πληγείσες επιχειρήσεις μπορούν να καταθέτουν από σήμερα, Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, αίτηση αποζημίωσης.

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας στη μεγάλη αυτή δοκιμασία, η υπηρεσία θα μπορεί να δεχθεί τις αιτήσεις όσων επλήγησαν από τις πυρκαγιές:

  • Ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

(https://pste.gov.gr), στο σύνδεσμος «Ηλεκτρονικά Αιτήματα/ Γενική

Διεύθυνση Ανάπτυξης/Αίτηση για καταγραφή και αποτίμηση

των ζημιών σε επιχειρήσεις».

  • Δια ζώσης ή ταχυδρομικά υποβολή της αιτήσεως, μπορεί να γίνεται στα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Φωκίδας στην Άμφισσα (Γιδογιάννου 31) 2ος όροφος .

Η επικοινωνία για τις αιτήσεις ή για πληροφορίες ή οδηγίες μπορεί να γίνεται στα τηλέφωνα 2265350 -602 - 611, -610, - 616, και ώρες 8,00 π.μ έως 15,00 μμ. και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις : danap-fokida@pste.gov.gr, i.dimitrelos@pste.gov.gr, a.sorokou@pste.gov.gr, m.kapareli@pste.gov.gr


Αιτήματα για ελαιοτεμάχια που δεν είναι εγγεγραμμένα στον ΟΣΔΕ και δεν έχουν ασφάλιση στον ΕΛΓΑ θα υποβάλλονται στην Περιφέρεια με την ιδιά διαδικασία που αναφέρει η παρούσα παράγραφος (1).

Με τον ίδιο τύπο αίτησης και στην ίδια υπηρεσία που αναφέρει η παρούσα παράγραφος (1) θα υποβάλλονται και τα αιτήματα που αφορούν πληγείσες επιχειρήσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων (φυτικής και ζωικής παραγωγής) ή φυσικών προσώπων, όσον αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό (στοιχείων άρδευσης, μηχανήματα κλπ) τα οποία δεν καλύπτονται από την ασφάλιση του ΕΛΓΑ.

  1. Αιτήματα για την αποζημίωση ταμαχιών αγροτικών εκμεταλλεύσεων που είναι ασφαλισμένα στον ΕΛΓΑ και έχουν υποβάλλει αίτηση στον ΟΣΔΕ για την ηρτημένη εσοδεία αλλά και των φυτικών και ζωικών μέσων παραγωγής ( δένδρα , ζώα, εξοπλισμό κλπ) θα υποβάλλονται στους κατά τόπους ανταποκριτές των τοπικών κοινοτήτων του ΕΛΓΑ έως την 20-7-2022.

  1. Κάτοχοι ελαιοτεμαχίων που είναι ενταγμένα στη Δράση 10.1.02 «Παραδοσιακός Ελαιώνας» ή σε άλλα Μέτρα και Δράσεις του Π.Α.Α. και έχουν πληγεί από την πυρκαγιά θα υποβάλλουν και αίτηση στην ΔΑΟΚ ΠΕ Φωκίδας έως την 20-7-2022 για την γνωστοποίηση της ζημίας λόγω ανωτέρας βίας (πληροφορίες στα τηλέφωνα 2265350540 -545 -546 ώρες 08.00 έως 15.00).


Σημαντική Διευκρίνηση :

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση μόνο με φωτογραφική τεκμηρίωση και συνοπτική περιγραφή της ζημίας ενώ τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν εν συνεχεία ώστε η αίτηση να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου