Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

"ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΚΟ" ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (με το μελομακάρονο στο στόμα...)


           Εκκρεμότητες...

   Για το “κλείσιμο” του έτους και στην προσπάθεια τακτοποιήσεως εκκρεμοτήτων για (μείζονα;) θέματα χρήζοντα αναπροσαρμογής, διασκευής και ανακατασκευής, μόλις 2 εργάσιμες ημέρες προ της ημερολογιακής λήξεως του 2016, συγκαλείται εν μέσω των εορτών το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών. 
Εμείς, τι να προσθέσωμεν άλλωστε;...
   Την σοβαρότητα και το κατεπεί- γον του χαρακτήρος των 17 (δέκα επτά) θεμάτων της Ημερησίας
Διατάξεως την κρίνουν άλλοι και όχι εμείς. Και οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τους λόγους τους για αυτό το εορτινό “καψόνι” των Δημοτικών Συμβούλων.

Χρόνια Πολλά!...

*******************************************

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
___
Αριθ. πρωτ. 30806
Άμφισσα 23 /12/2016
                                             ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών, 3)
κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων &
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών. 4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων

ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας,
κ. Ευάγγελο Κατσαγούνο, γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, κ. Ηλία Θεοφάνη, δ)ΜΜΕ
Παρακαλούμε όπως την 28 η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Tετάρτη και ώρα 18.00 ́ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος
    Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου.
    (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των δημοτικών ακινήτων – σύνταξη
    πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής ακινήτου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα
    Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
4. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Κων. Παπαβιέρου.
    (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
5. Έγκριση του πρακτικού και του πίνακα προσφορών για την εκμίσθωση των
    ελαιοκτημάτων του Κληρ. Ν.ΣΕΒΒΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη,
    υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
6. Έγκριση του πρακτικού και του πίνακα προσφορών για την εκμίσθωση των
    ελαιοκτημάτων του Κληρ. ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη,
    υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
7. Έγκριση του πρακτικού και του πίνακα προσφορών για την εκμίσθωση των
    ελαιοκτημάτων του Κληρ. Ε.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα
    Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
8. Συγκρότηση επιτροπών έτους 2017 σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 α)
    παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμήθειας και β) παραλαβή
    συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. (Εισηγητής κ. Δημήτριος Ανδρώνος, υπάλληλος
    Δήμου Δελφών)
9. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών έτους 2017
    σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 . (Εισηγητής κ. Δημήτριος Ανδρώνος, υπάλληλος
    Δήμου Δελφών)
10. Επί αιτήματος κ. Πέτρου και Ουρανίας Ζαχαράκη σχετικά με τροποποίηση
    σχεδίου πόλεως στην ΔΚ Άμφισσας. (Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ.
    Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης Δόμησης).
11. Έγκριση 3 ου – τελικού ΑΠΕ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
    Δ.Ε, ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α.Μ. 18/2010. MIS 452058). (Εισηγητής:
    κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
12. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ και 1 ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
    ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
    ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ MIS            5001154, ΥΠΟΕΡΓΟ 1, Α.Μ. 19/2013 του Δήμου Δελφών.
    (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
13. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Α ́/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης
     Θεάτρων & Κινηματογράφων Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στ.
     Ελλάδας για την μεταφορά των προς ανακύκλωση υλικών από το ΣΜΑ στη θέση
    ΒΑΡΤΟΣ στο ΚΔΑΥ Λαμίας σε εφαρμογή του άρθρου 24 Ν.3613/2007.
     (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
15. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Δελφών στις επιτροπές του άρθρου 41 του
     Ν.1249/1982. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
16. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Αθλητικού Συλλόγου  ́ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ́
     για παραχώρηση χρήσης δημοτικών σταδίων Πολυδρόσου Γραβιάς. (Εισηγητής:
     κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
17. Επί αιτήματος κ. Νικολάου και Παντούλας Κατσικούλη σχετικά με την αντ/ση
     πινακίδας σήμανσης οδού στη ΔΚ Άμφισσας. (Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ.,
     εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος)

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου