Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΤΕΑΣ : Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ!...

Σαθρός Δήμος,
Παρακμάζουσα Πόλη...


   Αντί προλόγου σε αυτήν την κατ’ εξακολούθηση θαρραλέα Στάση όλων των Τοπικών Συμβούλων Ιτέας, όλων των Παρατάξεων (εκτός του φιλέλληνα Προέδρου του Συμβουλίου), παραθέτουμε την αναφώνηση του φερομένου ως Δημάρχου του Δήμου Δελφών, προς τον παρευρισκόμενον στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου εν λόγω Πρόεδρον, ο οποίος “μουσκεμένος” ών, από τις πτυελοπτώσεις εντός του Τοπικού Συμβουλίου της Ιτέας, προσήλθε στην Άμφισσα προκειμένου να υποβάλλει τα σέβη του,  “τοις κείνου ρήμασι πειθόμενος”... 
 Απευθυνόμενος λοιπόν στον “Συνεργάτη” του ο Δήμαρχος, εντός του Δημοτικού Συμβουλίου (του), αναφώνησε : 
“Τέτοιους ανθρώπους χρειάζεται ο Δήμος Δελφών, αυτούς χρειάζεται η Ιτέα!...”

Τα αναφερόμενα στην παρακάτω Ανακοίνωση όλων των Τοπικών Συμβούλων, είναι εξόχως αντιπροσωπευτικά, του σε ποιά “αναπτυξιακή” πορεία ευρίσκεται η πόλη μας, η Ιτέα.

Αυτό εδιαλέξαμε, αυτό μας αξίζει : Οι λάμπες στον Άγιο Κωνσταντίνο!...

******************************
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 86 «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».
Ακολουθούν ονόματα και υπογραφές των Συμβούλων.
Ιτέα 15-12-2016

Αγαπητοί μας συμπολίτες, σας γνωρίζουμε ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα για την πόλη της Ιτέας ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ και για την Κίρρα στο ποσό των 4.000 ευρώ. Αυτά είναι τα ποσά που μοίρασε η Δημοτική Αρχή από το σύνολο των 600.000 ευρώ του φετινού προϋπολογισμού. Αυτή είναι η εκτίμηση του Δημάρχου για την ανάπτυξη της πόλης μας και δεν φτάνει αυτό, αλλά μας θεωρεί πρόβατα και μας φέρνει ειλημμένες τις Αποφάσεις του για τα έργα και μάλιστα εκτός των προθεσμιών που ορίζει ο Νόμος και δεν τον ενδιαφέρει η πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας. Παρόλα ταύτα του ζητήσαμε να σεβαστεί έστω την πρότασή μας για τον ηλεκτροφωτισμό πέριξ του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιτέας έργο το οποίο κοστίζει 5.000 ευρώ και είναι αίτημα του Συλλόγου Γονέων. Επίσης στηρίξαμε την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο με το σκεπτικό ότι στο χώρο αυτό το έτος 2011 είχε συμβεί θανατηφόρο ατύχημα.
Όμως φωνή βοώντος εν τη ερήμω, μας απάντησε ότι αυτός χαράζει πολιτική στο Δήμο.
Η Απόφαση του Δημάρχου η οποία πέρασε από εκτελεστική επιτροπή του Δήμου ήρθε προς ψήφιση στο Συμβούλιο της Δ.Κ. Ιτέας ως εξής:


Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΟΣΑ
1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΝΗΣΙΔΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ
1.500,00 € 
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΑ
1
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΛΟΦΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ
20.000,00
2
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ
25.000,00 €
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΟΣΑ
1
ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΙΤΕΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΟΛΩΝ
8.000,00 €


Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας πλην του Προέδρου κ. Τεντ Τάουσεντ Γουώρθ, δεν ψηφίζει την παραπάνω πρόταση, για τους πιο κάτω λόγους και κατέθεσε δικές του προτάσεις.

  1. Ο ηλεκτροφωτισμός Λόφου Αγίων Αναργύρων με το ποσό των 20.000 ευρώ δεν είναι έργο ανάπτυξης και χρειάζεται γνωμοδοτήσεις συναρμόδιων Υπηρεσιών όπως
Αρχαιολογική Υπηρεσία, Δασαρχείο και Περιβαλλοντικούς όρους για την προστασία της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής.
  1. Η μελέτη κόμβου Ιτέας στο ύψος των Γαλλικών μόλων, εφόσον θα γίνει από τις Υπηρεσίες του Δήμου δεν χρειάζεται προϋπολογισμό.
  2. Οι επιστρώσεις βελτιώσεις δημοτικών οδών προτείνονται για διανοίξεις οδών με μεγαλύτερο προϋπολογισμό.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΑ
1
Διάνοιξη των οδών της πόλεως σύμφωνα με το Σχέδιο Πόλης του 1927

2
Αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων ύδρευσης της Δ.Κ. Ιτέας


3
Ηλεκτροφωτισμός του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Ιτέας

Και ιδού η καταγγελία των Τοπικών Συμβούλων, η οποία δόθηκε στον Πρόεδρο κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να γνωρίζουν οι πολίτες και να αρχίσουν να συμμετέχουν στα Συμβούλια.

ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ.

Το γεγονός ότι ο κ. Δήμαρχος στην εισήγησή του δεν κάνει αναφορά στην Απόφαση αρ.44/25-11-2016 του Τοπικού Συμβουλίου για το θέμα, σας παραθέτουμε τις διατάξεις του Νόμου.
Νόμος 3852/2010, Άρθρο 86 - Προϋπολογισμός της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Συμμετοχή του συμβουλίου στην κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου
1. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συμβούλιό της έως το τέλος Ιουνίου.
2. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονομική επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου
4. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
Αντιθέτως στη Δημοτική Κοινότητα Ιτέας η διαδικασία έγινε ως εξής:
1.Σύγκλιση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας στις 30 /11/2016 με θέμα: Τεχνικό Πρόγραμμα της Δ.Κ. Ιτέας έτους 2017.
2.Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών στις 12/12/2016 με θέμα:
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Δελφών στο οποίο περιλαμβάνεται το Τεχνικό Πρόγραμμα
της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας κατανεμημένο κατά έργο και θέμα σε ομοιογενή έργα.
Το εκτός των χρονικών ορίων προτεινόμενο Πρόγραμμα από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας κατά την εκπρόθεσμη Πρόσκληση για συνεδρίαση, αποτελεί παράβαση του Νόμου και δεν συνάδει με τις ανάγκες της πόλης, γι αυτό το λόγο καταψηφίστηκε.

Οι Σύμβουλοι

Αναστάσιος Μέγκος
Μαρία Καλπούζου
Ιωάννης Λύτρας
Νικόλαος ΟικονόμουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου